Books similar to Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa Bilans nadziei i postulaty na przyszłość with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Adam Jarosz, Przemysław Hauser, Witold Mazurczak.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa Bilans nadziei i postulaty na przyszłość?


Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych.. [Oprawa Miękka]
Adam Jarosz

Przedmiotem książki jest analiza kształtowania się struktur i aktorów w samorządach miejskich w byłej NRD i w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej po 1989 roku. Zaprezentowano etapy przekształ

Dwa dwudziestolecia Geopolityka, państwo, społecze.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Hauser , Witold Mazurczak

Tematem książki są dwa dwudziestolecia - czas II Rzeczypospolitej i czas III Rzeczypospolitej - ich geopolityka, państwo, społeczeństwo - przedstawione w formie rozpisanego na głosy studium porównawc

Labour Law and Social Rights in Europe The Jurispr.. [Oprawa Miękka]

This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten different i

Dynamics of Social Structure Poland’s Transformati.. [Oprawa Miękka]

This book explores main social and economic phenomena that, across nations, are fundamental to transformations of the social structure: labor market processes, precarity, processes and mechanisms of

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce bilans do.. [Oprawa Miękka]

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, demokratyczne wybory do rad gmin. Tym samym rozpoczęła się era praktycznych doświadczeń w realizacji idei samorządu terytorialnego. Doświadczenia te zw

Zarządzanie dokumentacją Badania i dydaktyka [Oprawa Miękka]

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotyc

The Province of Jurisprudence Naturalized [Oprawa Twarda]
Bartosz Brożek , Jerzy Stelmach , Łukasz Kurek

The study of law is, first and foremost, the study of a human practice. The full account of the practice of law can be given by explaining legal rule-following behaviour not only from the scientific,

Politics Society and the economy in contemporary P.. [Oprawa Miękka]
Dominika Kasprowicz , Grzegorz Foryś , Dorota Murzyn

This book has been designed as a guide for foreigners studying in Poland. The preparation of such a book for this particular kind of recipient represents a much-needed and valuable initiative, as the

Social Dialogue in Face of Changes on the Labour M.. [Oprawa Twarda]
Jacek Męcina

Poland has been building its market economy for slightly more than a quarter of a century and has been a member of the European Union for thirteen years. Currently, Poland can feel the results of the

Samorząd terytorialny w działalności obozu narodow.. [Oprawa Twarda]
Izabela Iwanowicz

Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytorycznie i poszerzającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej historiografii funkcjonowania samorządu terytorialnego w działalności obozu narodowego

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoz.. [Oprawa Miękka]
Paweł Dąbrowski

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stosunek

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich [Oprawa Miękka]
Bogusław Jagusiak

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego.. [Oprawa Miękka]
Zygmunt Kukuła

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy s

Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 19.. [Oprawa Miękka]
Artur Lipiński

Książka jest bardzo interesującym studium zawikłanej historii i działalności polskiej prawicy od czasów zmiany systemowej do roku 2011. Praca stanowi solidny, klarowny i dobrze napisany wkład do rozw

Od integracji do partycypacji Wyzwania imigracji w.. [Oprawa Miękka]
Krystyna Iglicka , Katarzyna Gmaj

Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1–128 wersja polskojęzyczna; s. 129–248 wersja angielskojęzyczna. Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach pozn

The Growth of Non-Governmental Development Organiz.. [Oprawa Miękka]
Galia Chimiak

This book addresses the important and so far under-researched problem of the emergence of the sector of non-governmental development organisations (NGDOs) and their impact on Poland’s foreign policy.

Europejskie modele samorządu terytorialnego Stan o.. [Oprawa Miękka]

Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz

Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku Tom 1 Aspek.. [Oprawa Miękka]

Dwutomowa monografia to pionierskie opracowanie dotyczące cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku. Na ponad 1000 stronach autorzy kreślą prawne, społeczne, historyczne i w końcu artystyczne tło tego

Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie pa.. [Oprawa Miękka]
Dominik Sieklucki

Kilkunastoletnie dzieje SLD, PSL i UP to interesujący, choć niełatwy dla badań naukowych temat. Mam jednak nadzieję, że poruszone w książce zagadnienia – wzajemne relacje trzech opisywanych partii po

Społeczeństwo obywatelskie Między ideą a praktyką .. [Oprawa Miękka]

Bardzo obszerny zbiór studiów pod redakcja Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala jest z jednej strony interesującym teoretycznie i bogatym empirycznie przetworzeniem referatów wygłoszonych w Ziel

The Parliamentary Assembly of the Council of Europ.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Jaskiernia

Spis treści Introduction Chapter I: The origin of the Council of Europe and its influence on the Parliamentary Assembly Chapter II: The Parliamentary Assembly’s place in the legal structure of t

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej sp.. [Oprawa Miękka]
Justyna Kusztal

Kusztal Justyna SYSTEM RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE W POLSCE I W NIEMCZECH Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Wyjazdy Polaków przyjazdy Ukraińców Lokalne proble.. [Oprawa Miękka]
Zofia Kawczyńska-Butrym , Mirona Ogryzko-Wiewiórkowska , Marek Butrym

Lubelszczyzna nie należy wprawdzie do województw, z których wyjeżdża najwięcej osób w poszukiwaniu pracy za granicą, ale ruchy emigracyjne i tu nie są obojętne dla lokalnego rynku pracy. Jednocześnie

Walka na spoty po polsku Przypadek kampanii parlam.. [Oprawa Miękka]
Wojciech Peszyński

W swojej pracy Wojciech Peszyński podjął interesującą próbę charakterystyki i oceny działań reklamowych realizowanych przez polskie podmioty rywalizacji politycznej w trakcie parlamentarnych kampanii

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.