Sort by

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia [Oprawa Miękka]
Małgorzata Paszkowska

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia w sposób kompleksowy rozwój, podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne, a także ekonomiczne funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego
$37.83

Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Komentarz do.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Wierzchoń

Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ściśle z procesem przystosowawczym tego prawa do prawa Unii Europejskiej, który trwa nadal. Zmiany te rodzą uzasadnione trudności w stosowaniu pr
$84.40

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA [Oprawa Miękka]
Wojciech Kasprzak , Agata Mańkowska

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu cho
$49.43

Informacja zdrowotna Oczekiwania i kompetencje pol.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Kisilowska , Justyna Jasiewicz

Unikatowy w skali kraju raport z badań eksploracyjnych przeprowadzonych w 2012 roku wśród pacjentów przychodni warszawskich z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych. Przedstawiony materiał poz
$18.99

Prawo medyczne Podręcznik dla lekarzy dentystów i .. [Oprawa Miękka]
Radosław Tymiński

Od wielu lat zajmuję się tematyką obrony lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach sądowych. Dzięki temu mam możliwość spotykania się z wieloma lekarzami różnych specjalności. Niektórzy z nich popełni
$63.53

Zagrożenia zdrowia publicznego Część 4. Rola eduka.. [Oprawa Miękka]
Zbigniew Tokarski

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego. Podstawowym problemem analizowanym w części czwartej jest prewencja mająca na celu zapobieganie chorobo
$66.48

Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięc.. [Oprawa Miękka]
Tomasz Karkowski , Lucyna Lewandowska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat źródeł i form finansowania projektów innowacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej. Autorzy omawiają samą istotę innowacyjności, jej determinanty i ich wpływ n
$36.59

Finansowanie ochrony zdrowia Wybrane zagadnienia [Oprawa Miękka]
Jadwiga Suchecka

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: - reform współcze
$38.35

Polityka zdrowotna [Oprawa Miękka]
Stanisław Grycner

Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką jes
$22.99

Zarządzanie produktami leczniczymi Teoria i prakty.. [Oprawa Miękka]
Urszula Religioni

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymal
$41.12

Gabinet lekarski Jak chronić dane osobowe pracowni.. [Oprawa Miękka]
Piotr Zemła

Książka Gabinet lekarski. Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców to praktyczne porady, jaką dokumentację wypełniać i do jakich procedur się stosować obecnie, gdy stan zdrowia
$35.87

Jak stworzyć gabinet doskonały [Oprawa Twarda]
Zbigniew Kowalski

Autor publikacji jest jednym z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających metod porozumiewania się z pacjentami. Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikac
$15.99

Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opie.. [Oprawa Miękka]

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyczn
$32.38

Agresja w opiece zdrowotnej Zagadnienia wprowadzaj.. [Oprawa Twarda]

Z Przedmowy: "Niepokojąco wzrasta liczba incydentów agresywnego zachowania pacjentów lub członków ich rodzin wobec lekarza i pielęgniarki. Towarzyszy temu, niestety, bezradność personelu medyczneg
$29.99

Prawo publiczne ochrony zdrowia [Oprawa Miękka]
Hubert Izdebski , Tomasz Rek

Książka zawiera szczegółowe omówienie prawnych i organizacyjno-prawnych zagadnień dotyczących publicznych aspektów polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak: - prawo do ochrony zdrowia w aspek
$38.66

Relacje i komunikacja w świecie medycznym [Oprawa Miękka]
Marcin Kęsy

Tematyka książki obejmuje zagadnienia istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. W szpitalach, podobnie jak w innych organizacjach, dochodzi do niepożądanych zjawisk w relacjach międ
$22.99

Empatia pracowników medycznych [Oprawa Miękka]
Ewa Wilczek-Rużyczka

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród kt
$41.09

Medyczne prawo karne [Oprawa Miękka]
Dariusz Jagiełło

Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawnik
$36.47

Prawo farmaceutyczne [Oprawa Twarda]
Marek Świerczyński , Elżbieta Traple

W publikacji omówiono podstawowe pojęcia prawa farmaceutycznego oraz problemy prawne związane z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych, wytwarzaniem i reklamą p
$80.92

Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia .. [Oprawa Twarda]
Bożena Mielczarek

Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu procesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów
$35.51

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotne.. [Oprawa Miękka]

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikacji omówiono: profilaktykę, diagno
$75.69

Ekonomika zdrowia Teoria i praktyka [Oprawa Miękka]
Thomas E. Getzen

Niniejsza publikacja jest jednym z najlepszych podręczników z dziedziny ekonomiki zdrowia. Autor omawia ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej w kategoriach nowoczesnej makro- i mikroekonomii.
$37.97

Prawo ochrony zdrowia [Oprawa Miękka]
Bogusław Sygit , Damian Wąsik

Książka stanowi nowoczesny podręcznik prawa ochrony zdrowia, który poprzez umiejętne połączenie teorii z praktyką pozwala na przyswojenie zasad stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalno
$27.99

Prawo farmaceutyczne Komentarz [Oprawa Twarda]

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniającyc
$224.79

Profesjonalizm lekarski [Oprawa Miękka]

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie profesjonalizmu lekarskiego uległo na świecie przekształceniu ze słabo zarysowanego terminu używanego najczęściej w sytuacjach, w których obserwowano j
$27.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.