Products tagged with 'MONOGRAFIE PRAWNICZE'


Sort by

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego [Oprawa Twarda]
Cezary Błaszczyk

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i d
$119.03

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Bednarek

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal to
$85.74

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z .. [Oprawa Twarda]

"Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. Co oczywiste, zbadane zostały wybrane zagadnieni
$65.22

Interwencja główna [Oprawa Miękka]
nadzw. dr hab. Piotr Osowy prof.

Publikacja Interwencja główna stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie istotnej jurydycznie, choć niedocenianej w praktyce wymiaru sprawiedliwości problematyki sądowej ochron
$69.21

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej [Oprawa Miękka]
Renata Tanajewska

.Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB. Ins
$70.61

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekc.. [Oprawa Miękka]
Joanna Brylak

Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego. Publikacja adr
$64.71

Jawność i jej ograniczenia Tom 12 Model regulacji [Oprawa Miękka]

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia temat
$58.57

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów [Oprawa Miękka]
Iga Bałos

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod
$70.17

Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w ra.. [Oprawa Miękka]
Jarosław Grykiel

Przedmiotem monografii jest próba syntetycznego ujęcia katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika. Zakres roz
$65.31

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego [Oprawa Miękka]

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym S
$68.76

Autonomia i integracja postępowań działowych w pra.. [Oprawa Miękka]
Andrzej Stempniak

Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składaj
$101.40

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy [Oprawa Miękka]
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

. Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie. Autorka
$76.24

Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy [Oprawa Miękka]
Sebastian Sykuna , Mikołaj Hermann

,,Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw
$59.76

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym [Oprawa Miękka]
Miłosz Kościelniak-Marszał

Publikacja kierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu procedury karnej oraz osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa karnego, w szczególności sędzió
$64.50

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym [Oprawa Miękka]
Marcin Kałduński

Tematem monografii jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. Książka zawiera wnikliwa analizę tematu, w której autor nie ogranicza się do określonej dziedziny prawa międzynarodowego, lecz an
$89.69

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego [Oprawa Miękka]

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjo
$100.48

Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świet.. [Oprawa Miękka]

Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpieczeństwo.
$82.34

Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia.. [Oprawa Miękka]
Łukasz M. Wyszomirski

Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2
$75.93

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawi.. [Oprawa Twarda]
Jakub Michał Łukasiewicz

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione zostały ko
$87.09

Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbr.. [Oprawa Miękka]
Maria Ejchart-Dubois , Maria Niełaczna , Andrzej Rzepliński

Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętr
$102.77

Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej [Oprawa Twarda]
Karol Kulig

Monografie prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne.
$70.44

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w .. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Samulska

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administ
$70.38

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji po.. [Oprawa Miękka]
Jacek Zrałek

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia pows
$80.26

Ofiara w polskim prawie karnym Interesy ofiary prz.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Hryniewicz-Lach

Niniejsza praca stanowi kompleksowe i rzetelne omówienie problematyki ofiary w polskim prawie karnym z uwzględnieniem jej interesów oraz karno-materialnych instrumentów służących ich zabezpieczeniu.
$76.65

Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjn.. [Oprawa Miękka]
Michał Bernaczyk

Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających
$75.55

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim p.. [Oprawa Miękka]
Kinga Michałowska

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochro
$71.30

Prawo dostępu do dóbr publicznych [Oprawa Miękka]
Paweł Zaborniak

Prezentowana monografia koncentruje się na problematyce administracyjnoprawnych aspektów dostępu do dóbr publicznych. Zamiarem autora było wykazanie instytucji prawa dostępu do dóbr publicznych, któr
$76.68

Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik.. [Oprawa Miękka]
Szymon Słotwiński

W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literaturze
$86.27

Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywiln.. [Oprawa Miękka]
Robert Kulski

Przedstawiona publikacja stanowi opracowanie problematyki dotyczącej ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym. W książce wyodrębniono dwa typy interesów zbiorowych. Pierwszy z wymienionyc
$82.95

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.