Sort by

Proces karny w dobie przemian Zagadnienia ogólne [Oprawa Miękka]

Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015
$30.09

Kodeks postępowania karnego Tom 2 Komentarz do art.. [Oprawa Twarda]
Ryszard Stefański , Stanisław Zabłocki

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nie
$163.86

Prawo karne Zbiór przepisów [Oprawa Zintegrowana]

Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektór
$39.23

Środki reakcji karnej na czyny zabronione [Oprawa Miękka]

Materiały zamieszczone w tej książce stanowią przekrojowe spojrzenie na zagadnienie stosowania środków karnych. Ujęcie takie umożliwiło skonfrontowanie różnych punktów widzenia na zjawisko stosowania
$21.99

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postęp.. [Oprawa Miękka]
Karol Juszka

Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rz
$30.05

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drog.. [Oprawa Miękka]
Kazimierz J. Pawelec

Każdego roku w Polsce ma miejsce około 34 tys. wypadków drogowych uruchamiających procedury karne związane z wykonywaniem czynności sprawdzających oraz niepowtarzalnych. Zaliczamy do nich, podobnie j
$31.10

Dowody zagraniczne Gromadzenie i dopuszczalność w .. [Oprawa Miękka]
Martyna Kusak

W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono europ
$33.88

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowe.. [Oprawa Twarda]
Michał Kurowski

Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posił
$71.96

Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa [Oprawa Twarda]

„Bez wątpienia „ryzyko” jest jedną z najważniejszych kategorii, wokół których winny ogniskować się badania nad przestępczością ubezpieczeniową. Postanowiliśmy więc oddać głos specjalistom z wielu dzi
$48.62

Kodeks Karny [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny
$6.99

Prawo karne wykonawcze [Oprawa Miękka]
Joanna Hołda , Zbigniew Hołda , Jerzy Migdał , Beata Żórawska

Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz zasad p
$30.76

Wina w prawie karnym [Oprawa Twarda]
Magdalena Kowalewska-Łukuć

W publikacji autorka analizuje: czym jest wina w polskim prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania. Omawia też
$62.12

Kodeks Karny [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny
$6.99

Kodeks Postępowania Karnego [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatw
$9.99

Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karne.. [Oprawa Miękka]
Teodor Szymanowski

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego ref
$37.54

Last Minute Proces Karny [Oprawa Miękka]
Agnieszka Kaszok

Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko
$18.99

Szczególne dziedziny prawa karnego Prawo karne woj.. [Oprawa Twarda]

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karneg
$194.52

Kodeks karny Komentarz [Oprawa Twarda]

W drugim wydaniu komentarza czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych
$164.48

Kodeks karny wykonawczy Stan prawny na dzień 15 st.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Kietschke

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 15 stycznia 2018 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.
$5.99

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w spra.. [Oprawa Twarda]
Kazimierz J. Pawelec

Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz z wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegółowo
$83.46

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 20.. [Oprawa Miękka]
Joanna Ablewicz , Stefan Jaworski , Tomasz Sadurski

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawnic
$86.25

Prawo karne Zbiór przepisów [Oprawa Plastikowa]

Stan prawny na 29 czerwca 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 19 stycznia 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. p
$38.88

Kodeks wykroczeń [Oprawa Miękka]
Anna Prus

„Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zale
$7.99

Kodeks postępowania karnego [Oprawa Miękka]

Stan prawny na 1 września 2011 roku. Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz wyka
$9.99

Kodeks karny ze schematami [Oprawa Miękka]

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających ten Kodeks oraz przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio w
$11.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.