Books similar to Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Jerzy Baranowski, Marcin Libicki, Andrzej Rottermund.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego?


Zakon Maltański w Polsce [Oprawa Twarda]
Jerzy Baranowski , Marcin Libicki , Andrzej Rottermund , Maria Starnawska

Historia Zakonu Maltańskiego na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności. Udział Polaków w pracach Zakonu w XIX w. i po jego reaktywowaniu w okresie międzywojennym po dzień dzisiejszy (pe

Śląskość i protestantyzm Antropologiczne studia o .. [Oprawa Miękka]
Grażyna Kubica

To pierwsza taka praca o Śląsku Cieszyńskim. Nikt dotąd nie przedstawił tak wielostronnego obrazu tej fascynującej ziemi. Grażyna Kubica pisze z ogromnym wyczuciem (bo jest stela), z precyzją wytrawn

The Image and the Figure [Oprawa Miękka]
Anna Niedźwiedź

The image of Our Lady of Częstochowa is the most famous and the most venerated holy image in Poland. In contemporary Poland the image is a kind of a cultural icon, instantly recognizable and connecte

Kościoły warszawskie i ich wizerunki [Oprawa Twarda]
Juljan Bartoszewicz

Kolejne varsaviana w kolekcji naszych reprintów to Kościoły warszawskie rzymskokatolickie opisane pod względem historycznym. Książka Juliana Bartoszewicza zawiera bardzo szczegółowe opisy dwudziestu

Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI w.. [Oprawa Twarda]
Olgierd Kiec

Historia protestantów stanowi ważny, choć mało znany fragment przeszłości Poznania, dotąd rzadko podejmowany przez profesjonalną historiografię. Współcześni mieszkańcy miasta wykazują tymczasem rosną

Iskry Boże [Oprawa Zintegrowana]
Grzegorz Braun

ISKRY BOŻE to autorska mała panorama ojczystej historii – szkicowana w ściśle określonej perspektywie: poprzez postaci Świętych i Błogosławionych Kościoła katolickiego. Dzieła życia ich wszystkich, a

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach Ź.. [Oprawa Miękka]
Georgi Minczew , Małgorzata Skowronek , Jan Mikołaj Wolski

Pierwszy tom „Series Ceranea” stanowi dwujęzyczne komentowane wydanie antologii słowiańskich tekstów źródłowych: składa się na niego 15 tekstów z dziejów herezji dualistycznych na Bałkanach różnych g

Teresa Neumann Mistyczka i stygmatyczka Przepowied.. [Oprawa Miękka]
Irene Corona

Sługa Boża Teresa Neumann (1898-1962), której proces kanonizacyjny jest w toku, to jedna z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach współczesnego Kościoła. Prosta mieszkanka niemieckiej wioski Konn

Szlachta polska wobec reformacji 1548-1607 [Oprawa Miękka]
Gottfried Schramm

Studium Gottfrieda Schramma ukazało się 1965 r., ale nadal pozostaje aktualne. Poświęcone jest dziejom reformacji w Polsce od momentu jej rozkwitu w 1548 r. aż do pierwszych znamion upadku w 1607 r.

Kościół w walce o niepodległość 100-lecie niepodle.. [Oprawa Twarda]
Anna Paterek

Album ukazuje rolę Kościoła katolickiego w historii walk o niepodległość Polski. Przedstawia bitwy, wojny, powstania, protesty, w których brali czynny udział duchowni katoliccy, opisuje także okresy

1966. Milenium Chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszy.. [Oprawa Twarda]

Tom interdyscyplinarny, ukazujący zarówno przygotowanie, jak i sam przebieg uroczystości milenijnych w różnych aspektach, ze szczególnym uwypukleniem roli prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Tom

Prześladowania religijne w Kraju Warty Represje wo.. [Oprawa Miękka]
Kasper Sipowicz

W Kraju Warty polityka III Rzeszy wobec księży i wiernych dwóch największych kościołów chrześcijańskich była szczególnie represyjna. Właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest ta książka, której orygin

