Erich Fromm książki

Książki autora Erich Fromm z wysyłką do USA, Kanady i Australii.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Erich Fromm?


Sort by

Buddyzm zen i psychoanaliza [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Co różni, a co łączy wschodnie i zachodnie podejście do problemu natury umysłu ludzkiego i naszego miejsca w kosmosie? Jak zen i psychoanaliza mogą wesprzeć nasze wysiłki zmierzające do wykorzystania
$16.99
$19.99

O sztuce miłości [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Książka ta ma być przede wszystkimn doradcą pomocnym w kwestii (jak żyć). Miłość, jak ją rozumie Fromm, to nie tyle uczucie, ile sposób zaangażowania wobec bytu, świata w ogólności, wobec społeczeńst
$12.99
$15.99

Mieć czy być [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Książka stanowi dogłębną analizę kryzysu cywilizacji Zachodu i szczegółowy program społecznej i psychologicznej rewolucji mającej uratować zagrożoną planetę. I choć dzieło to ukazało się po raz pierw
$18.99
$21.99

Zapomniany język Wstęp do rozumienia snów, baśni i.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Jedna z najważniejszych książek Ericha Fromma (1900-80) amerykańskiego psychologa i filozofa pochodzenia niemieckiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórcy psychoanal
$11.99
$13.99

Psychoanaliza a religia [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Auto kilkudziesięci
$10.99
$12.99

Rewolucja nadziei Ku uczłowieczonej technologii [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$10.99
$12.99

O byciu człowiekiem [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$10.99
$12.99

Rewizja psychoanalizy [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Czas, postęp nauki, pojawienie się nowych teorii, rozwój, udoskonalenia czy - jak chce Fromm – rewizja klasycznej freudowskiej psychoanalizy stała się niezbędna i nieuchronna. Wyróżnić tu możemy nurt
$10.99
$12.99

Patologia normalności Przyczynek do nauki o człowi.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, uczeń z zarazem wnikliwy krytyk Zygmunta Freuda, autor tak słynnych książek jak
$10.99
$12.99

Zdrowe społeczeństwo [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$15.99
$18.99

O nieposłuszeństwie i inne eseje [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$10.99
$12.99

O sztuce istnienia Terapeutyczne aspekty psychoana.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Niezastąpiona instrukcja świadomego życia i osobistego rozwoju! Książka jest cennym uzupełnieniem rozważań ze znanego dzieła Ericha Fromma Mieć lub być. Prezentuje możliwości i sposoby osiągania
$18.99
$21.99

Rewolucja nadziei W stronę uczłowieczonej technolo.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

"Rewolucja nadziei W stronę uczłowieczonej technologii" to książka, która jest odpowiedzią autora na tzw. kontrkulturową rewolucję 1968 roku. Ale nie jest to także obecnie książka anachroniczna. Zmie
$10.99
$12.99

Serce człowieka [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

W książce Fromm zajmuje się tematyką przemocy, bardzo szeroko rozumianego narcyzmu - zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, tendencjami nekrofilnymi ujmowanymi jako dążenie do chaosu, destrukcji i
$10.99
$12.99

Niech się stanie człowiek [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Dzieło pod wieloma względami jest kontynuacją i uzupełnieniem problematyki zawartej w najbardziej znanej w Polsce książce Fromma Ucieczka od wolności. Ukazuje psychologiczne konsekwencje wyborów mora
$21.99
$24.99

Zapomniany język [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Jedna z najważniejszych książek Ericha Fromma (1900-80) amerykańskiego psychologa i filozofa pochodzenia niemieckiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórcy psychoanal
$12.99
$14.99

O sztuce istnienia Terapeutyczne aspekty psychoana.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Niniejsza publikacja jest cennym uzupełnieniem rozważań ze znanego dzieła Fromma Mieć czy być?. Prezentuje możliwości i sposoby osiągania przez człowieka autentycznego poczucia istnienia, świadomego
$17.99
$20.99

Ucieczka od wolności [Oprawa Twarda]
Erich Fromm

Ucieczka od wolności (1941) to część studium o strukturze charakteru współczesnego człowieka i o wzajemnej zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Fromm bada mechanizmy ucieczki od w
$19.99
$23.99

O sztuce istnienia Terapeutyczne aspekty psychoana.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm w "O sztuce istnienia": - prezentuje możliwości i sposoby osiągania autentycznego poczucia istnienia, świadomego rozumowania i kochania oraz produktywnego działania - krytykuje fałszywe
$16.99
$19.99

O byciu człowiekiem [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$10.99
$12.99

Kryzys psychoanalizy- szkice o Freudzie, Marksie i.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-1980) jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych myślicieli XX wieku. Jego prace poruszają ważkie problemy filozoficzne i społeczne współczesnej cywilizac
$17.99
$20.99

O sztuce istnienia Terapeutyczne aspekty psychoana.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm w O SZTUCE ISTNIENIA: - prezentuje możliwości i sposoby osiągania autentycznego poczucia istnienia, świadomego rozumowania i kochania oraz produktywnego działania, - krytykuje fałszywe
$16.99
$19.99

Patologia normalności Przyczynek do nauki o człowi.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Autor stawia przed nami następujące zagadnienie: Czy człowiek żyjący w ramach współczesnej cywilizacji jest jeszcze zdrowy psychicznie? Jak w procesie dostosowywania się do świata zmieniają się poszc
$10.99
$12.99

O sztuce słuchania Terapeutyczne aspekty psychoana.. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

W publikacji tej Erich Fromm: -ukazuje własną, psychoanalityczno-humanistyczną strategię psychoterapii, polegającą na czynnym i odpowiedzialnym uczestnictwie terapeuty, -krytycznie dyskutuje propag
$20.99
$24.99

Rewizja psychoanalizy [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

W książce tej Erich Fromm: -w miejsce Freudowskiej koncepcji człowieka oraz związanej z nią teorii popędów proponuje nową metapsychologię, -polemizuje z poglądami Herberta Marcusego, wyjaśniając ni
$16.99
$19.99

Zdrowe społeczeństwo [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX
$15.99
$17.99

O sztuce słuchania [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Najgłębsza prezentacja humanistycznej postawy Ericha Fromma jako terapeuty! Fromm w roli psychoterapeuty przede wszystkim się nie spieszy. Dopytuje, współ-odczuwa, doświadcza, wczuwa się w przeżyc
$21.99
$24.99

Pasje Zygmunta Freuda Analiza postaci oraz wpływu .. [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

PASJE Zygmunta Freuda to krytyczna, a jednak pełna uznania i szacunku analiza sposobu myślenia Freuda, analiza przeprowadzona z punktu widzenia psychoanalizy. Można wręcz stwierdzić PASJE Zygmunta Fr
$8.99
$9.99

Anatomia ludzkiej destrukcyjności [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Książka ta jest obszernym studium zjawiska, które określa się krótkim terminem "zło". Zamierzona została jako wypowiedż polemiczna wobec behawioryzmu i instynktywizmu, a jednocześnie jako rewizjonis
$26.99
$31.18

Niech się stanie człowiek [Oprawa Miękka]
Erich Fromm

Autor ukazuje psychologiczne konsekwencje wyborów moralnych oraz ich wpływ na zdrowie psychiczne człowieka; uznaje życie za najtrudniejszą ze wszystkich możliwych sztuk; głównym przesłaniem czyni nak
$21.99
$24.99
1 2 Next
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.