Products tagged with 'PRAWO W PRAKTYCE'


Sort by

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadk.. [Oprawa Miękka]
Zdzisław Gołba

W opracowaniu przedstawiono praktyczne problemy, z którymi spotykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej im szkody. W książce czytelnik znajdzie m.in. odp
$57.74
$64.15

Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywi.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Manowska , Anna Rafalska

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o k
$55.02
$61.14

Podatki i opłaty lokalne Teoria i praktyka [Oprawa Miękka]
Bogumił Pahl

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych,
$30.21
$33.57

Prawo celne [Oprawa Miękka]
Ewa Gwardzińska , Mirosława Laszuk , Małgorzata Masłowska , Robert Michalski

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak: - pochodzenie towarów oraz ich wartość celna, - taryf
$63.54
$70.60

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowy.. [Oprawa Miękka]
Kazimierz J. Pawelec , Tadeusz Diupero , Marcin Pawelec

W publikacji szczegółowo omówiono m.in: - zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zasady: pierwszeństwa, prędkości dostosowanej, zachowania wobec pieszych na przejściu; - zasady dopuszczeni
$54.18
$60.21

Przewodnik frankowicza [Oprawa Miękka]
Jacek Czabański , Mariusz Korpalski , Tomasz Konieczny

Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różnego ro
$21.99
$23.99

Prawo dronów Bezzałogowe statki powietrzne w prawi.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Ostrihansky , Maciej Szmigiero

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczący
$49.96
$55.51

Dostęp do informacji publicznej na wniosek w prakt.. [Oprawa Miękka]

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Autorki przybliżyły takie zagadnienia jak: - katalog podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do
$53.41
$59.35

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich .. [Oprawa Miękka]
Jarosław Sekita

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Prz
$57.50
$63.89

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie .. [Oprawa Miękka]
Piotr Karlik

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowa
$53.16
$59.07

Prawo zamówień publicznych w praktyce [Oprawa Miękka]
Justyna Andała-Sępkowska , Wojciech Bereszko

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć,
$62.80
$69.78

Postępowania reprywatyzacyjne [Oprawa Miękka]

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawn
$67.06
$74.51

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizyczne.. [Oprawa Twarda]
Paweł Blajer

Książka stanowi kompleksowe omówienie nowego rozwiązania prawnego, jakim jest zarząd sukcesyjny dla przedsiębiorców, którzy troszczą się o los swojej działalności gospodarczej po ich śmierci. W pr
$67.46
$74.96

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowyc.. [Oprawa Miękka]
Tomasz Pietrzyk

W publikacji omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą prezentację zagadnień prawnokarnych z wł
$61.49
$68.33

Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach do.. [Oprawa Miękka]

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku do
$49.15
$54.62

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospoda.. [Oprawa Miękka]
Justyna Bauta-Szostak , Rafał Kran

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień poda
$61.96
$68.84

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze [Oprawa Miękka]
Agnieszka Grzelak , Katarzyna Łakomiec , Katarzyna Sandecka , Anna Wolska-Bagińska , Mirosław Wróblewski

Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego wz
$49.76
$55.29

Unijna reforma ochrony danych osobowych RODO w pra.. [Oprawa Miękka]
Anna Dmochowska , Marcin Zadrożny

Praktyczne zrozumienie RODO to wyzwanie dla każdej organizacji – zrozum lepiej istotę regulacji dotyczących ochrony danych osobowych ! Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobow
$53.85
$59.83

Przepisy i zestawienia kadrowe [Oprawa Miękka]

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono pro
$45.36
$50.40

Mechanizm podzielonej płatności split payment Tło,.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Kieszkowski , Stefan Majerowski , Dorota Pokrop , Tomasz Wagner

Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach życia
$57.36
$63.74

Ochrona danych osobowych Praktyczny przewodnik dla.. [Oprawa Miękka]
Leszek Kępa

Poradnik skierowany jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy"). Swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO,
$64.88
$72.09

Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnoci.. [Oprawa Miękka]
Maciej Nowak , Zuzanna Tokarzewska-Żarna

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobow
$54.41
$60.45

Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Sagan-Jeżowska

Książka skierowana jest do administratorów danych, którzy chcą przeprowadzić kontrolę zgodności wdrożonych w podmiocie rozwiązań, środków technicznych i organizacyjnych z RODO lub poddać weryfikacji
$53.37
$59.30

Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpo.. [Oprawa Miękka]
Janina Fornalik , Marek Przybylski

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o zmi
$53.35
$59.28

Szkoda antymonopolowa Zasady odpowiedzialności ora.. [Oprawa Miękka]
Konrad Kohutek

W publikacji zostały przedstawione kluczowe zagadnienia szkody spowodowanej naruszeniem zakazów ustanowionych w art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 i/lub art. 102 TFU
$49.46
$54.95

Gospodarka rachunkowość podatki oraz rozrachunki w.. [Oprawa Miękka]
Eugenia Śleszyńska

Książka stanowi przewodnik opisujący funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej - jej gospodarkę finansową, rachunkowość, sprawozdawczość, rozrachunki, m.in. publicznoprawne z organami podatkowymi, oraz
$88.38
$98.20

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018 [Oprawa Miękka]
Radosław Kowalski

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego. Paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać
$40.97
$45.53

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT [Oprawa Miękka]
Wojciech Kotowski , Michał Majczyna , Jacek Matarewicz , Irena Ożóg , Beata Sobocha , Maciej Zborowski

W opracowaniu omówiono m.in.: - pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności i reguły ostrożności, od których zależy prawo do odliczenia VAT naliczonego, - procedury weryfikacji kontrahentów, -
$62.40
$69.33

Jednolity Plik Kontrolny [Oprawa Miękka]

Publikacja przedstawia praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i techn
$53.67
$59.63

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora f.. [Oprawa Miękka]
Adam Błaszko

Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zas
$53.98
$59.97
1 2 Next
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.