Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu dostępny jest w postaci PDF

Regulamin obowiązujący od dnia 2014-12-25:
RegulaminSklepuInternetowego20141225.pdf

Regulamin obowiązujący do dnia 2014-12-24:
RegulaminSklepuInternetowego.pdf

Prosimy o zapoznania się przed złożeniem zamówienia.