Sort by

Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospo.. [Oprawa Twarda]
Janusz Mierzwa

„Starostowie w Drugiej Rzeczypospolitej byli urzędnikami państwowymi, z czego wynikało, że o miejscu ich służby formalnie decydowały władze centralne, a dokładniej – minister spraw wewnętrznych. Jedn
$39.00

Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego [Oprawa Twarda]
Katarzyna Małysa-Sulińska , Mirosław Stec

W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 19–20.10.2017 r. w Kra
$70.02

Wynagrodzenia pracowników samorządowych [Oprawa Miękka]
Kamila Lewandowska , Tomasz Lewandowski

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany
$48.93

Dokumentacja w gospodarce odpadowej Decyzje admini.. [Oprawa Miękka]
Marta Hebda

Wytwórcy odpadów, a także firmy, które zajmują się dalszym zagospodarowaniem tych odpadów, muszą szczegółowo udokumentować wszelkie czynności z tym związane. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba zdob
$44.70

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego.. [Oprawa Twarda]
Diana Trzcińska

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lecz ta
$89.27

Ustawa o pracownikach samorządowych + płyta CD [Oprawa Miękka]
Marek Rotkiewicz

raktyczny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja w sposób praktyczny omawiająca poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych, któ
$83.49

Etyka w administracji publicznej [Oprawa Miękka]
Iwona Bogucka , Tomasz Pietrzykowski

Etyka w administracji publicznej to podręcznik wprowadzający i zapewniający przygotowanie do praktyki samodzielnego postrzegania i rozwiązywania zawodowych dylematów moralnych. Dostarcza informacji o
$22.99

Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Amer.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Pawłowska

Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych temu
$25.99

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komenta.. [Oprawa Miękka]
Adam Bartosiewicz

W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe
$75.98

Kulisy warszawskiego ratusza [Oprawa Miękka]
Jacek Wojciechowicz , Magdalena Rigamonti

Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem Wojciechowiczem, który przez 10 lat od początku kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz był wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz odpowiedzialny by
$17.99

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji.. [Oprawa Miękka]
Stanisława Szlachta

Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zastoso
$100.77

Przegląd prawa i administracji Tom 86 [Oprawa Miękka]

"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedzi
$13.99

Przegląd prawa i administracji Tom 87 [Oprawa Miękka]

"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedzi
$10.99

Przegląd prawa i administracji Tom 89 [Oprawa Miękka]

"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedzi
$6.99

Organizacja i zadania terenowych organów administr.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Grosicka , Leszek Grosicki , Przemysław Grosicki

"Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lut
$21.99

Przegląd prawa i administracji Tom 94 [Oprawa Miękka]

"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedzi
$15.99

Przegląd prawa i administracji Tom 92 [Oprawa Miękka]

"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedzi
$15.99

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP P.. [Oprawa Miękka]
Jarosław Jurga

Publikacja zawiera gotowe wzory dowodów księgowych wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów oraz komentarzem dotyczącym sposobu wykorzystania danego dokumentu księgowego.
$24.99

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach czł.. [Oprawa Miękka]
Łukasz J. Pikuła

Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją podjętej już wcześniej problematyki z zakresu odpowiedzialności władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Eur
$23.99

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonyw.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Banaszczyk

Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami, związanymi z wykonywaniem władzy publicz
$72.37

Administracja publiczna Wybory samorządowe 2014 [Oprawa Miękka]
Danuta Plecka , Zuzanna Osmólska

Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych szc
$25.99

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądo.. [Oprawa Miękka]
Paweł Daniel , Filip Geburczyk , Jan Szuma

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do p
$69.01

Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób .. [Oprawa Twarda]
Anna Kanios

Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych
$26.99

Etykieta w biznesie i administracji publicznej z e.. [Oprawa Miękka]
Wojciech F. Szymczak

Książka łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivre`u, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, w
$38.98

Inwestycje w mieście Uwarunkowania ekonomiczne org.. [Oprawa Miękka]

W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat inwestycji w mieście - zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i sa­morządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wsk
$31.29

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.