Sort by

Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym [Oprawa Miękka]
Mariola Mamcarczyk

Sport stanowi obszar aktywności człowieka, który wpływa w istotny sposób na jakość jego życia. Jego powiązania z gospodarką będą w przyszłości zyskiwały na znaczeniu. Książka jest oryginalną monograf
$25.99

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich Zastosowani.. [Oprawa Miękka]
Marcin Feltynowski

Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody naukowe oparte na rzeczywistych da
$24.99

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądo.. [Oprawa Miękka]
Paweł Daniel , Filip Geburczyk , Jan Szuma

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do p
$69.36

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym [Oprawa Miękka]

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach se
$29.99

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczne.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Piskorz-Ryń

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje
$51.36

Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne [Oprawa Miękka]
Ryszard Domański

Podręcznik z rekomendacją Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN! Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych ki
$26.99

Biurokracja [Oprawa Miękka]
von Ludwig Mises

W niniejszej książce dyskutujemy nie na temat osób, lecz systemów organizacji społecznej. Nie oznacza to, że urzędnik pocztowy jest gorszy od kogokolwiek innego. Musimy sobie jedynie zdać sprawę, że
$13.99

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jedno.. [Oprawa Miękka]
Lucyna Kuśnierz

Stan prawny: grudzień 2016r. Niniejsza książka wyjaśnia, krok po kroku jak sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych. Publi
$59.03

Prawo finansowe samorządu terytorialnego Local Fin.. [Oprawa Twarda]

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania
$37.13

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów .. [Oprawa Miękka]

Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rz
$50.31

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych [Oprawa Miękka]
Dariusz P. Kała

Ksiazka jest pierwszą i jedyną pozycją na rynku w sposób kompleksowy omawiającą zagadnienia dotacji dla ochotniczych Straży Pożarnych. ? Dotacje w skomplikowanym systemie finansowania OSP pełnią r
$21.99

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jedno.. [Oprawa Miękka]
Sebastian Firkowski , Marek Piotrowski , Marek Przybylski , Łukasz Sadkowski , Kacper Sołoniewicz

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postę
$87.72

Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz [Oprawa Twarda]
Cezary Banasiński , Krzysztof Jaroszyński

Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w
$83.66

Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych .. [Oprawa Miękka]
Wojciech Rup

Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i sk
$86.25

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz.. [Oprawa Twarda]

Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego
$164.16

Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie adminis.. [Oprawa Miękka]

Przypadająca w 2018 roku dwudziesta rocznica wprowadzenia nowego zasadniczego podziału administracyjnego państwa oraz tak zwanej reformy samorządowej, stanowi doskonały moment dla dokonania bilansu n
$36.76

Zarządzanie Publiczne 3 (41) 2017 [Oprawa Miękka]

W numerze János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza Maciej D. Kryszczuk, Michał Wenzel:
$11.99

Polski samorząd terytorialny Europejskie standardy.. [Oprawa Miękka]

Książka ta jest zbiorem opracowań naukowych poświęconych problemom współczesnego polskiego samorządu terytorialnego. Szczególnym jednakże przedmiotem zainteresowania autorów zamieszczonych w niej tek
$25.99

Studia Regionalne i Lokalne nr 3 (69) 2017 [Oprawa Miękka]

Artykuły Agnieszka Bieda: Urban renewal and the value of real properties [Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a wartość nieruchomości], Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok: Wojewódzkie tablice przepły
$12.99

Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lok.. [Oprawa Twarda]

Prezentowana monografia jest kolejną, trzecią już publikacją zbiorową w serii Zdrowie ? Nauka ? Polityka pod naukową redakcją Leszka Bulińskiego […]. W zamierzeniu redakcyjnym pozycje ogłaszane druki
$24.99

Jawność w samorządzie terytorialnym [Oprawa Twarda]

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka
$76.68

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej [Oprawa Miękka]
Krzysztof Korociński

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzając
$62.87

Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w admin.. [Oprawa Miękka]
Izabela Seredocha

Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracown
$26.99

Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydat.. [Oprawa Miękka]

Publikacja stanowi głos środowiska naukowego ekonomistów i prawników - specjalistów finansów publicznych i prawa finansowego - w dyskusji na temat możliwości i kierunków naprawy finansów publicznych.
$19.99

Samorządowe centra usług wspólnych Tworzenie i fun.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Garczarek

Stan prawny na 1 grudnia 2016 r. Pierwszy na runku poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW. Zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytani
$68.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.