Zbigniew Góral książki

Książki autora Zbigniew Góral z wysyłką do USA, Kanady i Australii.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Zbigniew Góral?


Sort by

Wypowiedzenie stosunku pracy [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Piotr Prusinowski , Krzysztof Stefański , Mirosław Włodarczyk

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych – wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych
$77.89

Akademickie prawo zatrudnienia Komentarz [Oprawa Twarda]
Elżbieta Ura , Zbigniew Góral , Izabela Florczak , Daniel Książek , Iwona Sierocka , Mariusz Lekston , Ale

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono st
$78.34

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Dorota Karkowska , Tomasz Adam Karkowski

Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa
$67.21

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [Oprawa Miękka]
Dominika Dörre-Kolasa , Zbigniew Góral , Mirosław Włodarczyk , Kamil Antonów , Krzysztof Wojciech Baran ,

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pra
$45.24

System prawa pracy Tom 11 Pragmatyki pracownicze [Oprawa Twarda]
Krzysztof Wojciech Baran , Zbigniew Góral

Tom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim z
$151.07

Outline of Polish Labour Law System [Oprawa Twarda]
Krzysztof Wojciech Baran , Bolesław M. Ćwiertniak , Dominika Dörre-Kolasa , Zbigniew Góral , Mar Lekston

The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law. It covers issues regarding both individual and group working relationships, especially those which involve trade unions, w
$79.82

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Anna Piszczek , Krzysztof Stefański

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o
$75.38

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk.. [Oprawa Twarda]
Edyta Bielak-Jomaa , Agata Drabek , Zbigniew Góral , Magdalena Paluszkiewicz , Ewa Staszewska

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określ
$111.01

Kontrola pracownika Możliwości techniczne i dylema.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje bowiem różne aspekty kontroli pracownika z punktu widzenia przede wszystkim prawa pracy, ale również prawa międzynarodowego i europejskie
$47.10

O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa p.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę zasad prawa pracy, uwzględniając zarówno kwestie teoretyczne, jak i związane z interpretacją oraz stosowaniem przepisów prawnych, w któryc
$53.34

Umowne podstawy zatrudnienia [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Piotr Prusinowski

Praca może być wykonywana na podstawie stosunku pracy, w ramach umów cywilnoprawnych, jak również w oparciu o relacje administracyjne i penalne. Nie można także pominąć autonomicznych podstaw, które
$54.90

Bezrobocie i polityka zatrudnienia [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral

Publikacja stanowi wieloaspektowe i nowatorskie ujecie prawnej problematyki bezrobocia oraz polityki zatrudnienia, nawiązujące do dorobku wybitnego znawcy tej tematyki, Profesora Wacława Szuberta.
$53.65

Układy zbiorowe pracy [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral

Publikacja powstała w celu uczczenia pamięci Profesora Wacława Szuberta, który w ubiegłym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Ogromny dorobek tego wielkiego Uczonego odegrał niepodważalną rolę w
$54.72

System prawa pracy Tom V. Zbiorowe prawo pracy [Oprawa Twarda]
Monika Tomaszewska , Zbigniew Góral , Jan Piątkowski , Gertruda Uścińska , M.Bolesław Ćwiertniak , Andrze

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej.
$154.89

Urlopy pracownicze [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Magdalena Kuba , Monika Nowak , Ewa Staszewska

Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy: - wypoczynkowy,
$63.25

Zakaz konkurencji w prawie pracy [Oprawa Twarda]
Zbigniew Góral , Piotr Prusinowski

Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące zawierania, treści i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji. Szczególną uwagę poświęcono problematyce odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz kwe
$55.06

Akademickie prawo pracy Komentarz do art. 107-158 .. [Oprawa Twarda]
Krzysztof Wojciech Baran , Anna Dubowik , Zbigniew Góral , Inetta Jędrasik-Jankowska , Tadeusz Kuczyński

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych - omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostały
$107.03
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.