Sort by

Kontrole PIP w ochronie zdrowia praktyczne wskazów.. [Oprawa Miękka]
Sebastian Kryczka

Konsekwencje naruszeń prawa zakresie zatrudniania pracowników i przestrzegania przepisów bhp mogą skutkować nie tylko wysokimi karami nakładanymi przez ograny Państwowej Inspekcji Pracy, ale także ży
$34.27

Leksykon prawa medycznego [Oprawa Miękka]
Bogusław Sygit , Damian Wąsik

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane. Hasła omówione w leksykonie dotyczą ta
$71.19

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego. Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem
$34.90

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Poradnik zawiera zbiór najbardziej aktualnych odpowiedzi na problemy pojawiające się przy przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w placówkach medycznych uwzględniając najnowsze zmiany oraz te, któ
$38.49

Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu p.. [Oprawa Miękka]
Anna Stychlerz

Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Uwzględniono także kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w państwach Unii
$12.99

Bioetyka dla lekarzy [Oprawa Miękka]
Jan Hartman

Publikacja jest zwięzłym przewodnikiem pomocnym lekarzowi w podejmowaniu trudnych decyzji i ułatwiającym orientację w niełatwej problematyce etycznej związanej z wykonywaniem zawodów medycznych i sze
$25.99

Ochrona zdrowia psychicznego Wybrane zagadnienia s.. [Oprawa Miękka]

zamieszczone w publikacji artykuły są zróżnicowane tematycznie, ale łączy je próba zrozumienia istoty zaburzeń psychicznych oraz poszukiwania idealnego modelu opieki i ochrony praw osób niepełnospra
$17.99

Health Communication in Poland [Oprawa Miękka]
Aleksandra Hulewska , Agnieszka Piasecka

This publication is a collection of texts which, on the one hand, shed some light on the origins and the evolution of health communication in Poland and, on the other hand, present the main interests
$21.99

Instytucje rynku farmaceutycznego [Oprawa Miękka]
Michał Jabłoński , Krzysztof Kumala , Mateusz Mądry , Tomasz Niedziński , Jacek Piecha , Marcin Pieklak

W książce szczegółowo omówiono całość zagadnień systemu prawa farmaceutycznego w Polsce i w Unii Europejskiej, uwzględniając znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej oraz u
$77.76

Prawo farmaceutyczne [Oprawa Twarda]
Marek Świerczyński , Elżbieta Traple

W publikacji omówiono podstawowe pojęcia prawa farmaceutycznego oraz problemy prawne związane z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych, wytwarzaniem i reklamą p
$75.42

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokument.. [Oprawa Miękka]

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno z perspektywy prawnej, jak i zarządczej. Autorzy zwrócili szczególną uwagę m.in. na takie zagadnieni
$39.22

Relacje i komunikacja w świecie medycznym [Oprawa Miękka]
Marcin Kęsy

Tematyka książki obejmuje zagadnienia istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. W szpitalach, podobnie jak w innych organizacjach, dochodzi do niepożądanych zjawisk w relacjach międ
$21.99

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego Wzory pism.. [Oprawa Miękka]
Ewa Mazur-Pawłowska

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej. W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in
$83.88

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2 [Oprawa Miękka]
Monika Kwiatkowska

siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania
$47.54

Prawo o działalności leczniczej w praktyce Przeksz.. [Oprawa Miękka]
Dorota Brzezińska-Grabarczyk , Mirosław Narolski

Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia. Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów lecznicz
$25.99

Internet w aptece [Oprawa Miękka]
Beatrice Rall , Piotr Bohater

Liczba internautów w Polsce wciąż wzrasta i wynosi aktualnie około 12 milionów. Warto wykorzystać ten olbrzymi potencjał w aptece. Wielu aptekarzy doceniło już możliwości nowych technologii w dzied
$15.99

Prawo farmaceutyczne Komentarz [Oprawa Twarda]
Mariusz Kondrat , Marta Koremba , Wojciech Masełbas , Waldemar Zieliński

Niniejszy komentarz do ustawy - Prawo farmaceutyczne wypełnia długo istniejącą lukę wśród publikacji na polskim rynku. Prezentuje on kompleksowo wszystkie zagadnienia prawne, których dotyczy ustawa i
$79.78

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia .. [Oprawa Miękka]
Leszek Buliński

Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie całościowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki
$22.99

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszko.. [Oprawa Miękka]
Zbigniew Cnota , Tomasz Grabowski , Grzegorz Gura , Ewa Kurowska

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4–14, 16–31, 33–40, 59, 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku P
$79.96

Opieka zdrowotna Zagadnienia ekonomiczne [Oprawa Miękka]
Edward Urbańczyk , Iga Rudawska

Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkła
$50.05

Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem [Oprawa Miękka]
Paweł Dzięcioł

Praca szeroko obejmuje kategorie akredytacji, ale przede wszystkim wskazuje nowe perspektywy zarządzania szpitalem. W publikacji omówiono zarządzanie jakością, scharakteryzowano rynek usług medycznyc
$14.99

Podróże po zdrowie i urodę [Oprawa Twarda]
Ewa Błaszczyk

Podróże po zdrowie i urodę to publikacja, która może pełnić rolę ilustrowanego przewodnika po miejscowościach i obiektach o charakterze leczniczym, rekreacyjnym i pielęgnacyjnym, głównie w Polsce, al
$41.47
$47.68

Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia [Oprawa Miękka]
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Książka ukazuje przy pomocy jakich metod marketingowych placówki zdrowotne mogą rozpoznawać pozamedyczne oczekiwania pacjentów, a następnie ich pozyskiwać i utrzymywać jako nabywców usług w długim ok
$27.99

Ekonomika zdrowia Teoria i praktyka [Oprawa Miękka]
Thomas E. Getzen

Niniejsza publikacja jest jednym z najlepszych podręczników z dziedziny ekonomiki zdrowia. Autor omawia ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej w kategoriach nowoczesnej makro- i mikroekonomii.
$35.64

Relacje lekarz- pacjent w aspekcie społecznym, his.. [Oprawa Miękka]
Bożena Płonka-Syroka

O różnorodnych problemach rodzących się w relacji między pacjentem a jego terapeutą, ukazanych w szerokiej perspektywie historycznej. Przedstawione zostały relacje nawiązywane z osobą leczoną (uzdraw
$23.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.