Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.

Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego

Lidia Brodowski

Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego
Out of stock
Ostatnio widziany
6/18/2019
$26.99
Zobacz dostępne formy płatności.
:

 
Product info / Cechy produktu
Rodzaj (nośnik) / Item type książka / book
Dział / Department Książki i czasopisma / Books and periodicals
Autor / Author Lidia Brodowski
Tytuł / Title Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego
Język / Language polski
Wydawca / Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania / Year published 2019
   
Rodzaj oprawy / Cover type Miękka
Wymiary / Size 16.5x24.0 cm
Liczba stron / Pages 300
Ciężar / Weight 0.4620 kg
   
Wydano / Published on 4/23/2019
ISBN 9788379966561 (9788379966561)
EAN/UPC 9788379966561
Stan produktu / Condition nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty
Book in Polish by Lidia Brodowski. Spis treściWykaz skrótówWstępROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ludzkiego oraz jego części we współczesnym prawie międzynarodowym

1.1. Godność człowieka jako wartość uniwersalna

1.1.1. Wizja godności człowieka w wybranej myśli filozoficzno-prawnej

1.1.2. Godność człowieka jako kategoria prawna

1.2. Ochrona godności istoty ludzkiej w aktach prawa międzynarodowego

1.2.1. Godność jako źródło i fundament praw człowieka

1.2.2. Godność jako przesłanka reglamentująca korzystanie z praw człowieka

1.3. Poszanowanie godności człowieka jako wyznacznik międzynarodowych stan­dardów biomedycznych

1.3.1. Standardy uniwersalne

1.3.2. Standardy regionalne

1.4. Komercjalizacja ciała ludzkiego i jego części a współczesna wizja godności człowieka

1.4.1. Ciało ludzkie i jego części jako przedmiot transakcji handlowych

1.4.2. Standaryzacja zakazu komercjalizacji części ciała ludzkiego w prawie międzynarodowym

1.5. Wnioski końcoweROZDZIAŁ II. Handel narządami ludzkimi jako przestępstwo prawa międzyna­rodowego

2.1. Identyfikacja zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej

2.1.1. Krótki zarys skali występowania problemu

2.1.2. Związki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną

2.2. Społeczność międzynarodowa wobec handlu narządami ludzkimi

2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych

2.2.2. Rada Europy

2.2.3. Unia Europejska

2.2.4. Międzynarodowe organizacje i środowiska medyczne

2.3. Struktura normatywna przestępstwa

2.3.1. Handel narządami a handel ludźmi w celu usunięcia narządów

2.3.2. Kwalifikacja handlu narządami przez pryzmat elementów definicyjnych handlu ludźmi w celu usunięcia narządów

2.3.3. Typologia zachowań przestępczych

2.4. Wnioski końcoweROZDZIAŁ III. Prawnokarna represja handlu ludzkimi narządami

3.1. Efektywna penalizacja zachowań przestępczych

3.1.1. Standard skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji

3.1.2. Ustanowienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

3.1.3. Realizacja jurysdykcji ekstraterytorialnej (pozaterytorialnej)

3.2. Standardy proceduralne

3.2.1. Wszczęcie postępowania ex officio

3.2.2. Efektywne prowadzenie postępowania wyjaśniającego

3.2.3. Pozycja ofiar w postępowaniu karnym

3.3. Międzynarodowa współpraca karna

3.3.1. Ramy prawne obowiązku współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu narządami

3.3.2. Ekstradycja oraz europejski nakaz aresztowania

3.3.3. Pomoc prawna w uzyskiwaniu oraz gromadzeniu dowodów przestępstw

3.4. Wnioski końcoweROZDZIAŁ IV. Międzynarodowe standardy prawne w zakresie zapobiegania handlowi narządami ludzkimi

4.1. Potrzeba zwiększenia liczby narządów przeznaczonych do przeszczepienia

4.1.1. Domniemana zgoda na pośmiertne dawstwo

4.1.2. Wykorzystanie systemu obowiązkowej odpowiedzi przy dawstwie post mortem

4.1.3. Możliwości poszerzenia kręgu dawców żyjących

4.2. Ograniczenie terapeutycznego zapotrzebowania na narządy

4.3. Budowa przejrzystego systemu pozyskiwania i alokacji narządów

4.3.1. Transparentne zasady pozyskiwania narządów od zmarłych dawców

4.3.2. Autoryzacja pobrań narządów przy transplantacjach ex vivo

4.3.3. Ewidencjonowanie działań przeszczepieniowych

4.4. Wkład personelu medycznego w realizację działań prewencyjnych

4.4.1. Faza przedtransplantacyjna

4.4.2. Faza potransplantacyjna

4.5. Wnioski końcowe

 Tip: Type the quantity (default is 1) and click "Add to cart" button to order online.