Sort by

Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń i zasi.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Jeżek

Kompendium wiedzy zawierające przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz ze świadczeniami chorobowymi na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rod
$127.83

Kodeks Pracy [Oprawa Miękka]
Agnieszka Kaszok

Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i nis
$7.99

Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem z suplemen.. [Oprawa Miękka]
Karol Lankamer

Wzorcowy regulamin wynagradzania – kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Publikacja zawiera wzorzec zarządzenia wewnętrznego oraz komentarz wprowadzający, w którym zawarto wiele info
$47.40

Wynagrodzenia pracowników samorządowych [Oprawa Miękka]
Kamila Lewandowska , Tomasz Lewandowski

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany
$48.93

Podstawa wymiaru składek ZUS Praktyczne problemy [Oprawa Miękka]

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z p
$29.99

Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników [Oprawa Miękka]

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozw
$29.99

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich .. [Oprawa Miękka]
Jarosław Sekita

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Prz
$68.27

Kodeks pracy [Oprawa Miękka]

W najnowszym 39. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: – z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych or
$7.99

Karta Nauczyciela Komentarz [Oprawa Miękka]
Marek Młodecki

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. W komentarzu uwzględniono ważne
$96.98

Klauzule RODO Wzory klauzul z praktycznym komentar.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Sagan-Jeżowska

Rozpoczęcie obowiązywania RODO stanowiło wyzwanie dla wszystkich administratorów, wprowadzając nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz modyfikując obowiązki dotychczas już znan
$68.83

Odpowiedzialność karna menadżerów [Oprawa Twarda]
Michał Bieniak

W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach p
$91.25

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatn.. [Oprawa Miękka]
Witold Kurowski

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną anal
$64.74

ZUS obowiązki pracodawcy jako płatnika 2011 [Oprawa Miękka]
Monika Beliczyńska , Alicja Bobak

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym Zbieg tytułów do ubezpieczeń Finansowanie składek za osoby niepełnosprawne Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego Przykłady mie
$16.99

Małżeńskie ustroje majątkowe [Oprawa Miękka]
Elżbieta Skowrońska-Bocian

Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego, jak
$27.99

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym [Oprawa Twarda]
Magdalena Kuba

W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania: Jak uniknąć zarzutów dyskryminacji na wszystkich etapach trwania stosunku pracy? Jak skutecznie przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji w miejscu pra
$64.42

Kodeks pracy Komentarz [Oprawa Twarda]
Jerzy Wratny

Kodeks pracy. Komentarz to publikacja, która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. W komentarzu zostały omówione także następujące zagadnienia: podstawowe zasady prawa pracy;
$99.95

Meritum HR [Oprawa Zintegrowana]
Jarosław Marciniak

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a tak
$114.49

Świadectwo pracy 2018 Wydawanie wypełnianie korekt.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

W 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Obowiązuje też nowy wzór świadectwa pracy, w którym niektóre punkty uległy zmianie w porównaniu z poprzednią wersją (no
$24.99

RODO Przewodnik po kluczowych zmianach [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Dzięki praktycznym poradom zawartym w publikacji "RODO – Przewodnik po kluczowych zmianach" dowiesz się m.in., w jaki sposób rejestrować czynności przetwarzania danych osobowych, jak przygotować zgod
$44.01

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE [Oprawa Miękka]
Ewa Podgórska-Rakiel , Michał Szypniewski

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgromadzon
$49.59

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnia.. [Oprawa Twarda]
Sebastian Kowalski , Zdzisław Henryk Kubot

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo
$78.25

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodaw.. [Oprawa Twarda]
Aleksandra Ziętek-Capiga

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkcji z
$83.43

E-składka jedno konto ZUS od 2018 roku Nowe zasady.. [Oprawa Miękka]
Joanna Goliniewska , Joanna Stolarska

Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Autorki książki –
$28.99

Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Gen.. [Oprawa Miękka]
Bogumił Termiński

Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stan
$22.99

Zatrudnianie pracowników tymczasowych + CD [Oprawa Miękka]
Grażyna Spytek-Bandurska

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat pracy tymczasowej ze wskazaniem i omówieniem zmian, jakie nastąpiły w wyniku nowelizacji z 2017 r., w tym: wyjaś
$69.88

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.