Sort by

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizyczne.. [Oprawa Twarda]
Paweł Blajer

Książka stanowi kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci. W pr
$81.76

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 15. wydani
$243.75

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowie.. [Oprawa Twarda]
Jan Szczygieł

Publikacja stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawiera
$70.96

BIM w praktyce Standardy Wdrożenie Case Study [Oprawa Twarda]
Dariusz Kasznia , Jacek Magiera , Paweł Wierzowiecki

Doświadczenie zawodowe autorów, ich doskonała znajomość literatury zagadnień BIM, świetnie dobrane przykłady pomagają w przekazie szczególnie ważnych i trudnych pojęć oraz takich, które mogą stanowić
$52.84

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim.. [Oprawa Twarda]
Anna Barczak , Marek Łazor , Adrianna Ogonowska

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunkó
$76.04

Prawo handlowe w pigułce [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Wydanie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.
$16.99

Prawo gospodarcze i handlowe [Oprawa Miękka]

Podręcznik w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwi
$42.89

Leasing Praktyczne wskazówki i omówienie zmian 201.. [Oprawa Miękka]
Jakub Kornacki , Katarzyna Trzpioła , Katarzyna Szaruga

W publikacji „Leasing. Praktyczne wskazówki, zmiany 2019” zagadnienie leasingu zostaje ukazane w świetle ustawy o CIT i ustawy o VAT wraz praktycznym porównaniem leasingu z kredytem bankowym. Publika
$25.99

Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Nie.. [Oprawa Miękka]

Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energi
$24.99

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady pode
$16.99

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospoda.. [Oprawa Miękka]
Justyna Bauta-Szostak , Rafał Kran

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień poda
$75.10

Prawo spółek handlowych [Oprawa Miękka]

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zag
$42.13

Prawo upadłościowe Komentarz Prawo upadłościowe. K.. [Oprawa Miękka]
Rafał Adamus

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: zasadą wspólnego dochodz
$112.58

Zakupy po polsku Ochrona praw i formy płatności [Oprawa Miękka]
Krzysztof Łabenda

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mi
$21.99

Kodeks spółek handlowych ze schematami [Oprawa Miękka]
Łukasz Zamojski

Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazem aktów zmieniających tę ustawę. Arty
$12.99

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Koment.. [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w
$125.84

ABC small business'u [Oprawa Miękka]
Włodzimierz Markowski

A - jak założyć i prowadzić własną firmę. B - księgowość Twojej firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT) C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy. Stan prawny na dzień 1.02.2014 r.
$37.26
$40.22

Prawo zamówień publicznych 2016 Komentarz do nowel.. [Oprawa Miękka]
Andrzela Gawrońska-Baran , Agata Smerd , Agata Hryc-Ląd

„Prawo zamówień publicznych 2016. Komentarz do nowelizacji” to pierwszy na rynku przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp. To z niego dowiesz się dokładnie, jak stosować nowe przepisy i jak zabezpiec
$64.61

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzyna.. [Oprawa Twarda]
Edyta Figura-Góralczyk

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją
$100.33

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi K.. [Oprawa Miękka]
Mateusz Grabiec , Agnieszka Ferek , Marta Fredrych

Stan prawny na 15 lipca 2014 roku Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy
$31.79

Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z.. [Oprawa Miękka]
Sabina Kubsik

Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W tym kontekście, skupiając się na etapie p
$62.57

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów.. [Oprawa Twarda]
Magdalena Bielikow-Kucharska

Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Wskazuje wytyczne w przygotowaniu i przeprowadze
$65.58

Maszyny i nie tylko zasadnicze wymagania dotyczące.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Ł. Siemiątkowski

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pracowników, importem, dystrybucją, konstruowaniem i projektowaniem wszelkiego rodzaju maszyn. Książka ta prezentuje przede wszys
$34.64

Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatn.. [Oprawa Miękka]
Michał Kania

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym ora
$25.99

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych Uwarunko.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Budzyński

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na
$21.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.