Books similar to Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa Bilans nadziei i postulaty na przyszłość with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Adam Jarosz, Zofia Kawczyńska-Butrym, Mirona Ogryzko-Wiewiórkowska.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa Bilans nadziei i postulaty na przyszłość?


Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych.. [Oprawa Miękka]
Adam Jarosz

Przedmiotem książki jest analiza kształtowania się struktur i aktorów w samorządach miejskich w byłej NRD i w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej po 1989 roku. Zaprezentowano etapy przekształ

Wyjazdy Polaków przyjazdy Ukraińców Lokalne proble.. [Oprawa Miękka]
Zofia Kawczyńska-Butrym , Mirona Ogryzko-Wiewiórkowska , Marek Butrym

Lubelszczyzna nie należy wprawdzie do województw, z których wyjeżdża najwięcej osób w poszukiwaniu pracy za granicą, ale ruchy emigracyjne i tu nie są obojętne dla lokalnego rynku pracy. Jednocześnie

Od integracji do partycypacji Wyzwania imigracji w.. [Oprawa Miękka]
Krystyna Iglicka , Katarzyna Gmaj

Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1–128 wersja polskojęzyczna; s. 129–248 wersja angielskojęzyczna. Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach pozn

Samorząd terytorialny w działalności obozu narodow.. [Oprawa Twarda]
Izabela Iwanowicz

Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytorycznie i poszerzającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej historiografii funkcjonowania samorządu terytorialnego w działalności obozu narodowego

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich [Oprawa Miękka]
Bogusław Jagusiak

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego.. [Oprawa Miękka]
Zygmunt Kukuła

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy s

Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 19.. [Oprawa Miękka]
Artur Lipiński

Książka jest bardzo interesującym studium zawikłanej historii i działalności polskiej prawicy od czasów zmiany systemowej do roku 2011. Praca stanowi solidny, klarowny i dobrze napisany wkład do rozw

Europejskie modele samorządu terytorialnego Stan o.. [Oprawa Miękka]

Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz

Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku Tom 1 Aspek.. [Oprawa Miękka]

Dwutomowa monografia to pionierskie opracowanie dotyczące cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku. Na ponad 1000 stronach autorzy kreślą prawne, społeczne, historyczne i w końcu artystyczne tło tego

Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie pa.. [Oprawa Miękka]
Dominik Sieklucki

Kilkunastoletnie dzieje SLD, PSL i UP to interesujący, choć niełatwy dla badań naukowych temat. Mam jednak nadzieję, że poruszone w książce zagadnienia – wzajemne relacje trzech opisywanych partii po

Społeczeństwo obywatelskie Między ideą a praktyką .. [Oprawa Miękka]

Bardzo obszerny zbiór studiów pod redakcja Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala jest z jednej strony interesującym teoretycznie i bogatym empirycznie przetworzeniem referatów wygłoszonych w Ziel

Dwa dwudziestolecia Geopolityka, państwo, społecze.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Hauser , Witold Mazurczak

Tematem książki są dwa dwudziestolecia - czas II Rzeczypospolitej i czas III Rzeczypospolitej - ich geopolityka, państwo, społeczeństwo - przedstawione w formie rozpisanego na głosy studium porównawc

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoz.. [Oprawa Miękka]
Paweł Dąbrowski

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stosunek

The Parliamentary Assembly of the Council of Europ.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Jaskiernia

Spis treści Introduction Chapter I: The origin of the Council of Europe and its influence on the Parliamentary Assembly Chapter II: The Parliamentary Assembly’s place in the legal structure of t

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej sp.. [Oprawa Miękka]
Justyna Kusztal

Kusztal Justyna SYSTEM RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE W POLSCE I W NIEMCZECH Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Walka na spoty po polsku Przypadek kampanii parlam.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Peszyński

W swojej pracy Wojciech Peszyński podjął interesującą próbę charakterystyki i oceny działań reklamowych realizowanych przez polskie podmioty rywalizacji politycznej w trakcie parlamentarnych kampanii

Development of catholic sacral spaces structures i.. [Oprawa Miękka]
Ewa Klima

Łódź, the third largest Polish city, was chosen as an example, as it is one of the few largest cities which experienced the political transition in Poland very painfully. It is also a city of unique

Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 ro.. [Oprawa Miękka]
Tomasz Bojarowicz

Niniejsza publikacja jest poświęcona tożsamości ideowej oraz praktyce politycznej partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku. Ukazuje złożoność i wielonurtowość polskiej prawicy oraz czynni

Władza na dywaniku Jak polskie media rozliczają po.. [Oprawa Miękka]
Tomasz Gackowski

Podstawowym celem niniejszej pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak polskie media dzierżą - wspomnianą za McQuailem - władzę symboliczną oraz w jaki sposób wypełniają pokładane w

The Growth of Non-Governmental Development Organiz.. [Oprawa Miękka]
Galia Chimiak

This book addresses the important and so far under-researched problem of the emergence of the sector of non-governmental development organisations (NGDOs) and their impact on Poland’s foreign policy.

Politics Society and the economy in contemporary P.. [Oprawa Miękka]
Dominika Kasprowicz , Grzegorz Foryś , Dorota Murzyn

This book has been designed as a guide for foreigners studying in Poland. The preparation of such a book for this particular kind of recipient represents a much-needed and valuable initiative, as the

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce bilans do.. [Oprawa Miękka]

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, demokratyczne wybory do rad gmin. Tym samym rozpoczęła się era praktycznych doświadczeń w realizacji idei samorządu terytorialnego. Doświadczenia te zw

Zarządzanie dokumentacją Badania i dydaktyka [Oprawa Miękka]

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotyc

The Province of Jurisprudence Naturalized [Oprawa Twarda]
Bartosz Brożek , Jerzy Stelmach , Łukasz Kurek

The study of law is, first and foremost, the study of a human practice. The full account of the practice of law can be given by explaining legal rule-following behaviour not only from the scientific,

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.