Sort by

Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polski.. [Oprawa Miękka]
Radosław Kamiński

Samorząd terytorialny jako problem polityczny i politologiczny Samorząd terytorialny w Polsce do 1990 roku Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce Nowy ustrój administracji publicznej w Polsce
$30.70

Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach spo.. [Oprawa Miękka]
Marek Kucia

Auschwitz, Holokaust, antysemityzm… Te trzy słowa symbole ewokują całą listę pytań badawczych. Czym jest dzisiaj dla nas – mieszkańców Polski – Auschwitz? Jaką wiedzę na temat obozu posiadamy, zwłas
$19.99

Z ciemności O twórczości Juliana Stryjkowskiego [Oprawa Twarda]
Ireneusz Piekarski

Praca I. Piekarskiego poświęcona jest mało znanym i niedostatecznie dotąd opracowanym aspektom życia i twórczości Juliana Stryjkowskiego. Zbiór studiów obejmuje dwa zakresy dociekań – historyczny (bi
$10.99

Literatura punkty widzenia światopoglądy Prace ofi.. [Oprawa Twarda]

"Jestem niepoprawną optymistką... - pisała w 2002 roku na łamach "Pamiętnika Literackiego" Marta Wyka odpowiadając na pytanie o przyszłość historii literatury - historia literatury zostanie zatem nap
$33.87

Zwierciadło i lampa [Oprawa Twarda]
M.H. Abrams

Jedna z najwybitniejszych i najsławniejszych książek o europejskim, głównie angielskim, romantyzmie. Podstawowym tematem rozważań autora jest kształtowanie się romantycznej teorii poezji. Abrams anal
$41.86

Narodziny marketingu z ducha ekonomii [Oprawa Miękka]
Jacek Kardaszewski

To publikacja, która w nowatorski sposób ujmuje zjawisko marketingu. Ze względu na całościowy charakter zawartych w niej rozważań książka stanowi wkład w zupełnie nową dziedzinę wiedzy, którą określi
$22.99

Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku [Oprawa Miękka]
Iwona Imańska

Wstęp; Aukcje w Toruniu w XVIII wieku; Zasady organizacji aukcji książkowych (Wprowadzenie regulaminu * Licytatorzy i osoby związane z organizacją aukcji * Katalogi * Jak "upamiętniano" wystawcę * Mi
$14.99

Dogmatyka Tom 2 Traktat o Maryi Traktat o Kościele.. [Oprawa Miękka]
Elżbieta Adamiak , Andrzej Czaja

Elżbieta Adamiak "Traktat o Maryi": Maryja w Nowym Testamencie Mariologia starożytności chrześcijańskiej Doktryna mariologiczna na progu III tysiąclecia Bp Andrzej Czaja "Traktat o Kościele":
$23.99

Święty baldachim [Oprawa Twarda]
Peter Ludwig Berger

Peter Berger jest jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów religii. Już od czasu wydania wspólnie z Thomasem Luckmannem książki Społeczne tworzenie rzeczywistości, pozostaje w ścisłej czoł
$30.49

Wizualność miasta z płytą DVD Wytwarzanie miejskie.. [Oprawa Miękka]

W książce zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji przygotowanej przez Instytut Socjologii UAM. Układ prezentowanych prac odzwierciedla podział na sekcje tematyczne - Historia (zmiana), ideolo
$35.86

Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello [Oprawa Miękka]
Anna Boczkowska

Jedno dzieło, najwyższej europejskiej klasy i o wyjątkowym przesłaniu politycznym i kulturowym – pomnik nagrobny Władysława Jagiełły z katedry na Wawelu – stało się punktem wyjścia rozległych studiów
$51.09

Towards the Strophic Grammar of Greek Tragedy [Oprawa Miękka]
Piotr Stępień

Niniejsza książka jest poświęcona strukturze metryczno-rytmicznej pieśni lirycznych tragedii greckiej. Autor broni w niej tezy mówiącej, że proces kompozycyjny tych pieśni opiera się głównie na wykor
$15.99

