Books similar to Prawo budowlane

Books similar to Prawo budowlane with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Tomasz Szewc, Mirosław Nesterowicz, Pod Red. Ewy Siemińskiej.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Prawo budowlane?


Publicznoprawna ochrona informacji [Oprawa Miękka]
Tomasz Szewc

Podręcznik „Publicznoprawna ochrona informacji” omawia najważniejsze aspekty publicznoprawnej ochrony informacji przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Przedstawiono w nim m.in.: - zasady przetwarza

Prawo turystyczne [Oprawa Miękka]
Mirosław Nesterowicz

W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Om

Inwestowanie na rynku nieruchomości [Oprawa Miękka]
Pod Red. Ewy Siemińskiej

Książka łączy wiele ciekawych i bardzo aktualnych wątków praktycznych oraz badawczych dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości zarówno w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Publ

Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w prz.. [Oprawa Miękka]
Zdzisław Dudziński

W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie. Auto

Sposób i forma opracowania ekspertyzy [Oprawa Miękka]
Kazimierz Czapliński

Niniejsze opracowanie w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze reguły dotyczące sporządzania ekspertyz budowlanych. Autor zwraca uwagę na niezbędne elementy i konieczne do spełnienia wymogi formaln

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa j.. [Oprawa Miękka]
Maciej J. Nowak , Paweł Mickiewicz

"Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionaln

Prawo cywilne [Oprawa Miękka]
Tomasz Sadurski , Sebastian Wawruch

Prawo cywilne to pierwsze i unikatowe opracowanie Kodeksu cywilnego, które ukazuje się w ramach serii Wydawnictwa Beck „Plansze Becka”. Z uwagi na bardzo szeroką materię prawa cywilnego materialne

Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unij.. [Oprawa Miękka]
Łukasz Korporowicz , Hubert Nowak

Publikacja Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych poświęcona jest analizie najistotniejszych kwestii związanych z tokiem udzielania zamówienia, tj. zasadom udzielania zamó

Przestępstwa w obrocie gospodarczym [Oprawa Miękka]
Krzysztof Nitkowski

W książce poruszono m. in. problematykę obrotu gospodarczego oraz przestępczości gospodarczej ze wskazaniem roli organów ścigania w jej zwalczaniu, a przede wszystkim udziału samych przedsiębiorców w

Biznesplan w praktyce [Oprawa Miękka]
Andrzej Tokarski , Maciej Tokarski , Jacek Wójcik

Książka może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stos

Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu [Oprawa Miękka]
Marta Joanna Ziółkowska

Pierwsza w Polsce książka będąca kompendium wiedzy o nowoczesnym modelu biznesu dynamicznie rozwijającym się na całym świecie, jakim jest franczyza. Zaprezentowano w niej istotę i genezę powiązań fra

Vademecum budowlane [Oprawa Miękka]
Eugeniusz Piliszek

Ta zbiorowa publikacja ponad 40 autorów jest kompedium wiedzy na temat współczesnej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów i norm. Vademecum jako źród

Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (.. [Oprawa Miękka]
Jolanta Chałupczak

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze

Aplikacja od ogółu do szczegółu Akty normatywne w .. [Oprawa Miękka]
Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 57 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli za

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty pra.. [Oprawa Miękka]

Stan prawny na 03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Aplikacja od ogółu do szczegółu Akty normatywne w .. [Oprawa Miękka]
Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera o

Prawo podatkowe w Polsce Podręcznik akademicki [Oprawa Miękka]

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakre

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.