Służąc Bogu, służyli Polsce Tom 1 Od Chrztu Polski.. [Oprawa Twarda]
Janusz Pulnar

Kreśląc życiorysy tych zasłużonych dla Boga i Polski ludzi, chcieliśmy przybliżyć czasy, w których żyli, ilustrując dzieje poszczególnych postaci ich wizerunkami, dziełami, współczesnymi im budowlami

Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformac.. [Oprawa Miękka]
Tomasz Kempa

Najnowsza książka toruńskiego historyka ukazuje konflikty, do jakich dochodziło z powodów wyznaniowych (lub z wykorzystaniem religii jako pretekstu) w Wilnie w okresie wielkich przemian religijnych,

Sztuka polska a Kościół dzisiaj Analiza sztuki sak.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Celem tej zbiorowej publikacji, pod redakcją ks. prof. Witolda Kaweckiego, jest nie tylko przegląd relacji pomiędzy Kościołem a światem sztuki, czy poszczególnymi jej dziedzinami, ale także próba oce

Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521) [Oprawa Miękka]
Marian Biskup

Wojny z Zakonem Krzyżackim odegrały istotną rolę w dziejach Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej od XIV aż do początków XVI stulecia. Rezultatami tych wojen stały się nie tylko traktaty pokojowe, lec

Herezja reformacji [Oprawa Miękka]
Hilaire Belloc

Mija 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra, które dało początek reformacji. Hilaire Belloc odsłania przed nami przyczyny i kulisy tego wielkiego dramatu początków reformacji, który wstrząsnął ówczesny

Zaranie Śląskie 2/2016 Seria druga [Oprawa Miękka]

Oddawany do rąk Czytelników drugi numer nowej serii „Zarania Śląskiego” zawiera artykuły najwybitniejszych znawców historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku. Zmierzyli się oni z nadal bardzo

Trzebnicka opowieść Trebnitzer geschichte [Oprawa Twarda]
Piotr Stefaniak

W związku z Jadwiżańskim Rokiem Jubileuszowym ogłoszonym dla upamiętnienia 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej oddajemy do rąk Czytelników książkę, która trafnie oddaje dwoistość dziedzict

Kryzys i destrukcja Szkice o protestanckiej reform.. [Oprawa Miękka]
Grzegorz Kucharczyk

Pan Profesor Grzegorz Kucharczyk z fachowością, sumiennością i jasnością intelektualną historyka przedkłada czytelnikowi gruntowną i opartą na najnowszych badaniach naukowych analizę reformacji Marci

Sobór Watykański II (1962-1965) i jego wpływ na Ko.. [Oprawa Miękka]

Spis treści: Wstęp Marek Kornat, Niedostrzeżona rewolucja w Kościele (O odwadze sprzeciwu mimo doktryny posłuszeństwa) Przemysław Benken, Ku odnowie czy osłabieniu Kościoła katolickiego? Przygotow

Kazania świętokrzyskie Nowa edycja. Nowe propozycj.. [Oprawa Twarda]

Książka - przynosząca nową edycję Kazań świętokrzyskich oraz zbiór poświęconych im studiów - ukazuje się siedemdziesiąt pięć lat po ogłoszeniu pomnikowego wydania tego tekstu przez Jana Łosia i Włady

Monarchia papieska Dzieje Kościoła zachodniego w l.. [Oprawa Twarda]
Colin Morris

Ideał chrześcijaństwa, pomimo całego cechującego go splendoru, jest dla historyków Kościoła tematem kłopotliwym, ponieważ w zasadzie obejmuje on nie­ograniczony krąg zagadnień. May tu bowiem do czyni

Oświata mariawitów w latach 1906-1935 [Oprawa Twarda]
Tomasz Dariusz Mames

Praca dotyczy zagadnienia działalności oświatowej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w latach 1906–1935. Problematyka badawcza dotyka zarówno kwestii zasięgu oddziaływań mariawickich instytucji oś

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.