Sort by

Wiedza obiektywna Ewolucyjna teoria epistemologicz.. [Oprawa Miękka]
Karl R. Popper

Drugie - poprawione, wstępem tłumacza opatrzone - wydanie jednej z najważniejszych, klasycznych już, prac myśliciela należącego do panteonu najwybitniejszych humanistów XX wieku. Znalazły tu wyraz wa
$38.27

Uniwersytet, rozwój, kultura [Oprawa Miękka]
Cezary Kościelniak

Publikacja jest głosem w merytorycznej debacie o społecznym kontekście funkcjonowania uniwersytetu i o pożądanych kierunkach jego przemian. Autor analizuje współczesne przemiany uniwersytetu (m.in. k
$11.99

Bóg, filozofia, uniwersytet Wybrane zagadnienia z .. [Oprawa Twarda]
Alasdair MacIntyre

Jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów amerykańskich stara się przekonać nas o niezbędności refleksji filozoficznej, która ma olbrzymie znaczenie dla toczonych dziś, niejednokrotnie z wielkim z
$26.99

Uniwersytet jako dobro wspólne Podstawy krytycznyc.. [Oprawa Miękka]
Krystian Szadkowski

Uniwersytet bez wątpienia znalazł się dziś w centrum zainteresowania większości społeczeństw na świecie. Jednocześnie jednak bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ma dzisiaj problem ze zdefiniowaniem s
$27.99

Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i te.. [Oprawa Miękka]
Piotr Rosół

Celem autora jest – jak sam to ujmuje – po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie – zaprezentowanie zasady odpowiedzialnośc
$22.99

Innowatorzy [Oprawa Miękka]
Walter Isaacson

W roku 2011 znakomita biografia założyciela firmy Apple, Steve’a Jobsa, stała się międzynarodowym bestsellerem i zarazem jedną z najlepiej sprzedających się biografii wszech czasów. Jej autor, Walter
$32.95

Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako .. [Oprawa Miękka]
Maria Czajkowska

„Problematyka związana z funkcjonowaniem wyższych uczelni publicznych i - szerzej - roli edukacji akademickiej stała się niezwykle popularna, ale i ważna. Prowadzenie uporządkowanej, obiektywnej, opa
$22.99

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okr.. [Oprawa Miękka]
Justyna Wiktorowicz

Książka wpisuje się w nurt badań nad aktywnym starzeniem się, wnosząc szersze spojrzenie na problematykę wydłużania okresu aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Przedstawiono w niej uwarunkowania de
$26.99

Byłem Pana przeciwnikiem (profesorze Einstein) [Oprawa Twarda]
Paweł Polak

„Poglądy o charakterze filozoficznym wpływają w szczególnie wyraźny sposób na rozwój nauki w okresach napięć i gwałtownych przemian. Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji tych poglądów filozoficzn
$70.19

Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2.. [Oprawa Miękka]
Łukasz Stankiewicz

Książka składa się z ośmiu rozdziałów (a w ich obrębie wyodrębniłem podrozdziały i nienumerowane sekcje). Celem rozdziału pierwszego jest zarysowanie historycznych uwarunkowań funkcjonowania uniwersy
$43.40

Rektor zbójnik Z profesorem Stanisławem Hodorowicz.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Hodorowicz , Jerzy Sadecki

Jest to fascynująca książka o życiu góralskiego chłopaka z Bukowiny Tatrzańskiej, który z uporem piął się w górę, aż do rektorskich gronostajów i godności senatora RP. Profesor Stanisław Hodorowicz
$16.99

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukow.. [Oprawa Miękka]
Dariusz M. Trzmielak , Małgorzata Grzegorczyk , Bogdan Gregor

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności pol
$26.99

The Concept of Explanation [Oprawa Twarda]

A collection of essays devoted to the problem of explanation in various disciplines of science and humanities: mathematics, physics, chemistry, biology, neuroscience, economics as well as theolog
$77.38

Czas internacjonalizacji II Perspektywy priorytety.. [Oprawa Miękka]

Publikacja udowadnia, jak szerokim tematem jest internacjonalizacja, jak dotyka – nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie uczelnię – przeplatając się i wnikając w praktycznie każdy aspekt funkcjon
$30.50

Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX .. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Drożdżewska

Kolejny tom serii „Musicologica Wratislaviensia” jest publikacją wyjątkową nie tylko dla miłośników muzyki. Każdy, kogo interesuje historia Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i kultury muzycznej w
$28.99

Metodologia pracy naukowej [Oprawa Miękka]
Jarosław Zieliński

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szero
$13.99

Studium przypadku w badaniach naukowych Projektowa.. [Oprawa Miękka]
Robert K. Yin

Podręcznik szeroko omawia projektowanie studium przypadku i wykorzystanie jego metodologii jako solidnego narzędzia badawczego. Pokazuje praktyczne zastosowania metody i przywołuje przykłady z szerok
$27.99

Zwroty badawcze w humanistyce Konteksty poznawcze,.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Książka poświęcona jest problematyce tzw. zwrotów, jakie w ostatnich dekadach dwudziestego wieku i w początkach obecnego objęły dyskursy teoretyczne i praktyki badawcze zachdnich nauk o kulturze. Pod
$24.99

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolic.. [Oprawa Miękka]
Beata Zbarachewicz

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma świętego w ATK, która w 1999 roku przekształciła się w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
$15.99

Studia metodologiczne 32 [Oprawa Miękka]

32. tom Studiów Metodologicznych zawiera teksty będące efektem metodologicznej i filozoficznej refleksji nad problematyką podejmowaną w ramach zarządzania wiedzą. Artykuły podzielono na dwie grupy: p
$12.99

Kultura akademicka Koniec utopii? [Oprawa Miękka]
Łukasz Sułkowski

Książkę należy traktować jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej literaturze naukowej. Co więcej jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące analizowane zjawisko. Jest to cieka
$31.61

Transcendencja i naturalizm [Oprawa Gąbka]
Józef Życiński

Czy istnieje konflikt między teologią i naukami przyrodniczymi? Jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie w odniesieniu do Boga? Choć człowiek od zawsze szuka odpowiedzi na pytania
$17.99

Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? [Oprawa Gąbka]
Michał Heller , Stanisław Krajewski

Czy prawdziwe jest powiedzenie, że wszystkie nauki dzielą się na fizykę i zbieranie znaczków? W takim razie co z matematyką? Zarówno wśród „zwykłych” ludzi, jak i wśród osób zajmujących się pracą n
$30.93

Obraz ’uniwersytetu’ w opinii mieszkańców Polski [Oprawa Miękka]
Michał Grech

Książka prezentuje wyniki badań postrzegania uniwersytetu wśród mieszkańców Polski. Analiza koncentruje się na rekonstrukcji tego obszaru obrazu świata, jego powiązań i funkcji. Pozycja jest warta po
$19.99

Pejzaże humanistyczne Księga jubileuszowa Profesor.. [Oprawa Twarda]

Jednym z najszczerszych komplementów, jakim uczony może obdarzyć drugiego uczonego, jest złożenie księgi jubileuszowej. W przypadku księgi poświęconej Profesorowi Bolesławowi Faronowi komplement nabi
$31.99

Previous 1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.