Brunon Hołyst książki

Książki autora Brunon Hołyst z wysyłką do USA, Kanady i Australii.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Brunon Hołyst?


Sort by

Bezpieczeństwo społeczeństwa 3 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo
$56.45

Zagrożenia ładu społecznego Tom 1 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny
$44.45

Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako: - warunek przetrwania ludzkie
$45.78

Policja na świecie [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak: • zarządzanie policją, • system administracji policji, • style dzia
$119.24

Terroryzm Tom 1 i 2 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w syt
$152.94

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjny
$64.81

Zagrożenia ładu społecznego Tom 2 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Drugi tom książki prof. Brunona Hołysta poświęcony jest tematyce ładu społecznego i czynnikom go zakłócającym. Publikacja jest bardzo ciekawą analizą zagrożeń ładu społecznego, jakie obserwujemy i z
$56.34

Bezpieczeństwo jednostki [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego
$53.48

Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawi
$93.54

Kryminologia [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowani
$119.99

Przeciwko życiu Tom 1 Perspektywy badawcze problem.. [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jedne
$71.24

Kryminalistyka [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodan
$122.16

Przeciwko życiu Tom 2 Determinanty społeczne i kul.. [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

W tomie 2 zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecznych oraz terroryzmu. Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń ż
$76.69

Psychologia kryminalistyczna Diagnoza i praktyka [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi dz
$129.21

Wiktymologia [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Kolejne, już trzecie, wydanie Wiktymologii znacznie różni się od poprzedniego. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie znalazły tu swoje odbicie. Obecna edycja została zatem rozszerzona o nowe, akt
$99.51

Suicydologia [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje zjawisko
$109.99

Policja na świecie [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom teoretycznym, jak: • zarządzanie policją, • style działania policji, • s
$117.37

Wiktymologia [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktymologia kult
$110.76

Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań .. [Oprawa Miękka]
Brunon Hołyst , Ewelina Wojtera

W dotychczasowej literaturze nie poświęcono żadnych prac problematyce bezpieczeństwa kuratorów sądowych. Wypełniając tę lukę, pragniemy zwrócić uwagę, że jest to zagadnienie o dużej doniosłości społe
$22.99

Kryminologia [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikrosk
$102.39

Psychologia kryminalistyczna [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, posiadającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnymi działami psychologii. Zakres ps
$101.01

Kryminalistyka [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Kryminalistyka jest nauką praktyczną. Przewaga w tej nauce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądź też hip
$102.54

Socjologia kryminalistyczna 1-2 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Socjologia kryminalistyczna jest nową dziedziną socjologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi relacjami z innymi naukami społecznymi. Stanowi ona specyficzne połąc
$131.30

Polska Bibliografia Kryminalistyczna lata 1990 -20.. [Oprawa Miękka]
Brunon Hołyst , Tadeusz Tomaszewski , Hubert Kołecki

Jest to dzieło, którego idea wydania powstała przed wielu laty w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, zainicjowana przez prof. dr hab. Brunona Hołysta i prof. dr hab. Huberta Kołeckiego. Dotychcz
$68.15

Terroryzm Tom 1 i 2 [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w syt
$143.16

Psychologia kryminalistyczna [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Psychologia kryminalistyczna to nowa dziedzina psychologii stosowanej, dysponująca własnym obszarem badań i charakteryzująca się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnymi działaniami psychologii. Zakres p
$110.69

Kryminologia Wydanie X jubileuszowe [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

Do rąk Czytelnika trafia już dziesiąte – jubileuszowe – wydanie znanego podręcznika akade-mickiego, który służy studentom i praktykom od ponad 30 lat. Jego Autorem jest profesor Brunon Hołyst, rektor
$109.42

Kryminalistyka [Oprawa Twarda]
Brunon Hołyst

W 12 wydaniu uwzględniono wiele zagadnień wskazujących na nowe możliwości identyfikacji osób i rzeczy, a także problemy o charakterze międzynarodowym, które pojawiły się m.in. W związku z naszym czło
$105.62
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.