Sort by

Społeczne konteksty chorób przewlekłych Wybrane za.. [Oprawa Miękka]

Celem tej publikacji jest dostarczenie wiedzy o sposobach doświadczania choroby przewlekłej przez chorych i o wpływie, jaki ono ma na proces leczenia i na angażowanie się chorego w relacje społeczne.
$22.99

My i oni Przestrzenie wspólne Projektowanie dla ws.. [Oprawa Miękka]
Karolina Breguła , Piotr Cichocki , Izabela Cichańska

Odpowiedź na pytanie, czym jest wspólnota dziś, nie jest łatwa, nawet jeżeli debata dotycząca przyszłości sposobu organizacji miast często do niej odwołuje. Przestrzenie wspólne i projektowanie dla w
$27.99

Alice Munro wprowadzenie do twórczości [Oprawa Miękka]

Alice Munro otrzymała Nagrodę Nobla jako mistrzyni gatunku, jakim jest opowiadanie. Ceniona jest za pozorną prostotę i klarowność swojej prozy, za psychologiczny realizm w opisach trudnych relacji i
$24.99

Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich .. [Oprawa Miękka]

Niniejsza książka stanowi interesującą kompozycję rozdziałów poruszających różnorodne zagadnienia aliansu władzy i gospodarki w warunkach azjatyckich. Autorzy omawiają zarówno kwestie prawne i system
$21.99

Amerykański system ochrony praw człowieka Aksjolog.. [Oprawa Miękka]

Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, która
$37.63

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rze.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Alabrudzińska

Protestantyzm w Polsce rozbiorowej Kościół ewangelicko-augsburski Kościół ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego wyznania Ewangelickie jednoty reformowane
$13.99

Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli poli.. [Oprawa Miękka]

Oblicza kryzysów w polityce ogólnoświatowej w XX wieku Źródła i płaszczyzny polskich kryzysów politycznych w myśli politycznej XX wieku
$16.99

Książka polska na obczyźnie [Oprawa Miękka]
Andrzej Kłossowski

Metodologia Placówki książki polskiej w krajach Europy i Ameryki Książka polska we Francji
$20.99

Czym jest teoria w politologii [Oprawa Miękka]

Barbara Krauz-Mozer Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku Andrzej W. Jabłoński Pluralizm teoretyczny w politologii Mirosław Karwat Rodzaje teorii w nauce o polityce Tadeusz Klementew
$22.99

Ucieczka do głębi O surrealizmie w literaturze his.. [Oprawa Miękka]
Justyna Ziarkowska

Justyna Ziarkowska w monograficznym opracowaniu poświęconym surrealizmowi w literaturze hiszpańskiej do 1936 roku ustosunkowuje się do zastrzeżeń niektórych badaczy podważających zasadność używania
$18.99

Instytucje totalne O pacjentach szpitali psychiatr.. [Oprawa Miękka]
Erving Goffman

Instytucje totalne to jedna z najważniejszych książek klasyka światowej socjologii. Na podstawie obserwacji prowadzonych w szpitalach psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych Goffman stwierdził, że t
$32.54

Świat nowożytny a kwestia żydowska [Oprawa Miękka]
Edgar Morin

Edgar Morin (ur. 1921), francuski filozof i historyk kultury, w prezentowanej pracy podejmuje temat tożsamości żydowskiej, jej ewolucji oraz sytuacji i roli Żydów od średniowiecza do czasów najnowsz
$18.99

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [Oprawa Miękka]
Ewa Kołodziejczyk

Praca Ewy Kołodziejczyk jest pierwszą tak obszerną i tak dobrze udokumentowaną rozprawą oświetlającą biografię intelektualną Miłosza oraz jego strategię życiową i pisarską w latach powojennych. Autor
$24.99

Sprawy polskie minionego wieku [Oprawa Miękka]
Eugeniusz Duraczyński

Przekazujemy do rąk czytelnika, wybór rozpraw i esejów Eugeniusza Duraczyńskiego, poświęconych sprawom dziejów Polski w XX wieku. Od odzyskania niepodległości po I wojnie światowej do jej utraty i po
$28.99

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służb.. [Oprawa Miękka]

Opracowana przez Bartosza Kapuściaka książka ukazuje się jako drugi tom krakowskiej serii „Normatywy aparatu represji”. Stanowi ona pierwszy całościowy zbiór dokumentów – rozkazów, zarządzeń, instruk
$27.99

Sprawa operacyjnego rozpracowania Kaskader [Oprawa Twarda]
Sylwia Krzyżanowska , Wojciech Trębacz

Czas pojawienia się i działalności opozycji demokratycznej, a po sierpniu roku 1980 fenomen „Solidarności”, opisany został w licznych publikacjach tak naukowych, jak i wspomnieniowych czy mających ok
$19.99

Władysław Łokietek na tle swoich czasów [Oprawa Miękka]
Edmund Długopolski

"Praca (...), zasłużonego badacza naszego średniowiecza prof. dra Edmunda Długopolskiego, (...) obejmuje (...) bieg wypadków politycznych w Polsce od r. 1288 aż do r. 1333, a więc okres zarówno rządó
$18.99

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych [Oprawa Miękka]

Niniejsza książka zawiera teksty dotyczące kształtowania się wzorów i wzorców językowych na przełomie XX i XIX wieku. Mamy nadzieję, że zaciekawi ona szerokie grono humanistów, nie tylko językoznawcó
$21.99

Per mulierem Kobieta w dawnej Polsce w średniowiec.. [Oprawa Twarda]

Niniejszy tom, w którym znalazły się aż 32 artykuły, stanowi pokłosie sesji naukowej „Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce”, która odbyła się w Kielcach, w dniach 2–3 grudnia 2009 roku z inicjatyw
$38.14

Zawody medyczne [Oprawa Twarda]
Dorota Karkowska

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografię dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtow
$66.97

Rodzina w edukacji domowej [Oprawa Miękka]

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikom ma dwa cele: poznawczy i praktyczny. Zaletą tej publikacji są zarówno szeroko zakrojone syntezy wyników badań autorów polskich i zagranicznych podejmujących
$22.99

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 P.. [Oprawa Miękka]

Raport końcowy z prac nad środowiskowym projektem: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, prowadzonym przez Fundacę Rektorów Polskich (FRP) w roku 2009 w imieniu Konsorcjum KRASP (KRePSZ)
$23.99

Późny Platon i Stara Akademia [Oprawa Twarda]
Bogdan Dembiński

(...) Człowiek bowiem nie może zająć miejsca bogów. Może natomiast „wsłuchiwać się” w prawdę świata i wykorzystać jej rozumienie we własnym działaniu i postępowaniu. Prowadzi to do przekonania, że bu
$25.99

Malarstwo weneckie 1500-1750 Materiały z sesji nau.. [Oprawa Miękka]

Założenia sympozjum weneckiego były skromne. Wyrosły z przekonania, że należy wykorzystać doświadczenia wystawy warszawskiej „Serenissima - światło Wenecji". Pomysł tej wystawy (otwartej 20 X 1999 r
$11.99

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojny.. [Oprawa Miękka]

Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej Służba wojskowa Niemców w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Duszpasterstwo wojskowe na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w T
$30.31
 First ... Previous 1121 1122 1123 1124 1125 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.