Sort by

Biologia wyższych grup wieku i starości [Oprawa Miękka]
Zbigniew Szybiński

Autor książki przedstawia proces starzenia się jako nie tylko pogorszenie wydolności narządów i układów, zmniejszenie sprawności fizycznej, lecz także zmiany psychologiczne i zmiany uwarunkowań społe
$20.99

Koń nie jest nowy O rekwizytach w teatrze [Oprawa Miękka]
Katarzyna Waligóra

"Katarzyna Waligóra pokazuje teatr jako zdarzenie, w którym splata się podmiotowość ludzka i pozaludzka. Oddaje głos rekwizytom, które okazują się ukrytymi sprawcami procesu twórczego; czasem partner
$20.99

Rzeczpospolita domów 3 Domy Boże [Oprawa Twarda]

Domy Boże, w których człowiek silniej niż gdzie indziej odczuwa Bożą obecność jest obszarem, w jakim istota ludzka zbliża się do Boga. Jest to teren wyjątkowy i poza płaszczyzną horyzontalną sytuuj
$57.90

Rzeczpospolita domów 4 Domy miejskie [Oprawa Twarda]

W dobie staropolskiej – adekwatnie do przyjętej wówczas konwencji – miasto postrzegano z reguły jako locus horridus i przeciwstawiano skonwencjonalizowanej wizji „wsi spokojnej, wsi wesołej”, czyli z
$61.08

Niewolnictwo w Egipcie grecko-rzymskim [Oprawa Twarda]
Iza Bieżuńska-Małowist

Monografia ta stanowi pełne, wyczerpujące, do dziś niezastąpione dzieło na temat niewolnictwa w Egipcie hellenistycznym i rzymskim-ukazała się w dwóch kolejnych tomach w języku francuskim w latach 19
$27.99

Przerwany kontrapunkt Adolf Chybiński i początki p.. [Oprawa Twarda]
Michał Piekarski

Monografia stanowi obszerne kompendium wiedzy o środowisku lwowskich muzykologów z prof. Chybińskim jako postacią centralną, w okresie od powołania Katedry Muzykologii na Uniwersytecie Lwowskim do os
$35.14

Braterstwo myśli Italia Polska i Słowiańszczyzna w.. [Oprawa Miękka]
Sante Graciotti

Studia, które wchodzą w skład tomu, są z jednej strony kontynuacją i poszerzeniem stałych zainteresowań autora epoką renesansu i oświecenia, z drugiej zaś nawiązują do kwestii bardziej uniwersalnych
$15.99

Pedagogika i język Perspektywa ponowoczesna [Oprawa Miękka]
Bogusław Bieszczad

Głównym celem pracy jest rekonstrukcja wybranych wątków współczesnej filozofii postmodernistycznej zorientowanej na kategorię języka w perspektywie możliwych reinterpretacji na gruncie pedagogiki. In
$21.99

Nauka o informacji Nauka - dydaktyka - praktyka [Oprawa Twarda]

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza do studentów bibliologii i informatologii oraz bib
$57.43

Wybór i konieczność Kolekcje arystokracji polskiej.. [Oprawa Miękka]
Kamila Kłudkiewicz

Książka podejmuje temat kolekcjonerstwa arystokracji – wyjątkowej grupy społecznej, tradycyjnie kojarzonej z mecenatem artystycznym i zbieraniem dzieł sztuki. Punktem wyjścia jest ukazanie postępowan
$25.99

W poszukiwaniu kobiecości Zbiór rozważań socjologi.. [Oprawa Miękka]

Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też są
$17.99

Migracje Ujęcie interdyscyplinarne [Oprawa Miękka]

Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji są zarówno ogólnie ujęte migracje zarobkowe czy studenckie, jak i skutki napływu fali uchodźców szukających azylu w różnych państwach. Globalizacja zach
$24.99

W kręgu Kokoro O literackich i pozaliterackich kon.. [Oprawa Twarda]

Sedno rzeczy (jap. Kokoro) - tak w pierwszym i jedynym opublikowanym dotąd po polsku tłumaczeniu brzmi tytuł jednej z powieści Natsumego Kinnosukego, który wśród polskich japonistów, ale również czyt
$22.99

Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunk.. [Oprawa Miękka]

Publikacja stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. W pierwszych sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do istotnych zagadnień o charakterze
$36.93

Zbliżenia [Oprawa Miękka]

Trzeci tom z cyklu „Zbliżenia” jest kolejną prezentacją wybranych nurtów badań „młodej” polskiej humanistyki. W części językoznawczej można znaleźć rozdziały dotyczące językoznawstwa stosowanego: kol
$35.83

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym.. [Oprawa Miękka]

Niniejsza publikacja poświęcona jest jednemu z fundamentalnych zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji, jakim jest ochrona praw jednostki w tym postępowaniu. Problematyka ta ma wymiar wi
$22.99

Z badań nad prawem prywatnym Księga Pamiątkowa ded.. [Oprawa Twarda]
Adam Olejniczak , Marcin Orlicki , Jakub Pokrzywnia

Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, który jest nie tylko prawnikiem ale autorytetem w zakresie prawa prywatnego, nauczycielem akademickim o otwartych horyzontach, wielkiej ku
$38.02

Przestępczość cudzoziemców Aspekty prawne, krymino.. [Oprawa Twarda]
Witold Klaus

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian z
$46.38

Wolność i pisanie Dorota Masłowska i Andrzej Stasi.. [Oprawa Miękka]
Claudia Snochowska-Gonzalez

Wolność i pisanie to książka poświęcona polskiej postkolonialności oraz teorii i praktyce lektury postkolonialnej. Autorka proponuje oryginalną definicję polskiej postkolonialności, odnosząc ją do ta
$15.99

Oblicza prowincji Galicja w polskojęzycznej prozie.. [Oprawa Miękka]
Michał Krajkowski

Galicja w okresie autonomii, jak żadna inna dzielnica Rzeczypospolitej pod zaborami, doczekała się wyrazistych etykiet wskazujących na jej specyfikę. Najbardziej znane: Polski Piemont czy galicyjska
$22.99

O czasie [Oprawa Miękka]
William Ockham

O czasie to tworzący logiczną całość fragment Krótkiej sumy filozofii przyrody. Nawiązując do Arystotelesa, autor rozważa, czym jest czas, czy istnieje realnie, czy tylko subiektywnie, analizuje go j
$10.99

Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 [Oprawa Miękka]
Aleksandra Grzemska , Inga Iwasiów

Jedną z prób wyjścia poza polityki tożsamościowe w badaniu literatury kobiet może okazać się zaproponowana w niniejszej monografii formuła „polityk relacji”, która odzwierciedla złożone praktyki dysk
$21.99

Dynamic Capability-Based Approach To Walue Appropr.. [Oprawa Miękka]
Marta Najda-Janoszka

Extant management literature provides a quite comprehensive picture of the dynamic nature of value creation, whereas value appropriation has received much less scholarly attention. The number of rese
$24.99

Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sz.. [Oprawa Twarda]
Tadeusz Budrewicz , Andrzej Rataj

W dniach 22–23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa?w ramach projektu badawczego pt. „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja
$35.96

Etyka sfery publicznej [Oprawa Miękka]

Monografia „Etyka sfery publicznej” jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem naukowym i wydawniczym odnoszącym się do trzech płaszczyzn etyki sfery publicznej: normatywnej (aksjologicznej), instytuc
$22.99
 First ... Previous 1121 1122 1123 1124 1125 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.