Products tagged with 'MONOGRAFIE PRAWNICZE'


Sort by

Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wa.. [Oprawa Twarda]
Paweł Ochmann

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchyle
$79.71

Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyz.. [Oprawa Twarda]

Publikacja „Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których tematy
$79.56

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu p.. [Oprawa Miękka]
Artur Trubalski

Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania.
$64.13

Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbr.. [Oprawa Miękka]
Maria Ejchart-Dubois , Maria Niełaczna , Andrzej Rzepliński

Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętr
$88.22

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego [Oprawa Miękka]

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjo
$93.16

Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świet.. [Oprawa Miękka]

Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpieczeństwo.
$76.47

Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia.. [Oprawa Miękka]
Łukasz M. Wyszomirski

Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2
$70.37

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawi.. [Oprawa Twarda]
Jakub Michał Łukasiewicz

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione zostały ko
$80.70

Nadużycie prawa w prawie administracyjnym [Oprawa Twarda]
Jerzy Parchomiuk

W polskiej literaturze brakuje kompleksowego opracowania zagadnienia nadużycia prawa w prawie administracyjnym w szerokiej i wieloaspektowej perspektywie. Efektem tego stanu nauki jest dość chaotyczn
$105.29

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego [Oprawa Twarda]
Cezary Błaszczyk

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i d
$108.10

Videotestament Prawo spadkowe wobec nowych technol.. [Oprawa Twarda]
Mariusz Załucki

Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki na narzędzia prawne mogące posłużyć spadkodawcy do kształtowania stosunków społecznych mortis causa. Autor spogląda na dotychczasowe instrument
$74.06

Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem.. [Oprawa Twarda]
Przemysław Szymczyk

Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (także fi
$91.49

Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpozna.. [Oprawa Twarda]
Paweł Rawczyński

Praca stanowi wnikliwą i wieloaspektową analizę problematyki zdolności procesowej w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. W pracy podjęto szereg kluczowych zagadnień związanych prz
$75.22

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Bednarek

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal to
$73.12

Przesłuchanie jako czynność dowodowa [Oprawa Miękka]
Dariusz Jagiełło

Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Autor przedstawił problematykę przesłuchania na płaszczyźnie
$66.00

Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ Ana.. [Oprawa Miękka]

Książka „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa”jest pogłębionym opracowaniem na temat systemu ochrony praw człowieka funkcjonującego pod auspicjami ONZ. W monografii w spo
$71.41

Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja .. [Oprawa Miękka]
Lech J. Żukowski

W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z reglamentacją zawodu psychologa w ochronie zdrowia. W tym celu odwołano się do dorobku doktryny prawa oraz ponad 130 aktów prawnych związanych
$59.36

Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w proces.. [Oprawa Miękka]
Iwona Nasiłowska

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego
$65.00

Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczo.. [Oprawa Miękka]
Paweł Opitek

Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu. Chodzi o „kradzież” danych kart płatniczych i nielegalne ich wykorzystanie. Jednak współczesny obraz skimmingu wkracza także w obs
$65.68

Autonomia i integracja postępowań działowych w pra.. [Oprawa Miękka]
Andrzej Stempniak

Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składaj
$94.04

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy [Oprawa Miękka]
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

. Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie. Autorka
$70.67

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym [Oprawa Miękka]
Miłosz Kościelniak-Marszał

Publikacja kierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu procedury karnej oraz osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa karnego, w szczególności sędzió
$59.78

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym [Oprawa Miękka]
Marcin Kałduński

Tematem monografii jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. Książka zawiera wnikliwa analizę tematu, w której autor nie ogranicza się do określonej dziedziny prawa międzynarodowego, lecz an
$83.19

Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy [Oprawa Miękka]
Sebastian Sykuna , Mikołaj Hermann

,,Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw
$55.42

Interwencja główna [Oprawa Miękka]
nadzw. dr hab. Piotr Osowy prof.

Publikacja Interwencja główna stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie istotnej jurydycznie, choć niedocenianej w praktyce wymiaru sprawiedliwości problematyki sądowej ochron
$64.11

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej [Oprawa Miękka]
Renata Tanajewska

.Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB. Ins
$65.45

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekc.. [Oprawa Miękka]
Joanna Brylak

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja adr
$59.98

Jawność i jej ograniczenia Tom 12 Model regulacji [Oprawa Miękka]

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia temat
$54.28

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów [Oprawa Miękka]
Iga Bałos

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod
$65.03

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji po.. [Oprawa Miękka]
Jacek Zrałek

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia pows
$74.34

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.