Sort by

System Jak mafia zarabia na śmieciach [Oprawa Miękka]
Bertold Kittel

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne relac
$21.99

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarzą.. [Oprawa Miękka]
Zofia Wojdylak-Sputowska , Arkadiusz Jerzy Sputowski

Gotowy do wdrożenia zbiór wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego właściwego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podpowie, jak przeprowadzić proceduraln
$60.38

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznyc.. [Oprawa Miękka]
Dorota Chromicka , Danuta Descours , Andrzej Kaucz , Mariusz Madejczyk , Ewa Perłakowska , Bogda Pękalski

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zawiera analizę procesów cyfryzacji oraz jest użytecz
$36.27

Testy i zadania praktyczne Technik administracji E.. [Oprawa Miękka]
Jacek Boratyński

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji dla zawodu technik administracji, realizujące treści z kwalifikacji
$16.99

O etyce służb społecznych [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Bez wątpienia jest to publikacja potrzebna i zapewne przydatna w dydaktyce akademickiej. Zaproponowany przez autorkę wybór tematów wydaje się na tyle szeroki i wyczerpujący, że książka mogłaby z pow
$26.99

Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe prob.. [Oprawa Miękka]
Maciej J. Nowak , Zuzanna Tokarzewska-Żarna

Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprze
$64.68

Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypo.. [Oprawa Twarda]

Przedmiotem zainteresowania niniejszej monografii jest samorząd terytorialny, który pośród wielu administracyjnych zada ń uczestniczy również w kształtowaniu systemu obronności Polski. Różne aspekty
$23.99

Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (68) 2017 [Oprawa Miękka]

W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Mikołaj Herbst, Anna Kaliszewska: Zabory a edukacja. Początki szkolnictwa na terytorium Polski w kontekście współczesnego zróżnicowania osiągnięć szkolnyc
$12.99

Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań.. [Oprawa Miękka]

Trzydzieści lat obowiązywania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i ratyfikowanie jej przez większość państw Europy, a także dynamicznie rozwijająca się samorządność, która w poszczególn
$53.11

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego [Oprawa Miękka]
Jerzy B. Karski

Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu” należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategic
$16.99

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywn.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Jachowicz

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczające z
$27.99

Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Gaździk

"Polityka rachunkowości 2015" to praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księ
$76.26

Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Gździk

"Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania
$75.25

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu tery.. [Oprawa Miękka]
Beata Filipiak , Stanisław Flejterski

"Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego" pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego (...) pozwala zrozumieć interesy dwóch środowisk - dawców kapitału i jego
$29.99

Udział podmiotów spoza systemu administracji publi.. [Oprawa Miękka]
Jakub H. Szlachetko

Rozważania podjęte w niniejszej książce dotyczą partycypacji społecznej w legislacji samorządowej. W ciągu ostatnich kilku lat partycypacja społeczna, różnie określana (np. udziałem, uczestnictwem) i
$21.99

Prawo samorządu terytorialnego [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewó
$7.99

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środow.. [Oprawa Miękka]
Anna Barczak , Ewa Kowalewska

Książka zawiera kompleksową prezentację zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym. Kwestie te stanowią istotn
$53.93

Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Brzóska , Tomasz Kaczmarek

W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągni
$64.70

Niezespolona administracja rządowa [Oprawa Miękka]

Tematyka niezespolonej administracji rządowej należy do zagadnień ważnych i jednocześnie mało opisywanych w literaturze. Podjęcie się opracowania tematu w ramach zwartej publikacji należy ocenić pozy
$34.22

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorial.. [Oprawa Miękka]

Do 15 listopada należy przygotować projekt uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. Wyjaśnienia jak sporządzić te uchwały oraz opracowa
$71.65

Zarządzanie Publiczne 1(43)/2018 [Oprawa Miękka]

W numerze m.in.: János Kornai Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część trzecia Kaja Gadowska Relacje między pol
$12.99

Urzędnicy i przedsiębiorcy Kulturowe bariery współ.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Hensel , Beata Glinka

Media często informują o skandalach związanych z realizacją dużych projektów publicznych, takich jak problemy przy budowie autostrad, korupcja w Komendzie Głównej Policji, czy podejrzenia korupcji pr
$27.99

Kultura i samorządność lokalna Historia - współcze.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Kryński , Zbigniew Lenart

Studia, artykuły i szkice zebrane w tym tomie składają się na zróżnicowany, wieloaspektowy obraz działań kulturotwórczych inicjowanych przez społeczności lokalne (głównie Galicji i Podkarpacia), pocz
$23.99

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i s.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Rup

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Najnowsze wydanie u
$97.29

Pragmatyka komunikacji urząd Obywatel [Oprawa Miękka]
Joanna Kowalczyk

Joanna Kowalczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, administratywistka. Rozprawę doktorską napisała na temat rosyjskojęzycznego dyskursu administracyjnego. Autorka publikacji do
$20.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.