Sort by

Janusz Korczak Fotobiografia [Oprawa Twarda]
Maciej Sadowski

Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawarte opatrzono zaledwie cytatami z dzieł jego bohatera – Janusza Korczaka, najwybitniejszego pedagoga naszych czasów. Stare fotografie, obraz
$43.99

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu w latach .. [Oprawa Miękka]
Aleksandra Bilewicz

Publikacja poświęcona Uniwersytetowi Trzeciego Wieku we Wrocławiu spełnia wszystkie warunki dla tego typu monografii. [...] W poszczególnych rozdziałach Autorka ukazuje genezę placówki, jej rozwój, p
$10.99

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia .. [Oprawa Twarda]

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu pod redakcją Jana Harasimowicza jest w zamierzeniu czterotomową publikacją prezentującą nową, pełną syntezę dzi
$51.85

Jak być mistrzem Profesora Tomaszewskiego pedagogi.. [Oprawa Miękka]
Zofia Ratajczak

Tajemnica mistrzostwa pedagogicznego Tadeusza Tomaszewskiego kryje się w słowach wypowiedzianych pod koniec długiego zycia: Byłem głównie nauczycielem, starałem się być dobrym. Jak rozumiał swoją nau
$25.99

Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1.. [Oprawa Twarda]
Aneta Niewęgłowska , Lech Wyszczelski

Polska siła zbrojna posiada ponad tysiącletnią historię. Z kolei szkolnictwo wojskowe przygotowujące kadrę dla niej liczy niespełna trzysta lat, do tego uwzględnić należy 123 lata niewoli narodowej.
$37.71

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób .. [Oprawa Miękka]
Danuta Apanel

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydaktycz
$30.87

Szkoła Liderów Dwa lata w Harvard Business School [Oprawa Twarda]
Philip Delves Broughton

O KSIĄŻCE: Ta książka opowiada o dwóch latach życia w najważniejszej na świecie szkole biznesu, określanej przez jej adeptów jako „kuźnia kapitalizmu”. Dziennikarz Phillip Delves Broughton – narrato
$28.99

Młodzież tworzy historię Zwycięska walka młodzieży.. [Oprawa Miękka]
Tadeusz W. Nowacki

Publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie tej wręcz paradoksalnej sytuacji, jaka w latach strajku szkolnego i bojkotu szkoły rosyjskiej wystąpiła w Królestwie Polskim i była przyczyną ostrego konflikt
$16.99

O SOS Wioskach Dziecięcych [Oprawa Miękka]
Mieczysław Łobocki

Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach opracowanych
$14.99

Dydaktyka i łowy Księga jubileuszowa dedykowana Pr.. [Oprawa Twarda]
Ryszard Waksmund , Dorota Michułka

Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdysc
$35.99

Universitas Vilnensis 1793-1803 [Oprawa Twarda]
Janina Kamińska

Rozprawa poświęcona dziejom Uniwersytetu Wileńskiego na przełomie XVIII i XIX wieku przygotowana na podstawie licznych starannie zebranych i przeanalizowanych źródeł. Autorka omawia organizację uczel
$32.68

Władysław Stachowski Życie i działalność 1899-1986.. [Oprawa Miękka]
Władysława Stachowska-Dembecka

Władysław Stachowski 1899-1986 - ceniony polski Nauczyciel, Patriota i Społecznik, związany z działalnością oświatową i kulturalną. Powstaniec Wielkopolski.
$30.86

Egzamin w perspektywie socjologicznej [Oprawa Miękka]
Łukasz Remisiewicz

Autor wprowadza czytelnika w historię egzaminowania w starożytności, średniowieczu i czasach nowszych. Przedstawia wyniki dociekań badawczych nad egzaminem w psychologii, pedagogice, poradoznawstwie
$15.99

Ziemią i pieniędzmi Początki federalnej polityki w.. [Oprawa Miękka]
Radosław Rybkowski

Autor ma rację twierdząc, że do badania związków między uniwersytetami a państwem należy sięgnąć do okresu kolonialnego. Fenomen amerykańskich uczelni czerpie bowiem swój rodowód z czasów kolonialnyc
$20.99

Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej .. [Oprawa Miękka]

Publikacja jest efektem współpracy naukowców polskich i ukraińskich. Ukazuje kształtowanie się polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej, tworzenie i rozwój systemów edukacyjnych, instytucji oświato
$20.99

Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiell.. [Oprawa Twarda]
Anna Jasińska , Aleksander B. Skotnicki

Ze ścian tej wspaniałej Sali spoglądają królowie i fundatorzy, profesorowie oraz inne wybitne postaci polskiej kultury i nauki. Niewątpliwie często zadawane są pytania o to, kim byli ci ludzie, jaką
$20.99

Szkoła a społeczeństwo [Oprawa Miękka]
John Dewey

Książka, oparta na wydaniu z 1927 r., zachowuje oryginalna formę tłumaczenia i materiału ilustracyjnego. W tekście zmieniono jedynie przestarzałą pisownię, słownictwo i szyk zdań, dzięki czemu rozpr
$13.99

Przetrwały 200 lat [Oprawa Miękka]

Książka poświęcona jest prekursorskiej działalności pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Pierwsza jej część nawiązuje do czasów, w których żył, i stanowi cenny wkład do historiografii działalnośc
$16.99

Jaka jest szkoła od A do Ż? Szkolne abecadło (niep.. [Oprawa Miękka]
Adam Marek Mencel

Szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a kończy życzeniowo-postulatywnym wezwaniem uczniów i nauczycieli: Żeby szkoła... (była szkołą?). Niektóre hasła abecadła (jest ich 77) zostały
$11.99

Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego.. [Oprawa Miękka]
Janusz Sondel

Utworzenie uniwersytetów zawdzięczamy Średniowieczu. Były one wówczas traktowane jako ponadpaństwowe instytucje, charakterystyczne dla uniwersalnej europejskiej „republiki narodów chrześcijańskich”,
$26.99

Nauczyciele Szkice portretów uczonych i nauczyciel.. [Oprawa Miękka]

Książka prezentuje wiele studiów biografii zasłużonych postaci dla teorii i praktyki edukacyjnej. (…) Tego typu książki przedstawiają szczególnego rodzaju wartość poznawczo-praktyczną, gdyż w
$29.99

Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z.. [Oprawa Miękka]
Czesław Kustra

Pod względem redakcyjnym praca - uwzględniając jej właściwą konstrukcję, logikę i klarowność wywodu, a także warstwę językową - została dobrze przygotowana. Autor w sposób przejrzysty analizuje i uj
$32.93

Harcerska droga do partyzantki [Oprawa Miękka]
Józef Rell

Książka przedstawia dzieje grupy "Zawiszaków" z zastępu "Szarych Szeregów" w Skarżysku-Kamiennej. Autor podjął próbę opisu dorastania do walki zbrojnej "kandydatów na partyzantów" - czternasto - pięt
$11.99

Uniwersytet w dobie przemian Adaptacje instytucji .. [Oprawa Twarda]
Marek Kwiek

Książka jest wynikiem wieloletnich, międzynarodowych badań porównawczych instytucji uniwersyteckich w Europie. Uniwersytety są poddawane potężnym presjom zmian, które z jednej strony są związane z wy
$45.94

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.