Sort by

Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorz.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Kopańska , Grzegorz Kula , Joanna i in. Siwińska-Gorzelak

Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zw
$24.99

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsc.. [Oprawa Miękka]
Marta Balcerek-Kosiarz

Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań pub
$18.99

Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dysp.. [Oprawa Miękka]

Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komp
$33.60

Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie admin.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Szrajda

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie
$37.56

Jak wygrać wybory samorządowe 2018? [Oprawa Miękka]
Robert Stępowski

Do jesiennych wyborów samorządowych zostało już niewiele czasu. Bez wątpienia będzie to jedna z najbardziej bezwzględnych i brutalnych kampanii w Polsce po 1989 roku. Obecni samorządowi włodarze za
$22.99

Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunaln.. [Oprawa Twarda]
Hanna Wolska

Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wykonan
$80.15

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wy.. [Oprawa Miękka]

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego.
$21.99

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu d
$114.26

Zarządzanie procesami w administracji samorządowej.. [Oprawa Miękka]
Anna Ludwiczak

Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyk
$22.99

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorial.. [Oprawa Miękka]

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy, Wydawnictwo C.H. Beck prz
$101.95

Biurokracja [Oprawa Miękka]
von Ludwig Mises

W niniejszej książce dyskutujemy nie na temat osób, lecz systemów organizacji społecznej. Nie oznacza to, że urzędnik pocztowy jest gorszy od kogokolwiek innego. Musimy sobie jedynie zdać sprawę, że
$15.99

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczne.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use) jest publikacją pomocną zarówno samym organom dysponującym informacjami, jak
$43.27

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradn.. [Oprawa Miękka]
Marcin Antoniak

Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej.
$69.15

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora.. [Oprawa Miękka]
Piotr Sitniewski

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom
$106.26

Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach.. [Oprawa Miękka]
Lucyna Rajca

Reformy samorządu terytorialnego w Anglii realizowane przez brytyjską Partię Pracy w latach 1997–2010 wprowadzane były przede wszystkim według zasad koncepcji lokalnego współrządzenia (local governa
$25.99

Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodar.. [Oprawa Miękka]
Szymon Łukasiewicz

W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz, porówn
$20.99

Współczesna dokumentacja urzędowa [Oprawa Miękka]

Tom 2. Biblioteki Zarządcy Dokumentacji ma na celu wypełnienie luki w literaturze naukowej w zakresie aktoznawstwa, a szczególnie w zakresie rozpoznawania cech szczególnych dokumentacji i jej systema
$16.99

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych .. [Oprawa Twarda]
Maria Augustowska , Wojciech Rup

Komentarz na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżeto
$199.62

Włodarze województwa łódzkiego Wojewodowie, przewo.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Waingertner

W książce przedstawione zostały sylwetki 26 osób – wojewodów dwudziestolecia międzywojennego, okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej, przewodniczących Prezydium Wojewódz
$17.99

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społec.. [Oprawa Miękka]
Paweł Kaleta

Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach członkowskich UE i odnosi do nich ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Uni
$27.99

Euroobligacje jednostek samorządu terytorialnego. .. [Oprawa Miękka]
Magdalena Godek

Wraz z procesem decentralizacji finansów publicznych europejskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały nowe kompetencje. Przekazaniu zadań towarzyszył zazwyczaj transfer środków finansowych z
$10.99

Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej Wybra.. [Oprawa Miękka]

Po ponad dwóch dekadach funkcjonowania samorządu terytorialnego pojawiają się pytania dotyczące jego przyszłości. W debacie publicznej wskazuje się na różne zagrożenia wynikające albo z naturalnej sk
$20.99

Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu tery.. [Oprawa Miękka]

Restytucja samorządu stanowi integralny element transformacji systemowej. Nie ulega wątpliwości, że decentralizacja władzy publicznej, której emanacją była restytucja samorządu terytorialnego, stała
$20.99

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego [Oprawa Miękka]
Tadeusz Zawadzak

Prezentowany podręcznik zawiera usystematyzowany wykład z podstaw zarządzania, sprawdzony w toku wieloletnich zajęć dydaktycznych realizowanych przez autora na uczelniach wyższych i kursach dla kadry
$30.24

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce bilans do.. [Oprawa Miękka]

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, demokratyczne wybory do rad gmin. Tym samym rozpoczęła się era praktycznych doświadczeń w realizacji idei samorządu terytorialnego. Doświadczenia te zw
$38.69

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.