Sort by

Dowody zagraniczne Gromadzenie i dopuszczalność w .. [Oprawa Miękka]
Martyna Kusak

W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono europ
$35.83

Psychologia sądowa dla prawników [Oprawa Twarda]
Ewa Gruza

Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Omówiono w niej problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczegó
$86.86

Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych .. [Oprawa Twarda]
Arkadiusz Lach

W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedmiotem rozważań są: - rzetelne postępowanie
$60.56

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w spraw.. [Oprawa Twarda]
Dariusz Świecki

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także apl
$83.51

Proces karny Zarys systemu [Oprawa Miękka]
Stanisław Waltoś , Piotr Hofmański

Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset publikac
$51.13

Prawo karne w pigułce [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy
$13.99

Kodeks postępowania karnego [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Podwójny stan prawny: 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$9.99

Zbrodnia prawie doskonała [Oprawa Twarda]
Monika Całkiewicz , Iwona Schymalla

· Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na miejscu zbrodni choć trochę przypomina to, co widzimy w popularnych serialach kryminalnych? Jak zabezpieczyć rozebrane ciało o
$26.99

Prawo karne procesowe Testy [Oprawa Miękka]
Michał Błoński , Jacek Izydorczyk , Michał Kurowski , Radosław Olszewski

Podręcznik Prawo karne procesowe. Testy ma być pomocny w poznawaniu postępowania karnego, a także ma służyć weryfikowaniu wiedzy z tej dziedziny. Struktura opracowania została oparta na systematyce
$20.99

Prawo karne materialne Część ogólna [Oprawa Miękka]
Ryszard A. Stefański

Podręcznik z jednej strony daje możliwość poznania podstawowych instytucji prawa karnego w ich teoretycznym i historycznym ujęciu, a z drugiej pokazuje ich funkcjonowanie w praktyce. Realizując drugi
$41.68

Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Aplikanta.. [Oprawa Miękka]

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie a
$80.32

Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny.. [Oprawa Twarda]
Iwona Sepioło-Jankowska

Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe. Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego sformuło
$71.62

Prawo karne [Oprawa Miękka]
Micha Królikowski , Robert Zawłocki

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są pr
$52.46

Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpiecze.. [Oprawa Miękka]
Maciej Nawacki , Piotr Starzyński

Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od sys
$24.99

Proces karny [Oprawa Miękka]
Dagmara Gruszecka , Karolina Kremens , Nowicki Krzysztof , Jerzy Skorupka

Podręcznik stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problem
$51.84

Aspekty karne dzialalności medialnej [Oprawa Miękka]
Piotr Kosmaty

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza głównie penalnych aspektów aktywności medialnej ma na celu przybliżenie obszaru, na którym prawo karne przenika się z działalnością medialną. Już wstęp
$27.99

Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy .. [Oprawa Miękka]
Justyna Świątek-Rudoman

Autorka rozważa w publikacji zagadnienie prawne wpływu tymczasowego aresztowania pracownika na kształt i istnienie jego stosunku pracy. Uregulowanie tej instytucji ma na celu zarówno realizację zasad
$41.38

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego.. [Oprawa Miękka]
Zygmunt Kukuła

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy s
$32.98

Kodeks karny skarbowy Komentarz [Oprawa Twarda]
Leszek Wilk , Jarosław Zagrodnik

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww.
$142.34

Zbiór karny 2013 [Oprawa Miękka]

Wykaz najważniejszych zmian: od 18 lipca 2013 r. – ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r.
$38.26

Kodeks karny Dodatkowo nazwy artykułów i indeks rz.. [Oprawa Miękka]
Ewelina Koniuszek

Stan prawny na 7 stycznia 2016 roku. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - kodeks karny, ustawy - prawo budowlane oraz ustawy - kodeks postę
$4.99

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kome.. [Oprawa Twarda]
Wojciech Kotowski , Bolesław Kurzępa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz
$110.26

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałow.. [Oprawa Miękka]
Anna Wyrzykowska , Łukasz Czekański

Książka stanowi aktualny i rzetelny przewodnik po zasadach odpowiedzialności osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Znaczną część niniejszej p
$34.77

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa mied.. [Oprawa Miękka]
Karolina Wierczyńska

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji c
$19.99

Postępowanie karne [Oprawa Miękka]
Katarzyna Dudka , Hanna Paluszkiewicz

W drugim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Prezentacja aktualnego stan
$41.28

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.