Strategie rozwoju lokalnego [Oprawa Miękka]
Jakub Hadyński

Publikacja obejmuje tematykę rozwoju lokalnego w ujęciu budowania strategii rozwoju na przykładzie wybranego obszaru. Najważniejsze części pracy dotyczą dyskusji liiteraturowych związanych z pojęciam
$14.99

YouTube Wideo online a kultura uczestnictwa [Oprawa Miękka]
Jean Burgess , Joshua Green

YouTube jest od lat jedną z najpopularniejszych i najczęściej wspominanych portali internetowych. Jest dla nas oczywiste, że szukając plików multimedialnych wejdziemy na YouTube; ale czy jesteśmy świ
$24.99

Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec ko.. [Oprawa Miękka]
W. Andrzej Nowak , Krzysztof Abriszewski , Michał Wróblewski

Nauka – niegdyś będąca źródłem pewności – dziś nie pełni tej roli w sposób nieproblematyczny. Postęp technologiczny, oprócz nadziei, generuje leki i niepokoje. Patrząc wstecz, nauka przyczyniła się d
$16.99

Semiotyka twarzy [Oprawa Twarda]
Marek Hendrykowski

Monografia ukazująca całokształt problematyki badawczej związanej z semiotyką ludzkiego oblicza. Autor poszukuje interdyscyplinarnej wykładni, uwzględniającej zarówno rozległą perspektywę historyczną
$24.99

Józef Kuraś Ogień Podhalańska wojna 1939-1945 [Oprawa Miękka]
Maciej Korkuć

Józef Kuraś „Ogień” to jeden z najbardziej znanych polskich dowódców partyzanckich z czasów wojny i okresu powojennego. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od samobójczej śmierci Kurasia jego działalność
$35.29

Techniki terapii psychodynamicznej Praca nad emocj.. [Oprawa Miękka]
Karen J. Maroda

Przystępnie napisana książka Karen J. Marody wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie technik terapii psychodynamicznej. Autorka nie tylko skupia się na zagadnieniach praktycznych, ale także prz
$40.40

Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse verta.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Prędota , Marijke Mooijaart

„Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 5242” to publikacja autorstwa Stanisława Prędoty oraz Marijki Mooijaart. Książka powstała na bazie ręk
$9.99

Henryk Sienkiewicz Studia z mikrobiografiki prasow.. [Oprawa Twarda]
Krzysztof Stępnik

Monografia Krzysztofa Stępnika ma bardzo wysoki poziom merytoryczny. Cechuje ją: bogactwo wykorzystanego materiału, oryginalność badawczego pomysłu, trafnie dobrana metoda równoważąca opis prezentowa
$25.99

W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu [Oprawa Twarda]
Marek Kazimierz Kamiński

W niniejszej monografii Autor dokonał analizy kwestii polskiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948, ale również polityki tych mocarstw wobec państwa czechosłowackie
$42.51

W okowach Wielkiej Trójki Polityka zagraniczna rzą.. [Oprawa Twarda]
Zdzisław Andrzej Derwiński

Niniejsza praca stanowi próbę zapełnienia luki w polskiej historiografii, jaką stanowi brak opracowania polityki zagranicznej rządu polskiego w latach 1939-1945, poprzez przedstawienie polityki zagra
$56.12

Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Dzi.. [Oprawa Miękka]
Jagoda Smagłowska

Europejska Służba Działań Zewnętrznych została powołana do życia na mocy Traktatu Lizbońskiego. Jako unijna służba dymplomatyczna ma wspierać Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i P
$12.99

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora.. [Oprawa Miękka]

(...) Recenzowane opracowanie składa się z dziewięciu komplementarnych części, odnoszących się z różnych punktów widzenia do analizy problemów związanych ze skuteczną i efektywną realizacją polityki
$22.99

Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej Maryjne miej.. [Oprawa Twarda]
Joanna Nastalska , Aleksandra Witkowska

Badania dotyczące przemian zachodzących w ciągu stuleci w polskiej kulturze religijnej ważne są dla pełnej syntezy historii globalnej naszego państwa i społeczeństwa. W pro-cesie tych zmian istotne s
$70.51
 First ... Previous 1069 1070 1071 1072 1073 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.