Sort by

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomo.. [Oprawa Miękka]
Sławek Muturi , Robert Zduńczyk

Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finansowa i zabezpieczenie przyszłości w prosty, przystępny sposób.
$18.99

Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości [Oprawa Miękka]
Katarzyna Kuśmierczyk

Autorka od dawna działa na rynku nieruchomości i zna go od podszewki. Od lat pracuje w biurze nieruchomości, poza tym sama nabywała i sprzedawała różne nieruchomości. Teraz pragnie podzielić się swoj
$12.99

ABC Jak inwestować w nieruchomości [Oprawa Miękka]
Ken McElroy

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między inny
$23.99

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów w.9/2019 [Oprawa Miękka]
Opracowanie zbiorowe

Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓ
$26.99

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego .. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Ślązak

Publikacja przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru ora
$48.92

Ochrona danych osobowych Zbiór przepisów [Oprawa Miękka]
Opracowanie zbiorowe

Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH: - 24 maja 2016 r., 25 maja 2018 r. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i R
$29.99

Użytkowanie wieczyste Skutki prawne wygaśnięcia. P.. [Oprawa Twarda]
Helena Ciepła

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem 1.01.2019 r.
$93.34

Ochrona różnorodności biologicznej w systemie praw.. [Oprawa Miękka]
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody. Omówiono w niej zagadnienia związane z pojęciem różnorodności biologicz
$35.73

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów w.2 Tom 2.. [Oprawa Miękka]
Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepi
$96.07

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej W.. [Oprawa Twarda]
Katarzyna Dokukin , Wojciech Maciejko

Opracowanie, jako jedyne na rynku, zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formu
$70.25

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów [Oprawa Miękka]
Opracowanie zbiorowe

Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – ustawa z
$25.99

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrw.. [Oprawa Twarda]
Maciej Rogalski

Publikacja stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego przez podmi
$62.07

Mieszkania na wynajem Moja droga do wolności finan.. [Oprawa Miękka]
Sławek Muturi

Mieszkania na wynajem - moja droga do wolności finansowej to już czwarta książka Sławka Muturi. Mamy nadzieję, że tak, jak pozostałe okaże się wielkim hitem i nieco przybliży tak mało znany temat zar
$20.99

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwesto.. [Oprawa Miękka]
Damian Kleczewski

Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do tematyki inwestowania w nieruchomości, jakie dotychczas ukazało się na polskim rynku. Damian Kleczewski, członkowie jego zespołu inwestycyjneg
$35.51

Prokuratoria Generalna RP Komentarz [Oprawa Twarda]

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Genera
$118.52

Dialogiczna koncepcja prawa [Oprawa Twarda]
Anna Rossmanith

Opracowanie przedstawia propozycję nowego ujęcia prawa – odwołującego się do klasycznej filozofii dialogu oraz myśli Levinasa. Autorka zrekonstruowała i poddała interpretacji dwa znaczenia dialogu:
$58.04

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech .. [Oprawa Miękka]
Artur Olszewski

W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: - zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - warunki świadczonych usług, - kwalifikacje osób sprawujących
$61.04

Legal aspects of the organisation and operation of.. [Oprawa Twarda]
Aneta Suchoń

This monograph is the first book in English devoted to legal aspects of the organisation and work of agricultural cooperatives in Poland. The author rightly points to the rich history of the agricul
$19.99

Egzekucja nadzoru konserwatorskiego [Oprawa Miękka]
Żaneta Gwardzińska

Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest niezwykle ważnym etapem realizowania obowiązku ochrony dziedzictwa, który dopełniany jest nie tylko w administracyjnym postępowaniu
$17.99

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie zbiorowe

Stan prawny na: 19.04.2019 r. W 29. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzeni
$11.99

Kodeks Postępowania Karnego [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatw
$9.99

Krytyka w stosunkach pracy [Oprawa Miękka]
Maria Bosak-Sojka

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnio
$32.86

Postępowanie upadłościowe Współczesne problemy sto.. [Oprawa Twarda]
Izabella Gil , Joanna Kruczalak-Jankowska , Anna Machnikowska , Elwira Marszałkowska-Krześ

Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w
$70.88

Bezpaństwowość w prawie publicznym [Oprawa Twarda]
Dorota Pudzianowska

W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości, m.in.: definicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim regulujący problematykę bezpaństwo
$66.36

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości czy.. [Oprawa Miękka]
Damian Kleczewski

W poradniku pokazano praktyczne i użyteczne wskazówki jak poradzić sobie z wieloma problemami początkujących inwestorów. Po przeczytaniu poradnika można zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, a dodatko
$24.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.