Sort by

Rzymskie prawo prywatne Kompendium [Oprawa Miękka]
Antoni Dębiński

Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji przystępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym: • pojęcie, podziały, systematykę prawa rzymskiego, •
$36.65

Ustawa o ochronie zwierząt Komentarz [Oprawa Twarda]
Karolina Kuszlewicz

Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt obejmuje zagadnienia administracyjne oraz karne w zakresie ochrony zwierząt przed cierpieniem lub przemocą oraz dotyczące stosunków cywilnych, w których do zwi
$64.94

Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego.. [Oprawa Twarda]
Damian Wąsik

Publikacja całościowo omawia postępowanie przygotowawcze w sprawach dotyczących błędów medycznych, czyli jednej z najbardziej złożonych i specyficznych kategorii spraw karnych, wymagających od organó
$63.33

Osoby ubogie niepełnosprawne i bezdomne w systemie.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Małecka-Łyszczek , Radosław Mędrzycki

Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe,
$58.53

Delegowanie pracowników - po zmianach Poradnik Gaz.. [Oprawa Miękka]

1. Wybór formy oddelegowania 2. Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą a podatek dochodowy 3. Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 4. Opodatkowanie
$20.99

Pomoc społeczna Komentarz do ustawy [Oprawa Miękka]
Magdalena Kasprzak , Joanna Nowicka

Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób
$96.84

Obrót wierzytelnościami [Oprawa Twarda]
Jan Mojak

W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeni
$65.20

Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja.. [Oprawa Miękka]
Izabela Motowilczuk

Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania jest ważnym obszarem narażonym na powstawanie nadużyć. Mimo to ogólnie obowiązujące przepisy w ogóle nie normują związanych z tym zasad. Nie ma ogólnie us
$39.18

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowani.. [Oprawa Miękka]
Adam Sroga

W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w za
$49.44

Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowo.. [Oprawa Miękka]
Mieczysław Goc , Ewa Gruza , Jarosław Moszczyński

Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstaw
$46.60

Świadczenia dla seniorów 2021 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Poradnik został przygotowany dla wszystkich, którzy mają prawo ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia społeczne ze względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację materialną. To klarowny przegląd dla wszy
$15.99

Własność lokali Komentarz Wzory pozwów i wniosków .. [Oprawa Twarda]
Roman Dziczek

Książka jest praktycznym przewodnikiem po ustawie o własności lokali dla właścicieli, zarządców nieruchomości, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe zm
$79.60

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentar.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Budziarek , Aneta Szymczak

Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12
$74.84

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Pra.. [Oprawa Miękka]
Lidia Marciniak

Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przep
$98.66

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 Arty.. [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Tom I komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 1–366 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę stron i kosztów procesu, postępowania
$109.06

Zatrudnianie kierowców 2021 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Książka porusza najważniejsze aspekty związane m.in. z zawieraniem umów z kierowcami, kierowaniem osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne, rozliczanie należnoś
$44.83

Profilowanie kryminalistyczne [Oprawa Twarda]
Bogdan Lach

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią dotyczącą profilowania kryminalistycznego oraz jego rozwoju w Polsce i na świecie. Autor ujawnia w niej tajniki swojego warsztatu,
$51.52

Nowa ustawa Pzp w pytaniach i odpowiedziach Przepi.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Bełdowska

Nowe Prawo zamówień publicznych obowiązuje już kilka miesięcy, ale nadal jest źródłem wielu wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Pojawiają się one sukcesywnie wraz ze stosowaniem regu
$53.88

Orzecznictwo Stałego Trybunału Sprawiedliwości Mię.. [Oprawa Miękka]
Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn

W ostatnich 20 latach widzimy, że Strony przed MTS coraz częściej domagają się zastosowania tymczasowych środków zabezpieczających, zwłaszcza w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka. Celem tej
$20.99

Kodeks Drogowy [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książkowe
$16.99
$20.99

Prawo autorskie i prawa pokrewne [Oprawa Miękka]
Janusz Barta , Ryszard Markiewicz

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i sui generis ochrony
$38.70

Wspólnota mieszkaniowa Działalność rozliczenia pod.. [Oprawa Miękka]
Eugenia Śleszyńska

Książka omawia zagadnienia związane ze statusem prawnym wspólnoty mieszkaniowej. W sposób szczególny przedstawia kwestię rozrachunków z właścicielami lokali, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu różny
$106.38

Kodeks pracy 2021 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Stan prawny na: 4.01.2021 r. W najnowszym 44. wydaniu książki uwzględniono zmiany wyciągów ustaw tzw. covidowych wprowadzonych ustawami: - z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w ce
$6.99

Prawo karne Część ogólna [Oprawa Miękka]
Jarosław Warylewski

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środka
$39.57

Gomułka Władzy nie oddamy [Oprawa Twarda]
Piotr Lipiński

Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go towarzysze.
$25.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.