Sort by

Prowadzenie i wypełnianie Książki obiektu budowlan.. [Oprawa Miękka]
Michał Substyk

Książka obiektu budowlanego jest formularzem służącym do rejestrowania historii zdarzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym. W publikacji skoncentrowaliśmy się na praktycznych aspektach obo
$38.03

Prawo zagospodarowania przestrzeni [Oprawa Twarda]
Zbigniew Leoński , Marek Szewczyk , Maciej Kruś

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono: -
$80.27

Prawo budowlane 2011 [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Pozycja zawiera zaktualizowane Prawo Budowlane. Wydawca ma nadzieję, że poręczny format książki będzie wygodny dla Czytelników, a co za tym idzie znajdzie się w każdej firmie.
$10.99

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i to.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Gurgul

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących run
$56.73

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa j.. [Oprawa Miękka]
Maciej J. Nowak , Paweł Mickiewicz

"Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionaln
$27.99

Opodatkowanie usług budowlanych 2013 [Oprawa Miękka]
Wiesława Dyszy

Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tl
$30.54

Umowa o roboty budowlane [Oprawa Miękka]
Dariusz Okolski

Ósme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
$60.54

Decyzje, wnioski i inne pisma procesowe oraz orzec.. [Oprawa Miękka]
Marian Wolanin

Umowy i pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca zestawienie 105 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami. Publikacja podzielon
$97.70

VAT w branży budowlanej Wyjaśnienia praktyczne [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Jednak niektóre czynności objęte są stawkami obniżonymi. Dotyczy to m.in.: dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich
$28.99

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

Nowy poradnik majstra budowlanego [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Rola majstra budowlanego Organizacja robót budowlanych Dokumentacja budowy Prace pomiarowe w budownictwie Roboty ziemne Fundamenty Rusztowania Drewno na budowie i d
$55.40

Rusztowania Montaż Eksploatacja Normy [Oprawa Miękka]
Jerzy Tomaszewski

Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań Podstawowe wiadomości o rusztowaniach Technologia montażu i demontażu rusztowań. Ek
$12.99

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi K.. [Oprawa Miękka]
Emil Norek

Stan prawny na 1 października 2009 r. Komentarz zawiera pełne omówienie zasad i przepisów normujących koncesje na roboty budowlane i usługi. Regulacja ta została wyłączona z ustawy – Prawo zamówień
$29.99

Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość [Oprawa Twarda]

Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje prawa cy
$20.99

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi K.. [Oprawa Miękka]
Mateusz Grabiec , Agnieszka Ferek , Marta Fredrych

Stan prawny na 15 lipca 2014 roku Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy
$30.17

Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatn.. [Oprawa Miękka]
Michał Kania

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym ora
$24.99

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyc
$11.99

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

Opodatkowanie usług budowlanych 2011 [Oprawa Miękka]
Wiesława Dyszy

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalnośc
$27.99

BHP na budowie [Oprawa Miękka]
Waldemar Klucha

Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań,
$43.07

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa
$11.99

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz in.. [Oprawa Miękka]
Eugenia Śleszyńska

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.
$80.52

Eksploatacja obiektów budowlanych Podręcznik [Oprawa Miękka]
Tadeusz Maj

Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, admini
$21.99

Procurement and tendering procedures 3 + CD [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

To już trzeci z osmiu tomów podręczników do nauki fachowego języka angielskiego dla wykładowców i studentów uczelni technicznych, inżynierów, projektantów, konstruktorów i menedżerów działających w s
$18.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.