Sort by

Zabójcze lekarstwa i zorganizowana przestępczość, .. [Oprawa Miękka]
Peter Gotzsche

Leki to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci - po chorobach serca i nowotworach. W swojej najnowszej przełomowej książce Peter C Gotzsche odkrywa przed Czytelnikiem oszustwa branży farmaceutyczne
$27.99

Dom pomocy społecznej prowadzony przez podmiot pub.. [Oprawa Miękka]
Iwona Surowiec

Czytelnik znajdzie w publikacji praktyczne informacje dotyczące prowadzenia domu pomocy społecznej. Omawiamy zagadnienia dotyczące rachunkowości, podatków. Przedstawiamy liczne przykłady i praktyczne
$24.99

Kontrole w placówce medycznej i gabinecie NFZ, RO.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Książka ma za zadanie pomóc w przygotowaniu placówki do kontroli m.in. NFZ, UODO, Sanepid, ZUS, PIP czy US by nie skończyła się ona nałożeniem wysokiej kary. W publikacji znajdziesz praktyczne porad
$48.12

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjn.. [Oprawa Miękka]
Dariusz Hajdukiewicz

W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. Szczególną uwagę
$61.42

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent.. [Oprawa Twarda]
Dorota Karkowska

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu uka
$95.94

Systemy zarządzania jakością w podmiotach lecznicz.. [Oprawa Miękka]
Monika Dobska , Paweł Dobski

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, M
$48.18

Zdrowie publiczne [Oprawa Miękka]
Marian Sygit

W podręczniku omówiono m.in. wybrane problemy z epidemiologii i badań epidemiologicznych, testy statystyczne, stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej, szpitalnictwo i lecznictwo sanatory
$70.79

Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarza i placów.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Sieńko , Dorota Kaczmarczyk

Praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej lekarza i placówki medycznej w procesie leczenia pacjentów z uwzględnieniem przepisówo przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Podpowiada, jak b
$46.92

Prawo do ochrony zdrowia Konstytucyjny priorytet c.. [Oprawa Miękka]
Anna Mokrzycka

Pojęcie prawa do ochrony zdrowia nierozerwalnie łączy się z systemowym ujęciem tej kwestii i uznaniem, że jego realizacja zależy od tego, jak władza wywiąże się z powinności wynikających z rozumienia
$20.99

Medyczne prawo karne [Oprawa Miękka]
Dariusz Jagiełło

Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawnik
$33.52

Chcę prowadzić działalność leczniczą w zakresie st.. [Oprawa Miękka]

Książka stanowi cenny wybór zagadnień skierowanych do grupy zawodowej lekarzy dentystów. Zawiera wartościowy materiał merytoryczny, ułatwiający czytelnikowi poruszanie się w meandrach prawa. Co ważne
$51.44
$57.34

Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca Poradnik pra.. [Oprawa Miękka]
Maciej Dercz , Hubert Izdebski , Tomasz Rek

Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono w nim uwarunkowania konstytucyjne dotyczą
$31.17

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarz.. [Oprawa Miękka]

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: - umożliwi rejestrację operacji
$49.12

Profesjonalizm lekarski [Oprawa Miękka]

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie profesjonalizmu lekarskiego uległo na świecie przekształceniu ze słabo zarysowanego terminu używanego najczęściej w sytuacjach, w których obserwowano j
$24.99

Triuno Instytucje we wspólnocie Lasek 1911-1961 [Oprawa Miękka]
Elżbieta Przybył-Sadowska

Podwarszawskie Laski, ze znajdującym się tam ośrodkiem dla niewidomych prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, to
$24.99

Elektroniczna dokumentacja medyczna Wdrożenie i pr.. [Oprawa Miękka]
Krzysztof Nyczaj , Paweł Piecuch

Niniejsza publikacja to praktyczny poradnik, który krok po kroku wskazuje, jak przygotować się do procesu informatyzacji, żeby zdążyć w terminie i ustrzec się groźby braku możliwości kontynuowania do
$47.26

Od ekonomii do ekonomiki zdrowia [Oprawa Miękka]
Stanisława Golinowska

Dobre zarządzanie w ochronie zdrowia nabiera obecnie zasadniczego znaczenia wobec rosnących na tym obszarze oczekiwań społecznych przy ograniczonych zasobach finansowych. Oznacza to zapotrzebowanie n
$31.85

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Poradnik zawiera zbiór najbardziej aktualnych odpowiedzi na problemy pojawiające się przy przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w placówkach medycznych uwzględniając najnowsze zmiany oraz te, któ
$37.94

Empatia pracowników medycznych [Oprawa Miękka]
Ewa Wilczek-Rużyczka

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród kt
$37.76

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność.. [Oprawa Miękka]
Maria Hass-Symotiuk , Bożena Nadolna , Aleksandra Szewieczek

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki bu
$48.42

Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia [Oprawa Twarda]
Bożena Mielczarek

Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu procesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów
$32.87

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotne.. [Oprawa Miękka]

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikacji omówiono: profilaktykę, diagno
$74.54

Ochrona danych medycznych RODO w ochronie zdrowia [Oprawa Miękka]
Michał Jackowski

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.201
$58.49

Finansowanie ochrony zdrowia Wybrane zagadnienia [Oprawa Miękka]
Jadwiga Suchecka

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: - reform współcze
$35.50

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA [Oprawa Miękka]
Wojciech Kasprzak , Agata Mańkowska

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu cho
$50.24

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.