Sort by

Orzeł czy reszka? [Oprawa Miękka]
Hugo Steinhaus

Błyskotliwe wprowadzenie do statystyki matematycznej. Autor w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia prawdopodobieństwa, losowości zdarzeń, wartości średniej, rozrzutu, wariancji, błędu śre
$15.99

Analiza danych z programem R Modele liniowe z efek.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Biecek

Książka powstała po to, by ułatwić osobom zainteresowanym, tak o wykształceniu ścisłym, przyrodniczym, jak i medycznym, poznanie modeli liniowych i nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania przy
$30.92

Zarys statystyki Podręcznik do nauki zawodu Branża.. [Oprawa Miękka]
Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Omawia rodzaje badań statysty
$21.99

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa część 2 [Oprawa Miękka]
William Feller

Znakomity podręcznik rachunku prawdopodobieństwa! Wznowienie drugiej części klasycznego podręcznika, należącego do kanonu literatury dotyczącej kształcenia probabilistycznego. Zalety podręcznika
$51.41

Elementy statystyki w zadaniach [Oprawa Miękka]
Karol Kukuła

Niniejszy podręcznik jest cenną pomocą w zdobywaniu umiejętności właściwego posługiwania się zarówno prostymi, jak i bardziej złożonymi metodami statystyki przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów zwi
$27.99

103 zadania z kombinatoryki i teorii grafów z pełn.. [Oprawa Miękka]
Wiesława Regel

Drugie wydanie siedemnastego Zeszytu Biblioteczki Opracowań Matematycznych. Tematyka w nim poruszana, dotycząca kombinatoryki i teorii grafów okazała się bardzo przydatna dla studentów. Oprócz standa
$9.99

Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego [Oprawa Miękka]
Alicja Maksimowicz-Ajchel

Książka w przystępnej formie zapoznaje z najważniejszymi metodami opisu statystycznego w zakresie struktury: zbiorowości, współzależności cech oraz dynamiki zjawisk, wspomagającymi proces podejmowani
$22.99

Statystyka Zbiór zadań [Oprawa Miękka]

Niniejszy zbiór stanowi próbę połączenia teorii podstaw statystyki z praktycznym zastosowaniem omawianych zagadnień, w nawiązaniu zarówno do obowiązujących na polskich uczelniach ekonomicznych progra
$33.39

Statystyka [Oprawa Miękka]
Mieczysław Sobczyk

Nowe, uzupełnione wydanie znanego i cenionego podręcznika do statystyki. W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, dotyczące badania stru
$28.99

Statystyka opisowa Przykłady i zadania [Oprawa Miękka]
Iwona Bąk , Iwona Markowicz , Magdalena Mojsiewicz

Zespół doświadczonych nauczycieli akademickich przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w naucz
$24.99

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyc.. [Oprawa Miękka]
W. Krysicki , J. Bartos , W. Dyczka

Kolejne wydanie dobrze znanego studentom 2-częściowego podręcznika. Każdy rozdział składa się z podstawowych definicji i twierdzeń, rozwiązanych przykładów o wzrastającym stopniu trudności oraz za
$22.99

Zasady statystyki jedno i dwuwymiarowej Metodyka, .. [Oprawa Miękka]
Wiesław Wagner , Andrzej Mantaj

Jest to tom I książki przygotowanej z myślą o czytelnikach zainteresowanych podstawami teoretycznymi i zastosowaniami statystyki opisowej, metody reprezentacyjnej, rachunku prawdopodobieństwa ora
$21.99

Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów [Oprawa Miękka]
Janusz Zacharski

Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo Zmienne losowe Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa Zmienne losowe dwuwymiarowe Regresja Rozkład normalny dwuwymiarowy Twierdzenia graniczne Rozkłady sta
$16.99

Miary współzależności i dynamiki zjawisk w statyst.. [Oprawa Miękka]
Barbara Łapkowska-Baster

Po napisaniu przeze mnie podręcznika Miary struktury zbiorowości w statystyce opisowej. Przykłady i zadania (WUJ, Kraków 2007) spotkałam się z licznymi prośbami i zachętą ze strony studentów, aby prz
$15.99

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyc.. [Oprawa Miękka]
W. Krysicki , J. Bartos , W. Dyczka

Każdy rozdział składa się z podstawowych definicji i twierdzeń, rozwiązanych przykładów o wzrastającym stopniu trudności i zadań do samodzielnego rozwiązania. Na końcu rozdziału znajdują się odpowied
$28.99

Elementy statystyki [Oprawa Miękka]
Piotr Pusz , Lech Zaręba

Metody analizowania statystycznego różnych zjawisk, interpretację otrzymanych wyników. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują analizę statystyczną danych.
$15.99

Statystyka dla ekonomistów [Oprawa Miękka]
Beata Pułaska-Turyna

W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy t
$41.30

Metodyka eksperymentu Planowanie, realizacja i sta.. [Oprawa Miękka]
Mieczysław Korzyński

Książka jest poświęcona obróbce statystycznej danych z eksperymentów prowadzonych w technologii wytwarzania maszyn i ich elementów. Podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej Testowanie zad
$27.99

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa [Oprawa Miękka]
Jacek Kłopotowski , Małgorzata Wrzosek

Zbiór zadań zawiera tematy z kolokwiów i egzaminów z rachunku prawdopodobieństwa na studiach dziennych w Szkole Głównej Handlowej. Pochodzące z lat 1996-2006 zadania zgrupowane są w pięciu rozdziała
$18.99

Statystyka w zadaniach cz.2 Statystyka matematyczn.. [Oprawa Miękka]
Iwona Bąk , Iwona Markowicz , Magdalena Mojsiewicz , Katarzyna Wawrzyniak

Statystyka w zadaniach składa się z dwóch odrębnych części: Część I Statystyka opisowa Część II Statystyka matematyczna W zbiorze tym przedstawiono metody statystyczne służące do wykrywania czte
$31.20

Statystyka dla menedżerów Teoria i praktyka [Oprawa Twarda]
Anna Bielecka

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych
$47.11

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu Metody Statysty.. [Oprawa Miękka]
Włodzimierz Meissner

W literaturze można znaleźć informację, że w latach 30. ubiegłego wieku na terenie Prus Wschodnich wykryto istotny związek między liczbą urodzin dzieci i liczba bocianów. Mniej więcej w tym samym ok
$15.99

Weaponized Lies How to Think Critically in the Pos.. [Oprawa Miękka]
Daniel Levitin

A guide to critical thinking in the ‘post-truth’ era, from the author of Sunday Times best-seller The Organized Mind We live in a world where the line between truth and lies is increasingly blurred b
$23.99

Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej Tom 2 Met.. [Oprawa Miękka]
Wiesław Wagner , Andrzej Mantaj

Jest to druga część książki Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania. Oba tomy są integralnie powiązane tematycznie. Pierwsza część jest bazą pojęciowa dla drugie.
$27.99

Repetytorium ze statystyki [Oprawa Miękka]
Mariola Piłatowska

Prezentacja w skondensowanej formie statystyki opisowej i statystyki matematycznej z wykorzystaniem znanej od 70 lat metody uczenia się za pomocą tzw. map myśli. Mapy te porządkują informacje i preze
$24.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.