Sort by

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montessori o wych.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Miksza

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o w
$18.99
$20.99

Genialni Lwowska szkoła matematyczna [Oprawa Twarda]
Mariusz Urbanek

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, bądź
$21.99
$22.99

Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słu.. [Oprawa Twarda]
Zygmunt Szultka

Celem pracy jest próba przedstawienia głównych linii rozwoju ewangelickiego szkolnictwa elementarnego z polskim/kaszubskim językiem nauczania na kaszubskim obszarze językowym od czasu proklamowania r
$59.66

Pedagogika waldorfska Wprowadzenie do pedagogiki R.. [Oprawa Twarda]
Johannes Kiersch

Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera Najnowsze wydanie książki prof. Johannesa Kierscha pt. Pedagogika waldorfsk, stanowi syntetyczne wprowadzenie w jedną z odmian pedagogiki alternatywnej po
$24.99

Janusz Korczak Fotobiografia [Oprawa Twarda]
Maciej Sadowski

Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawarte opatrzono zaledwie cytatami z dzieł jego bohatera – Janusza Korczaka, najwybitniejszego pedagoga naszych czasów. Stare fotografie, obraz
$41.94

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie [Oprawa Twarda]
Adam Redzik

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Redzika. Czy w Polsce międzywojennej istniała instytucja naukowa o większych osiągnięciach od Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie? Funkcjonowało wówczas pięć u
$76.96

Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesioło.. [Oprawa Miękka]
Dominika Jagielska , Janina Kostkiewicz

Książka autorstwa Dominiki Jagielskiej oraz Janiny Kostkiewicz Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego jest odkrywczym i z wielu względów ważnym studium historyczno-biograficznym. W
$21.99

Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta [Oprawa Miękka]
Andrzej Murzyn

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych cech Herbartowskiej pedagogiki, która jest w zasadzie filozofią nauczania wychowującego. [...] Herbart nigdy nie przestał być filozofem i
$14.99

Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis [Oprawa Twarda]

Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis to dzieje uczelni odmierzane kadencjami rektorskimi kolejnych primi inter pares. Księga upamiętniająca Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
$25.99

Wokół Kena Robinsona Kreatywnego myślenia o edukac.. [Oprawa Miękka]
Andrzej Murzyn

Niniejsza książka jest próbą ukazania najważniejszych składników koncepcji edukacji Kena Robinsona, które świadczą o tym, że można ją określić jako kreatywne myślenie o edukacji. Ponieważ główne pogl
$12.99

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu Filozofi a i Pe.. [Oprawa Miękka]

Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Nie chodzi tutaj jedynie o filozofów, chociaż ci ostat
$14.99

Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w la.. [Oprawa Twarda]
Witold Jan Chmielewski

"Popieram opublikowanie pracy W. Chmielewskiego w formie oddzielnej książki, jest to bowiem rzecz w polskiej literaturze historyczno-oświatowej zupełnie nowa, a przy tym bardzo interesująca, gdyż uka
$21.99

Edukacja małego dziecka Tom 7 Przemiany rodziny i .. [Oprawa Miękka]
Ewa Ogrodzka-Mazur , Aleksandra Minczanowska , Urszula Szuścik

Niniejsza publikacja to siódmy tom serii wydawniczej Edukacja małego dziecka zainicjowanej przez środowisko pedagogów cieszyńskich. Tom jest poświęcony zagadnieniom rodziny w bardzo szerokim ujęciu t
$17.99

Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukac.. [Oprawa Miękka]
Zbigniew Osiński

Można , że życie i działalność Janusza Jędrzejewicza przebiegały w rytmie historycznych wydarzeń. Co prawda nie należał on do pierwszego szeregu działaczy piłsudczykowskich, a jego działalność pozost
$21.99

Z dziejów teorii i praktyki wychowania Podręcznik .. [Oprawa Miękka]
Czesław Kupisiewicz

Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dl
$26.99

Polska Szkoła Architektury w Wielkiej Brytanii 194.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Kaniewski

Praca Pana Przemysława Kaniewskiego opisując mało znany literaturze naukowej fenomen Polskiej Szkoły Architektury w Wielkiej Brytanii ma istotne znaczenie nie tylko dla dziejów szkolnictwa architekto
$34.96

Fabryki dyplomów czy universitas? [Oprawa Miękka]

Oficyna wydawnicza IMPULS prezentuje drugi tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. nauk. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas. 0 "nadwiślańsk
$24.99

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mick.. [Oprawa Twarda]
Stanisław Sierpowski , Józef Malinowski

Książka jest pierwszym tomem szerszej publikacji poświęconej doktorom honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z rozproszonych materiałów źródłowych starano się wiernie odtworzyć
$22.99

Początki UMCS we wspomnieniach studentów i pracown.. [Oprawa Twarda]

O początkach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej napisano już wiele, zapowiadane są kolejne publikacje. Jednak w okresie przygotowań do Jubileuszu siedemdziesięciolecia UMCS, obchodzonego w 2014 ro
$25.99

Sandomierzanin w Poznaniu Uniwersytet, życie liter.. [Oprawa Miękka]
Czesław Latawiec , Bogusława Latawiec , Ewa Rajewska

Nie pamiętam, kiedy dokładnie Ojciec podjął decyzję poszerzenia swoich wspomnień „Sandomierz – moja młodość” (1976) o tom następny, opisujący jego studia na poznańskiej polonistyce (1923 – 1928), wie
$20.99

Nauka o szkole Studium monograficzne. Zarys koncep.. [Oprawa Miękka]
Józef Kuźma

Książka całościowo przedstawia koncepcję nauki o szkole (scholiologii) na tle historii szkoły i szkolnictwa, współczesnych teorii szkoły i roli w tworzeniu nauki o szkole takich podstawowych dyscypli
$21.99

Jerzy Suszko (1889-1972) Biografie Rektorów Uniwer.. [Oprawa Twarda]
Z. Wiesław Antkowiak

Kolejny tom ukazujący się w serii Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie tylko stanowi niezwykle bogato udokumentowaną biografię prof. Jerzego Suszki, chemika, rektora
$41.17

Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w woj.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Smolarczyk

"Praca Andrzeja Smolarczyka jest bogata materiałowo, ujmuje problem szkoły powszechnej dla mniejszości narodowych na terenie województwa polskiego w okresie międzywojennym na dobrze zarysowanym i udo
$43.85

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób .. [Oprawa Miękka]
Danuta Apanel

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydaktycz
$24.99

Dla dobra polskiej szkoły Towarzystwo Nauczycieli .. [Oprawa Miękka]
Joanna Szafran

Sytuacja polityczno-oświatowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego Organizacja i założenia ideowe Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - rys historyczny Funkcja społeczna Towarzys
$21.99

1 2 3 4 5 Next ... Last
Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.