Sort by

BIM w praktyce Standardy Wdrożenie Case Study [Oprawa Twarda]
Dariusz Kasznia , Jacek Magiera , Paweł Wierzowiecki

Doświadczenie zawodowe autorów, ich doskonała znajomość literatury zagadnień BIM, świetnie dobrane przykłady pomagają w przekazie szczególnie ważnych i trudnych pojęć oraz takich, które mogą stanowić
$52.84

Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetyc.. [Oprawa Miękka]

Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Opracowane w książce pytania i zadania, zostały opublikowane przez M
$105.66

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu b.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Siegień , Marian Wolanin

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występuj
$105.32

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]
Arkadiusz Despot-Mładanowicz , Andrzej Gliniecki , Zdzisław Kostka , Anna Ostrowska , Wojciech Piątek

Publikacja stanowi szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funk
$137.24

Prawo budowlane [Oprawa Miękka]

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
$8.99

BHP na budowie [Oprawa Miękka]
Waldemar Klucha

Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań,
$45.52

Eksploatacja obiektów budowlanych Podręcznik [Oprawa Miękka]
Tadeusz Maj

Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, admini
$21.99

Procurement and tendering procedures 3 + CD [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

To już trzeci z osmiu tomów podręczników do nauki fachowego języka angielskiego dla wykładowców i studentów uczelni technicznych, inżynierów, projektantów, konstruktorów i menedżerów działających w s
$19.99

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]

Stan prawny na 03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
$11.99

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]
Arkadiusz Despot-Mładanowicz , Marek Wierzbowski , Mirosław Wincenciak , Tomasz Filipowicz , Plucińska-F

W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: - z 11.01.2018 r. o elektromobilności i pal
$123.58

Odwrotne obciążenie w budownictwie PGK1168 [Oprawa Miękka]
Hudziak (red.) Beata , Mucha Magdalena

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mech
$64.73

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskic.. [Oprawa Twarda]
Tomasz Bąkowski

Książka w sposób wszechstronny poddaje analizie kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego na polskich obszarach morskich, podejmując zwłaszcza problematykę administracyjnoprawną zagadnieni
$22.99

Planowanie przestrzenne województwa Teoria - Ustaw.. [Oprawa Miękka]
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Praca poświęcona jest kształtowaniu się miejsca władz wojewódzkich w systemie planowania przestrzennego od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę aż do czasów współczesnych. Autor - pracownik
$19.99

Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlan.. [Oprawa Miękka]
Michał Substyk

Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, tak aby mógł właś
$39.88

Prawo budowlane warunki techniczne bezpieczeństwo .. [Oprawa Miękka]
Anna Prus

Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Zawie
$16.99

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub u.. [Oprawa Twarda]

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implement
$145.87

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub u.. [Oprawa Miękka]

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego
$84.62

Umowa o roboty budowlane [Oprawa Miękka]
Dariusz Okolski

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy
$64.05

Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego [Oprawa Miękka]
Piotr Saternus

Ukazanie się na polskim rynku wydawniczym „Leksykonu” będzie przywitane z zainteresowaniem przez liczne środowiska: zarówno urbanistów, planistów i projektantów, jak i pracowników służb urbanistyczno
$48.74

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlany.. [Oprawa Twarda]
Katarzyna Małysa-Sulińska

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi omów
$53.21

Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz [Oprawa Twarda]
Helena Kisilowska , Joanna Smarż

Prezentowany komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany p
$75.85

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszan
$141.18

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Pra.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Bieluk , Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2
$105.66

Ogrodzenia Przepisy budowlane, wzory, realizacja [Oprawa Twarda]
Przemysław Ziarko

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się z żadnymi formalnościami. Zarówno wznosząc nowe, jak i przebudowując istniejące ogrodzenie, powinniśmy zapoznać się z po
$29.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.