Sort by

Nowy poradnik majstra budowlanego [Oprawa Twarda]
Janusz Panas

W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędą majstrom budowlanym. Uwzględniono najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa do wy
$57.41

Vademecum budowlane [Oprawa Miękka]
Eugeniusz Piliszek

Ta zbiorowa publikacja ponad 40 autorów jest kompedium wiedzy na temat współczesnej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów i norm. Vademecum jako źród
$57.56

Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlan.. [Oprawa Miękka]
Michał Substyk

Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, tak aby mógł właś
$38.46

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]
Anna Prus

Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Zawie
$19.99

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa
$12.99

Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudo.. [Oprawa Twarda]

Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem „rozlewania”, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów wie
$17.99

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z .. [Oprawa Miękka]
Karolina Kurtz , Dariusz Gawin

"Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość społeczeństwa i inwe
$37.00

Prawo Budowlane z komentarzem 2016 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Pozycja zawiera aktualną ustawę wraz z komentarzem. Stan prawny na 1 luty 2016
$10.99

Ogrodzenia Przepisy budowlane, wzory, realizacja [Oprawa Twarda]
Przemysław Ziarko

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się z żadnymi formalnościami. Zarówno wznosząc nowe, jak i przebudowując istniejące ogrodzenie, powinniśmy zapoznać się z po
$29.99

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszan
$123.43
$137.14

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym Książka .. [Oprawa Miękka]

Publikacja stanowi poradnik dla pracowników branży budowlanej, opisujący proces inwestycji od strony prawnej. W niniejszej publikacji szczególny nacisk został położony na omówienie: praw i obow
$79.90

Prawo budowlane Construction Law [Oprawa Miękka]

Uwzględnia nowelizację ustawy z dnia 1 stycznia 2015. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego
$77.48

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn.. [Oprawa Miękka]

Prezentowany komentarz do ustawy z 27.3.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera charakterystykę najważniejszych praktycznych problemów związanych z szeroko rozumianym procesem
$48.45

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce [Oprawa Miękka]
Bartosz Rakoczy , Karolina Szuma , Karolina Karpus , Małgorzata Szalewska , Grzegorz Klimek , Jan Szuma

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji
$71.53

Opodatkowanie usług budowlanych 2011 [Oprawa Miękka]
Wiesława Dyszy

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalnośc
$27.99

Prawo Budowlane 2015 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Pozycja zawiera ustawę prawo budowlane zaktualizowaną na dzień 01.03.2015.
$6.99

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budow.. [Oprawa Miękka]
Michał Murawski , Justyna Okrasińska , Ewa Szelenbaum

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy us
$61.73

Budownictwo Opodatkowanie usług 2014 [Oprawa Miękka]
Wiesława Dyszy

Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na t
$30.62

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]
Arkadiusz Despot-Mładanowicz , Andrzej Gliniecki , Zdzisław Kostka , Anna Ostrowska , Wojciech Piątek

Publikacja stanowi szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funk
$132.73

Sporządzanie kosztorysów Podręcznik do nauki zawod.. [Oprawa Miękka]
Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów). Zagadnienia przedstawione w książce: rodzaje kosztory
$27.99

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznyc.. [Oprawa Twarda]
Lidia Więcław-Bator , Leopold Kruszka

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w
$88.92

Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne [Oprawa Miękka]
Maciej Bielecki

Opracowanie omawia w zarysie zagadnienia związane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem autora jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia budowlano-inw
$76.52

Odwrotne obciążenie w budownictwie PGK1168 [Oprawa Miękka]
Hudziak (red.) Beata , Mucha Magdalena

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mech
$60.04

Planowanie przestrzenne województwa Teoria - Ustaw.. [Oprawa Miękka]
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Praca poświęcona jest kształtowaniu się miejsca władz wojewódzkich w systemie planowania przestrzennego od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę aż do czasów współczesnych. Autor - pracownik
$18.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.