Sort by

Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się.. [Oprawa Twarda]
Bartosz Wołodkiewicz

Kwestia ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór ma coraz większe znaczenie w praktyce, ponieważ coraz powszechniejsze stają się relacje prawne podmiotów polskich z partnerami z inny
$64.90

Wybrane polityki Unii Europejskiej [Oprawa Miękka]
Helena Tendera-Właszczuk , Hanna Kelm , Katarzyna Cymbranowicz

Książka poświęcona jest prezentacji wybranych polityk gospodarczych Unii Europejskiej. Autorki przedstawiły historię wprowadzania wspólnych polityk, ich cele, zasady, zakres oraz zmiany jakie dokonyw
$24.99

Polska w strukturach Unii Europejskiej Wybrane asp.. [Oprawa Miękka]
Aleksandra Pleśniarska , Magdalena Zajączkowska , Michał Żelichowski

Książka poświęcona jest prezentacji funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej w wybranych obszarach polityk gospodarczych. Autorzy przedstawili działalność innowacyjną przedsiębiorstw pro
$18.99

Europejska wspólnota wywiadowcza Prawo - instytucj.. [Oprawa Miękka]
Artur Gruszczak

Niniejsza monografia opisuje proces tworzenia, wyłaniania się i umacniania mechanizmów, struktur i form współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej w oparciu o powiązania między instytucjami, agencja
$21.99

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik d.. [Oprawa Miękka]
Jan Barcz , Maciej Górka , Anna Wyrozumska

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii
$35.09

Unia Europejska [Oprawa Miękka]
Nugent Neil

Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West European Politics Solidne opracowanie będące czymś więcej niż podręcznik. To podstawowe źródło wiedzy dla naukowców i praktyków. Mistrz
$36.03

Europejska zmowa Jak urzędnicy UE sprzedają naszą .. [Oprawa Miękka]
Hans Herbert Arnim

Dążenia naczelnych polityków europejskich do wyodrębnienia i oddalenia unijnej machiny od przeciętnych obywateli; brak demokratycznej kontroli nad jej strukturami; trybunał konstytucyjny wybijający s
$28.99

Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotnic.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Kunert-Diallo

Publikacja jako pierwsza na rynku ukazuje dwie płaszczyzny regulacji dostępu do rynku transportu lotniczego i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanego prawa i polityki Unii Eu
$73.34

The Architecture of the European Financial Market:.. [Oprawa Miękka]
Anna Jurkowska-Zeidler

European Union financial legislation has evolved from liberalization and deregulation to the harmonization of law, uniform rulebooks and supervisory practices, the establishment of new regulatory age
$14.99

Europejskie prawo wzorów przemysłowych [Oprawa Miękka]
Maria Poźniak-Niedzielska , Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności:
$38.98

Zakupy po polsku Ochrona praw i formy płatności [Oprawa Miękka]
Krzysztof Łabenda

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mi
$19.99

Prawo dronów Bezzałogowe statki powietrzne w prawi.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Ostrihansky , Maciej Szmigiero

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczący
$55.03

Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktat.. [Oprawa Miękka]

Oddajemy w ręce Czytelników publikację z pewnością niewyczerpującą całości aspektów związanych z rolą prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, jednakże dotykającą różnorodnych aspektów tej
$18.99

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na pr.. [Oprawa Twarda]
Joanna Wegner-Kowalska

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej
$51.57

Europejski system ochrony praw człowieka Inspiracj.. [Oprawa Miękka]

W tomie Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne zaprezentowana została nie tylko aksjologia europejskiego systemu ochrony pra
$52.66

Human being v Person Medically assisted procreatio.. [Oprawa Twarda]
Oktawian Nawrot

Oddawana do rąk Czytelnika monografia jest pierwszą anglojęzyczną publikacją prezentującą w sposób kompleksowy regulacje prawne Rady Europy dotyczące medycznie wspomaganej prokreacji. Autor, po przed
$23.99

Public finances and the new economic governance in.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Owsiak

This work is an attempt to assess to what extent the new economic governance of the EU helped to discipline public finances in the member states. The poor institutional design of the EU, the authors
$58.30

Reklama i jej ograniczenia Standardy europejskie a.. [Oprawa Miękka]
Marzena Barańska

Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, w szczególności przepisy prawa regulujące działalność reklamową w Unii Europejskiej w kontekście krajowych uregulowań prawnych w tym zakresie
$22.99

Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Eur.. [Oprawa Twarda]

W publikacji poruszono m.in. kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej krajowych regulacji hazardu z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz granic jej ingerencji w organizację hazardu w państwach czło
$78.36

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne.. [Oprawa Miękka]
Agata Hryc-Ląd

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja któ
$58.61

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT KS1359 [Oprawa Miękka]
-

Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o
$195.50

Legitymizacja procesów integracji europejskiej [Oprawa Miękka]

Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza "Wi
$14.99

Prawo Europejskie Zbiór przepisów [Oprawa Miękka]

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwale
$21.99

Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach .. [Oprawa Twarda]
Michał Szypniewski

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę delegowania pracowników, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Uwzględniono zmiany wynikające z dyrektywy Parlame
$60.24

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodow.. [Oprawa Miękka]
Leszek Wiśniewski , Mateusz Maria Bieczyński

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych warun
$22.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.