Books similar to Antyczna sztuka wojenna Tom 3 Cesarstwo Rzymskie i Germanie with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Stanisław Czerep, Nigel Rodgers, Stephen Dando-Collins.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Antyczna sztuka wojenna Tom 3 Cesarstwo Rzymskie i Germanie?


II Brygada legionów Polskich [Oprawa Miękka]
Stanisław Czerep

Publikacja poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów - jedynej polskiej formacji wojskowej, która w okresie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych.

Rzymska armia. Legiony, wojny, kampanie [Oprawa Miękka]
Nigel Rodgers

Ta rzetelna, pełna faktów historycznych praca ukazuje rozwój wojskowości rzymskiej od opartej na pospolitym ruszeniu, nieodpłatnej armii obywatelskiej do ustanowienia w pełni profesjonalnych sił zbro

Legiony Cezara [Oprawa Miękka]
Stephen Dando-Collins

Znakomity historyk amerykański przedstawia dzieje podbojów militarnych Juliusza Cezara przez pryzmat osiągnięć bojowych i życia codziennego jego ulubionego Legionu X, najsłynniejszej jednostki milita

Scypion Afrykański Starszy Największy wódz staroży.. [Oprawa Twarda]
Richard A. Gabriel

Scypion Afrykański Starszy – pogromca Hannibala - paradoksalnie pozostaje w jego cieniu na kartach historii. Pochodzący z zasłużonego dla republiki rodu Korneliuszów zwycięzca spod Zamy, wódz, który

Ramy wojny Kiedy życie godne jest opłakiwania? [Oprawa Miękka]
Judith Butler

Książka jest próbą odpowiedzi na dzisiejszą przemoc, rasizm i coraz bardziej agresywne metody przymusu. Autorka, znana filozofka i feministka, przygląda się z bliska rysowanym przez media obrazom kon

Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806-1808 [Oprawa Twarda]
Patrycjusz Malicki

Pierwsze kompetentne i wyczerpujące opracowanie poświęcone działaniom zbrojnym Wielkiej Armii Napoleona na Śląsku, obronione jako praca doktorska na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematyka obejmuje m.in.

Rzymska sztuka wojenna [Oprawa Miękka]
Jonathan P. Roth

Rzymska sztuka wojenna omawia historię rzymskiej wojskowości od jej początków w VII w.p.n.e. do upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego w V w. Żywym, wolnym od nadmiaru specjalistycznej terminologii

Jeńcy i internowani zmarli w obozie Strzałkowo w l.. [Oprawa Twarda]
Wiesław Olszewski

W ostatnich latach w publicystyce rosyjskiej pojawiły się liczne oskarżycielskie teksty oskarżające władze Polski o celową eksterminację jeńców rosyjskich z czasów wojny 1919–1921, inspirowane przez

Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783 Tom 2 .. [Oprawa Twarda]
Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan był amerykańskim oficerem marynarki wojennej, pedagogiem oraz geostrategiem nazywanym "najważniejszym amerykańskim strategiem XIX wieku". Prezentował znaczenie taktyk morskich

Rzymski podbój Hiszpanii Aspekty polityczne, milit.. [Oprawa Twarda]
Maciej Maciejowski

Praca dotyczy bardzo ważnego zagadnienia w dziejach Europy, które do tej pory nie zostało szerzej przedstawione w polskiej literaturze naukowej. W kwestiach politycznych i społecznych dostrzegalna j

Sztuka wojenna w średniowieczu Tom 1 [Oprawa Twarda]
Charles Oman

Charles William Chadwick Oman (1860-1946) - wybitny brytyjski historyk wojskowości, polityk, wykładowca akademicki, przewodniczący Królewskiego Towarzystwa historycznego i innych stowarzyszeń naukowy

Walki uliczne [Oprawa Miękka]
Stefan Rowecki

W 70. Rocznicę aresztowania przez niemieckiego okupanta Głównego Komendanta Armii Krajowej gen. bryg. Stefana Roweckiego znanego najbardziej pod pseudonimem - Grot pragniemy tym wydawnictwem przypomn

Sztuka wojenna w średniowieczu Tom 2 [Oprawa Twarda]
Charles Oman

Charles William Chadwick Oman (1860-1946) - wybitny brytyjski historyk wojskowości, polityk, wykładowca akademicki, przewodniczący Królewskiego Towarzystwa historycznego i innych stowarzyszeń naukowy

Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej [Oprawa Twarda]

Oddajemy do rąk Czytelników pracę zatytułowaną: Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej. Stanowi ona pierwszą część szkiców, studiów i materiałów powstałych na kanwie refleksji teoretycznej

Sztuka wojenna w średniowieczu Tom 3 [Oprawa Twarda]
Charles Oman

Podsumowawszy stan sztuki wojennej pod koniec XV wieku, pozostawiamy ją na początku nowej epoki, która miała trwać przez kilka stuleci. Kolejną naprawdę ważną datą w historii wojskowości jest data wy

Husaria Koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672-167.. [Oprawa Twarda]
Zbigniew Hundert

Niniejsza pozycja powstała na bazie mojej pracy magisterskiej, obronionej w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2010 roku. Praca ma charakter nauk

Napoleon's Cavalry [Oprawa Twarda]
Frederick Masson

The Napoleonic Age still arouses undiminished interest among both professional scholars, reenactors and aficionados of military history. In recent years research on that period has made dynamic progr

Okręg Wileński AK w latach 1944-1948 [Oprawa Miękka]
Piotr Niwiński

24 lutego dowódca białostockich oddziałów ppor. Lucjan Minkiewicz "Wiktor" wyjechał na Wybrzeże, gdzie w lokalu w Gdańsku-Oliwie spotkał się z mjr. Szendzielarzem. Celem spotkania było uzgodnienie da

Za kulisami wywiadu i dyplomacji Polski wywiad woj.. [Oprawa Twarda]

Widoczny w ostatnich latach znaczny postęp w badaniach dotyczących organizacji oraz działalności polskiego wywiadu wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej coraz c

O kokardę Legionów [Oprawa Twarda]
Adam M. Skałkowski

Praca zawiera przetłumaczone fragmenty francusko- i niemieckojęzyczne.

Armie świata antycznego Cesarstwo rzymskie i barba.. [Oprawa Twarda]
Daniel Gazda

Kolejna pozycja z albumowego, bogato ilustrowanego cyklu poświęconego armiom świata starożytnego. Przybliża najciekawsze kampanie wojenne Rzymian od czasów Juliusza Cezara do upadku Cesarstwa Zachodn

Sztuka oblężnicza w świecie rzymskim 146 rok przed.. [Oprawa Miękka]
B. Duncan Campbell

Oblężenia często były kluczowymi działaniami w wojnach prowadzonych przez Rzymian, zarówno podczas konfliktów z Macedonią i Kartaginą w II wieku przed Chrystusem, jak i wojen domowych okresu schyłku

Wojna o tron Cezarów (68-70 r.n.e.) [Oprawa Twarda]
Mateusz Byra

W oczach starożytnych Rzymian wojna domowa uchodziła za szczególnie niegodny sposób dochodzenia swych politycznych racji, a jednak w 68 r. kilku cesarskich legatów nie zawahało się jej wywołać, by ob

They Polished the Royal Pakistan Air Force [Oprawa Miękka]
Aleksander Głogowski

Praca Aleksandra Głogowskiego podejmuje dwa, niezwykle istotne, choć pozornie niezazębiające się ze sobą zagadnienia. Pierwszym są losy polskiego wychodźstwa po II wojnie światowej, zwłaszcza wysoce

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.