Sort by

System Prawa Medycznego Tom 1 Instytucje prawa med.. [Oprawa Twarda]

Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycy
$196.16
$206.49

Służba zdrowia Jak pokonać chory system [Oprawa Miękka]
Małgorzata Solecka

Twoje zdrowie jest zbyt cenne, abyś stracił je przez absurdy systemu Najważniejsza jest diagnoza. Wszyscy wiemy, że polska opieka zdrowotna jest chora, ale czy w zetknięciu z nią jesteśmy bezradni
$18.99
$19.99

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsume.. [Oprawa Miękka]
Anna Wojtczyk

Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polskiej
$37.22
$39.18

Elektroniczna dokumentacja medyczna Wdrożenie i pr.. [Oprawa Miękka]
Krzysztof Nyczaj , Paweł Piecuch

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej to czwarte uaktualnione wydanie praktycznego poradnika, który krok po korku wyjaśnia, jak bezproblemowo wdrożyć e-dok
$48.52
$51.08

Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarza i placów.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Sieńko , Dorota Kaczmarczyk

Książka wskazuje działania, jakie ma podjąć lekarz i placówka medyczna, aby działać bezpiecznie, a także obronić się przed procesem sądowym lub postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o
$43.71
$46.01

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska .. [Oprawa Miękka]
Rafał Stankiewicz

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor ukazuje rzeczywisty wym
$65.22
$68.66

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie Lekarski E.. [Oprawa Miękka]
Rafał Patryn

Niniejsze opracowanie jest pierwszym zbiorem wiedzy z zakresu prawa medycznego i orzecznictwa, który w sposób łatwy, przystępny i jasny, poparty przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych, przedst
$22.99
$23.99

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym [Oprawa Miękka]
Małgorzata Jabłońska , Łukasz Małecki-Tepicht , Joanna Mrowicka

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżow
$83.01
$87.38

Prawo farmaceutyczne Komentarz [Oprawa Twarda]
Mariusz Kondrat , Wojciech Masełbas , Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk , Waldemar Zieliński

W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego dotyczące m.in.: - pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i procedur ich otrzymywania,
$152.49
$160.52

Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia [Oprawa Miękka]

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą w ujęciu prawnym najczęstsze cywilizacyjne zagrożenia zdrowia, ze zwróceniem uwagi przede wszystkim na podstawy konstytucyjne, admin
$24.99
$26.99

Ochrona danych osobowych medycznych [Oprawa Miękka]
Klara Andres , Edyta Bielak-Jomaa , Mariusz Jagielski

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych Czy wiesz, że większość placówek medycznych popełnia błędy w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentó
$62.71
$66.01

Systemy zarządzania jakością w podmiotach lecznicz.. [Oprawa Miękka]
Monika Dobska , Paweł Dobski

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, M
$49.58
$52.19

E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w pielęgniar.. [Oprawa Miękka]

E-zdrowie jest rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia, przynoszącym konkretne korzyści coraz bardziej zinformatyzowanemu społeczeństwu. Integracja kompetencji informatycznych i ich związek z dosta
$42.02
$44.23

Zdrowie i choroba Funkcjonowanie psychospołeczne i.. [Oprawa Miękka]
Ewa Pisula , Helena Wrona-Polańska , Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Zbiór tekstów koncentrujących się wokół dwóch zasadniczych kwestii: psychospołecznego funkcjonowania (stres, radzenie sobie ze stresem, jakość życia, poczucie koherencji, potraumatyczny wzrost) osób
$19.99
$20.99

Decentralizacja a systemy zdrowotne W poszukiwaniu.. [Oprawa Miękka]
Iwona Kowalska-Bobko

Publikacja jest pierwszym polskim kompleksowym przedstawieniem procesu decentralizacji w ochronie zdrowia. Nawet na potrzeby reformy decentralizacyjnej w Polsce, wdrożonej w 1999 roku, nie przygotowa
$22.99
$23.99

Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja .. [Oprawa Miękka]
Lech J. Żukowski

W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z reglamentacją zawodu psychologa w ochronie zdrowia. W tym celu odwołano się do dorobku doktryny prawa oraz ponad 130 aktów prawnych związanych
$53.56
$56.38

Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Komentarz do.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Wierzchoń

Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ściśle z procesem przystosowawczym tego prawa do prawa Unii Europejskiej, który trwa nadal. Zmiany te rodzą uzasadnione trudności w stosowaniu pr
$79.77
$83.97

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia [Oprawa Miękka]
Małgorzata Paszkowska

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia w sposób kompleksowy rozwój, podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne, a także ekonomiczne funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego
$36.00
$37.90

Empatia pracowników medycznych [Oprawa Miękka]
Ewa Wilczek-Rużyczka

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród kt
$38.87
$40.92

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA [Oprawa Miękka]
Wojciech Kasprzak , Agata Mańkowska

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu cho
$46.73
$49.19

Zmierzch decentralizacji? Instytucjonalny krajobra.. [Oprawa Twarda]
Dawid Sześciło

Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale porównawczy
$23.99
$24.99

BHP w podmiotach leczniczych BK1114 [Oprawa Miękka]
Anna Maria Słowińska

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z p
$72.04
$75.83

Kontrole PIP w ochronie zdrowia praktyczne wskazów.. [Oprawa Miękka]
Sebastian Kryczka

Konsekwencje naruszeń prawa zakresie zatrudniania pracowników i przestrzegania przepisów bhp mogą skutkować nie tylko wysokimi karami nakładanymi przez ograny Państwowej Inspekcji Pracy, ale także ży
$34.50
$36.31

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie [Oprawa Twarda]
Tomasz Sroka

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywnego p
$64.97
$68.39

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publi.. [Oprawa Miękka]
Piotr Bartkowiak , Jakub Domański

Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości organizacji procesów zaopatrzenia medycznego szpitali publicznych na drodze tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych, których rolą jest konsolidacja za
$23.99
$24.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.