Sort by

La otra cara de la region Region y desarrollo regi.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Makowski , Najera Rosa Maria Sanchez

La otra cara de la región (inne oblicze regionu) jest zbiorem artykułów przygotowanych głównie przez autorów polskich i meksykańskich, a poświęconych problematyce regionalnej i rozwojowi regionalnemu
$16.99
$18.99

Scaenica Saravi - Varsoviensia [Oprawa Miękka]
Jerzy Axer , Woldemar Gorler

Tom studiów poświęconych dramatowi antycznemu i jego wpływowi na późniejszą literaturę europejską. W wersji niemieckiej.
$9.99
$11.99

Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000 [Oprawa Miękka]
Nina Kraśko

"Zgromadzenie odpowiednich informacji wymagało przeprowadzenia niezliczonych kwerend archiwalnych i przekopania się przez niezliczone materiały prasowe i urzędowe dokumenty, po które od dawna nikt ni
$24.99
$28.99

Monety pieczęcie i herby w systemie symboli władzy.. [Oprawa Miękka]
Zenon Piech

Praca omawia tytułowe obiekty jako nośniki symboli władzy funkcjonujące w obrazowym systemie komunikacji XIV-XVI w. Dotychczas tematowi temu poświęcano niewiele uwagi — publikacja wypełnia tę lukę. P
$26.99
$31.72

Światy uczniowskie Język - media - komunikacja [Oprawa Twarda]
Małgorzata Karwatowska , Leszek Tymiakin

Wielowymiarowość współczesnego świata, pluralizm i relatywizm wartości, ekspansja kultury popularnej, zmieniający się model szkoły i edukacji to tylko niektóre z kwestii podjętych przez autorów. Prac
$26.99
$31.86

Jak sobie dziecko wyobraża świat [Oprawa Miękka]
Jean Piaget

Jedna z kluczowych publikacji z zakresu psychologii dziecka. Piaget poświęcił wiele lat badań teoretycznych i klinicznych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziecko oddziela świat zewnętrzny od św
$24.99
$29.99

Kłopotliwa miłość Patriotyzm w polskich dyskursach.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Brzozowska

Patriotyzm jest teraz, w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, jednym z najbardziej gorących i niejednoznacznych tematów polskiego życia publicznego. Mówią o nim wszyscy, ale nie jednym głosem. Autork
$15.99
$17.99

Liga Nadziei z dziejów Ligi narodów [Oprawa Twarda]
Wiesław Balcerak

Kiedy w listopadzie 1918 roku podpisywano układ rozejmowy, pokój był powszechnym wyzwaniem, zaś politycy, mężowie stanu, przywódcy państw deklarowali go nie tylko w przekonaniu, że dalsze prowadzenie
$28.99
$34.07

Dawne idee nowe problemy [Oprawa Miękka]

Książka Dawne idee, nowe problemy jest dziełem pracowników i przyjaciół Zakładu Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UW. Składa się z różnorodnych studiów, które łączy jedno: klasyków myśli
$19.99
$22.99

Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich imp.. [Oprawa Miękka]

Książka przedstawia zróżnicowanie zachowań demograficznych dotyczących rodziny w krajach europejskich oraz podobieństwa procesu tworzenia i rozwoju rodzin w państwach należących jeszcze niedawno do o
$22.99
$26.99

Teologia polityczna [Oprawa Miękka]
Merio Scattola

Czym jest teologia polityczna? Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Można mówić o co najmniej trzech sensach tego wyrażenia. W pierwszym, szerokim, teologia polityczna to wszelkie
$18.99
$21.99

Edukacja nauczycieli szkół podstawowych po II wojn.. [Oprawa Miękka]
Witold Chmielewski

Książka przedstawia kwestię uruchamiania liceów pedagogicznych i innych form systemu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w okresie po II wojnie światowej. Podejmuje problematykę koncepcji kszt
$18.99
$21.99

Emigracja Latynoska w USA [Oprawa Miękka]
Anna Bartnik

Niniejsza książka ma na celu prezentację historii imigracji latynoskiej do Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej. Zostały w niej przedstawione różnorodne t
$16.99
$19.99

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Wybrane zaga.. [Oprawa Twarda]

Monografia jest poświęcona zagadnieniom intensywnego rozwoju rynków ubezpieczeń w Polsce i innych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej XXI wieku, bę
$47.39
$55.76

Nikczemny wojownik na słusznej drodze Wybrane aspe.. [Oprawa Miękka]
Urszula Jarecka

Trudno przedstawić całe bogactwo treści, jakie mieszczą się w siedmiu rozdziałach pracy. Autorka zajmuje się najbardziej typowymi motywami wizualnych narracji wojny w kulturze zachodniej.
$7.99
$8.99

Historie autorytetu wobec kultury i edukacji [Oprawa Miękka]
Lech Witkowski

Książki Lecha Witkowskiego o autorytecie to imponujące mozaiki poglądów, ogarniające tysiące lat myśli ludzkiej. Dopiero „stając na ramionach olbrzymów”, jak określał taką postawę w nauce Isaac Newto
$42.37
$49.85

Dyskrecjonalność w prawie [Oprawa Miękka]

W dniach 22-24 września 2008 r. w Miedzeszynie k. Warszawy odbył się XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państ
$32.73
$38.50

Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodo.. [Oprawa Twarda]

Niniejszy zbiór referatów stanowi najobszerniejsze jak dotąd, pogłębione omówienie aktualnych problemów prawa prywatnego międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ustawy kolizyjnej z dnia
$61.63
$72.51

Świat historyków starożytnych [Oprawa Miękka]
Stanisław Łoś

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo „Werset” wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium mono
$20.99
$24.99

Katyń 1940 Walka o prawdę. [Oprawa Miękka]
Wojciech Lis

Praca zawiera artykuły przedstawiające zbrodnię katyńską w szerokim kontekście, poczynając od ideologii komunizmu i charakteru państwa radzieckiego, poprzez agresję 17 września 1939 r., która rozpocz
$25.99
$29.99

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawności.. [Oprawa Miękka]

Publikację polecamy nauczycielom, pedagogom specjalnym, rodzicom, studentom kierunków pedagogicznych, a także wszystkim zainteresowanym problematyką diagnozy, funkcjonowania, rewalidacji/rehabilitacj
$23.99
$28.99

Rodzina w mediach Media w rodzinie [Oprawa Miękka]

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej isto
$20.99
$24.99

Na pograniczu chemii i biologii tom XXXV [Oprawa Miękka]
Henryk Koroniak , Jan Barciszewski

Niniejszy tom zawiera zbiór 24 krótkich artykułów, eksperymentalnych lub przeglądowych, przygotowanych i przedstawionych przez doktorantów podczas corocznej konferencji w Karpaczu. Tom ten podzielony
$14.99
$16.99

Cor hominis Wielkie namiętności w dziejach, źródła.. [Oprawa Miękka]

Spis Treści : STANISŁAW ROSIK, PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Wstęp Emocje w metodzie ANDRZEJ MIERZWIŃSKI, Kantowskie inspiracje ANETA PIENIĄDZ, Czy historykowi wolno się gorszyć? Wokół „Antapodosi
$22.99
$26.99

Bioetyka [Oprawa Twarda]
Weronika Chańska , Joanna Różyńska

Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce - nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ic
$46.06
$54.19
 First ... Previous 1069 1070 1071 1072 1073 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.