Sort by

50 ważnych algorytmów i metod matematycznych z prz.. [Oprawa Miękka]
Wiesława Regel

Drugie wydanie zeszytu 21 Biblioteczki Opracowań Matematycznych, zawiera zestaw najczęściej wykorzystywanych algorytmów i metod matematycznych na poziomie średnim i wyższym. Algorytmy są niezwykle pr
$10.99

Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu tempe.. [Oprawa Miękka]
Jan Awrejcewicz , Vadim A. Krysko , Mariya P. Misnik

W książce opisano trójwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla prostopadłościanu, podano pewne metody rozwiązywania równań różnicowych eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych, z uwzględnien
$20.99

Wprowadzenie do współczesnych metod asymptotycznyc.. [Oprawa Twarda]
Jan Awrejcewicz , Vadim A. Krysko

Książka stanowi wprowadzenie do matematycznych metod asymptotycznych i perturbacyjnych oraz dokonano w niej przeglądu ważniejszych metod perturbacji (zaburzeń) osobliwych w problematyce związanej z z
$23.99

Metody numeryczne [Oprawa Miękka]
Zenon Fortuna , Bohdan Macukow , Janusz Wąsowski

Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej umożliwiającym opracowywanie programów komputerowych do rozwiązywania różnorodnych problemów technicznych, medycznych czy ekonomicznych. W przypadku
$35.88

Obliczenia inżynierskie i naukowe Szybkie, skutecz.. [Oprawa Miękka]
Piotr Krzyżanowski

Obliczenia naukowe w matematyce stosowanej, naukach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych to obecnie jeden ze skuteczniejszych sposobów prowadzenia działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.
$29.99

Nie bój się pochodnej [Oprawa Miękka]
Jerzy Ginter

W książce omówiono: pochodną, pochodne wyższych rzędów, szeregi potęgowe, całkę oznaczoną i nieoznaczoną. Zaletą książki jest duża liczba przykładów zastosowań wraz z obliczeniami numerycznymi, a tak
$11.99

Algorytmy + struktury danych = programy [Oprawa Twarda]
Niklaus Wirth

W książce przedstawiono systematyczne podejście do rozwiązywania problemów programistycznych o charakterze zarówno naukowym, jak i praktycznym. W prezentowanych metodach szczególną uwagę zwrócono na
$42.70

Algorytmy + struktury danych=programy [Oprawa Twarda]
Niklaus Wirth

W książce przedstawiono systematyczne podejście do rozwiązania problemów programistycznych o charakterze zarówno naukowym, jak i praktycznym.W prezentowanych metodach szczególną uwagę zwrócono na zas
$39.40

Algorytmy genetyczne i ich zastosowania [Oprawa Miękka]
David E. Goldberg

"Książka jest poświęcona algorytmom genetycznym (AG), które są procedurami poszukiwania, opartymi na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczności. Pisząc ją, starałem się połączyć techniki obl
$24.99

Metody numeryczne w programie Matlab [Oprawa Miękka]
Marcin Stachurski

Wykorzystanie komputera jako efektywnej maszyny liczącej było jednym z pierwszych jego zastosowań. Okazało się wówczas, że ogromny dział matematyki stosowanej, nazywany metodami numerycznymi a zajmuj
$8.99

Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym [Oprawa Twarda]
Aleksander Janicki , Adam Izydorczyk

W książce powiązano teorię modelowania stochastycznego z możliwościami zastosowań nowoczesnych metod komputerowych. Zaprezentowano ponadto elementy analizy stochastycznej, wybrane metody numerycznej
$44.96

Metody numeryczne [Oprawa Miękka]
Zenon Fortuna , Bohdan Macukow , Janusz Wąsowski

W podręczniku podano wybrane metody stosowane przy obliczeniach komputerowych. Omówiono tu niektóre z ważniejszych metod interpolacyjnych i aproksymacyjnych, całkowanie numeryczne, metody rozwiązywan
$30.41

Algorytmy genetyczne Kompendium Tom 1 [Oprawa Miękka]
Tomasz Dominik Gwiazda

Seria 6 książek stanowiących wyczerpujące kompendium wiedzy o Algorytmach Genetycznych. Trzy pierwsze tomy poświęcone są AG zastosowanym w obszarze problemów optymalizacji numerycznej, następne trzy
$22.99

Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie [Oprawa Twarda]
David E. Goldberg

"Książka jest poświęcona algorytmom genetycznym (AG), które są procedurami poszukiwania, opartymi na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczności. Pisząc ją, starałem się połączyć techniki obl
$32.76

Kinematyka układów wieloczłonowych metody obliczen.. [Oprawa Miękka]
Janusz Frączek , Marek Wojtyra

Podręcznik jest poświęcony modelowaniu i algorytmom analizy kinematycznej układów wieloczłonowych o dowolnej strukturze. W pierwszych rozdziałach książki przedstawiono wybrane zagadnienia z matema
$39.58

Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy d.. [Oprawa Twarda]
Paweł Kotowski

Algorytmika jest dziedziną wiedzy, która w ostatnich dziesięcioleciach dostarczyła mnóstwa narzędzi, pozwalających rozwiązać różnorodne zadania za pomocą komputera. W książce poruszono wiele tematów
$39.39

Wstęp do metod numerycznych [Oprawa Miękka]
Joanna Świercz , Włodzimierz Stefanowicz

Książka zawiera wykład z podstaw metod numerycznych, duża ilość przykładów znacząco pomaga czytelnikowi w przyswojeniu poznawanych pojęć oraz umożliwia ocenę zdobywanych wiadomości. Publikacja przezn
$7.99

Metody numeryczne [Oprawa Miękka]
Zenon Fortuna , Bohdan Macukow , Janusz Wąsowski

metody interpolacyjne i aproksymacyjne całkowanie numeryczne metody rozwiązywania równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy metody
$31.13

Obliczenia inżynierskie i naukowe Szybkie, skutecz.. [Oprawa Miękka]
Piotr Krzyżanowski

Obliczenia naukowe w matematyce stosowanej, naukach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych to obecnie jeden ze skuteczniejszych sposobów prowadzenia działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
$31.40

Ćwiczenia laboratoryjne z metod numerycznych [Oprawa Miękka]

Skrypt zawiera ćwiczenia laboratoryjne do siedmiu tematów z metod numerycznych: własności arytmetyki numerycznej i związane z nią zagadnienia, rozwiązywanie układów równań liniowych, rozwiązywanie ró
$11.99

Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektron.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Krupka , Andrzej Miękina , Roman Morawski , Leszek Opalski

Podręcznik prezentuje metodykę systematycznego badania przydatności algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz wybrane algorytmy numeryczne. Opis każdej grupy metod numerycznyc
$19.99

Obliczenia inżynierskie i naukowe [Oprawa Miękka]
Piotr Krzyżanowski

Obliczenia naukowe w matematyce stosowanej, naukach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych to obecnie jeden ze skuteczniejszych sposobów prowadzenia działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.
$28.99

Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewo.. [Oprawa Miękka]

Niniejsza książka poświęcona jest algorytmom genetycznym i ich uogólnieniem, tak zwanym programem ewolucyjnym, czylitematyce bardzo nowoczesnej i coraz popularniejszej na całym świecie.
$37.86

Analiza numeryczna drgań powłok z wymuszeniem term.. [Oprawa Miękka]
Jan Awrejcewicz , Vadim A. Krysko

W książce omówiono podstawowe zależności i algorytm obliczeń cienkich powłok, stateczność tych powłok przy działaniu obciążenia poprzecznego i termicznego, a także obciążeń wzdłużnych i strumienia ci
$7.99
1 2 Next
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.