Sort by

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające eleme
$52.69

Prowadzenie i wypełnianie Książki obiektu budowlan.. [Oprawa Miękka]
Michał Substyk

Książka obiektu budowlanego jest formularzem służącym do rejestrowania historii zdarzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym. W publikacji skoncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach obo
$38.03

Prawo handlowe dla ekonomistów [Oprawa Miękka]

Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: - zagadnienia ogólne, - formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich tra
$30.96

Prawo reklamy [Oprawa Miękka]
Katarzyna Grzybczyk

W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym: - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, - usta
$31.13

Kodeks spółek handlowych ze schematami [Oprawa Miękka]
Łukasz Zamojski

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi
$14.99

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców [Oprawa Miękka]
Paweł Felis , Marcin Jamroży , Joanna Szlęzak-Matusewicz

Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań na r
$34.75

To twoja firma 12 kroków do sukcesu [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na własną firmę, ale brakuje Ci wiedzy na temat formalności? A może przekroczyłeś już Rubikon i dołączyłeś do grona prywatnych przedsiębiorców? Zasta
$22.99

Prawo zagospodarowania przestrzeni [Oprawa Twarda]
Zbigniew Leoński , Marek Szewczyk , Maciej Kruś

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono: -
$80.27

Kodeks spółek handlowych [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Kodeks spółek handlowych oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny
$7.99

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady pode
$15.99

Konstytucja biznesu Komentarz [Oprawa Twarda]
Leszek Bielecki , Jan Gola , Krzysztof Horubski , Katarzyna Kokocińska , Eliza Komierzyńska-Orlińska

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego,
$119.60

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro Wskazówki.. [Oprawa Miękka]
Agata Smerd

Zamówienia poniżej progu bagatelności stanowią nie tylko bardzo znaczącą część rynku zamówień publicznych, ale także – wbrew obiegowej opinii – generują wiele problemów. Brak skrystalizowanych w prze
$24.99

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystan.. [Oprawa Miękka]
Monika Namysłowska , Anna Piszcz

Prezentowana publikacja jest kompleksowym omówieniem ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017
$70.79

Kodeks spółek handlowych z komentarzem przygotowan.. [Oprawa Miękka]
Dominik Poręcki , Paweł Poręcki

Praktyczne ujęcie dla kadry zarządzającej. Wstęp do Kodeksu spółek handlowych ma wyjaśnić ogólny kierunek zmian ze wskazaniem na przepisy, które zostały wprowadzone w 2013 roku. We wstępie przybliżon
$47.69

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne.. [Oprawa Miękka]
Agata Hryc-Ląd

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja któ
$60.97

Postępowanie w sprawach gospodarczych [Oprawa Miękka]

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych us
$71.57

Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozs.. [Oprawa Twarda]
Karolina Mania

W książce zawarto analizę krajowego i zagranicznego systemu polubownego z uwzględnieniem specyfiki polskiego arbitrażu domenowego. Wykazano różnice między rozstrzyganiem sporów domenowych przez krajo
$61.90

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

Kodeks spółek handlowych Tom 4 Komentarz do art. 4.. [Oprawa Twarda]

W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne,
$98.00

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowan.. [Oprawa Miękka]
Marcin Sarna

W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne załóżenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i p
$48.36

Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za n.. [Oprawa Twarda]
Piotr Piskozub

Przedmiotem niniejszej publikacji jest całościowa analiza zagadnień związanych z odpowiedzialnością kontraktową przedsiębiorców turystycznych względem nabywców usług turystycznych, zarówno w przypadk
$23.99

Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologi.. [Oprawa Twarda]
Marcin Glicz

Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje
$71.57

Opodatkowanie usług budowlanych 2011 [Oprawa Miękka]
Wiesława Dyszy

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalnośc
$27.99

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów us.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Rydz-Sybilak

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań,
$20.99

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencj
$26.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.