Sort by

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania .. [Oprawa Miękka]
Jan Ziobro

W książce przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy), w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednost
$25.99

Samorząd terytorialny XXI wieku [Oprawa Twarda]
Irena Lipowicz

Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną doskonaloną przez prawie 200 lat w nauce prawa administracyjnego wielu krajów europejskich. Publikacja stanowi nowe, oryginalne ujęcie jego istoty.
$49.44

Prawo o odpadach Wybrane problemy [Oprawa Miękka]

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar praw
$61.56

System Jak mafia zarabia na śmieciach [Oprawa Miękka]
Bertold Kittel

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne relac
$21.99

Pomoc publiczna a rozwój firmy Szanse i zagrożenia.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Choroszczak , Marek Mikulec

Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospodarczej. Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z
$16.99

Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze .. [Oprawa Miękka]
Łucja Reczek-Zymróz

Książka Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokal­nym składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wyjaśnienia terminów związanych z pojęciami „środowisko lokalne" i „współdziała
$21.99

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznyc.. [Oprawa Miękka]
Dorota Chromicka , Danuta Descours , Andrzej Kaucz , Mariusz Madejczyk , Ewa Perłakowska , Bogda Pękalski

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zawiera analizę procesów cyfryzacji oraz jest użytecz
$34.37

Materialne prawo administracyjne [Oprawa Miękka]

Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa skupiono się na najistotniejszych kwestiach, takich jak: obywatels
$26.99

Testy i zadania praktyczne Technik administracji E.. [Oprawa Miękka]
Jacek Boratyński

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji dla zawodu technik administracji, realizujące treści z kwalifikacji
$16.99

O etyce służb społecznych [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Bez wątpienia jest to publikacja potrzebna i zapewne przydatna w dydaktyce akademickiej. Zaproponowany przez autorkę wybór tematów wydaje się na tyle szeroki i wyczerpujący, że książka mogłaby z pow
$25.99

Kwalifikacja A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostk.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Żukowska

Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A
$17.99

Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań.. [Oprawa Miękka]

Trzydzieści lat obowiązywania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i ratyfikowanie jej przez większość państw Europy, a także dynamicznie rozwijająca się samorządność, która w poszczególn
$50.41

Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe prob.. [Oprawa Miękka]
Maciej J. Nowak , Zuzanna Tokarzewska-Żarna

Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprze
$61.14

Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypo.. [Oprawa Twarda]

Przedmiotem zainteresowania niniejszej monografii jest samorząd terytorialny, który pośród wielu administracyjnych zada ń uczestniczy również w kształtowaniu systemu obronności Polski. Różne aspekty
$22.99

Marketing terytorialny Miasto i region na rynku [Oprawa Miękka]
Andrzej Szromnik

W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii
$51.53

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym Teo.. [Oprawa Miękka]
Jan Gołębiewski

Zarządzanie kryzysowe zaprezentowano jako zorganizowany proces budowania bezpieczeństwa. Ważnym akcentem realizacji tego procesu jest samorząd i w takiej roli został przez Autora przedstawiony. Samor
$33.82

Historia administracji i myśli administracyjnej [Oprawa Miękka]
Jerzy Malec , Dorota Malec

Podręcznik adresowany jest w głównej mierze do studentów prawa oraz licencjackich i magisterskich studiów administracyjnych. Przydatny może być także dla praktyków, pozwala bowiem lepiej zrozumieć is
$19.99

Oceny pracownicze w służbie cywilnej [Oprawa Miękka]
Leszek Syguła , Iwona Sługocka

Po raz drugi autorzy podejmują temat ocen pracowniczych w służbie cywilnej, tym razem w związku ze zmianą przepisów dotyczących procesów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Książka w f
$23.99

Wynagrodzenia pracowników samorządowych [Oprawa Miękka]
Kamila Lewandowska , Tomasz Lewandowski

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany
$47.57

Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora publicz.. [Oprawa Miękka]
Izabela Świderek

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą
$70.60

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorial.. [Oprawa Twarda]
Mirosław Stec , Stefan Płażek

Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznyc
$94.37

Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym [Oprawa Miękka]

Mając na uwadze złożoność i wieloaspektowość problematyki dotyczącej pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy oraz programu ich rozwoju zawodowego, autorzy przyjęli, że celem monografii zbiorowej
$21.99

Ustawa o drogach publicznych [Oprawa Miękka]
Wiesław Podhorodecki

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicznych
$50.04

Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Gaździk

"Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księ
$72.17

Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Gździk

"Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania
$71.21

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.