Books similar to Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Anna Jaworska-Wieloch, Joanna Dzierżanowska, Joanna Studzińska.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym?


Odwołanie warunkowego zwolnienia [Oprawa Miękka]
Anna Jaworska-Wieloch

Monografia Odwołanie warunkowego zwolnienia jest wynikiem badań Autorki nad dogmatycznymi i empirycznymi zagadnieniami związanymi z instytucją warunkowego zwolnienia. Jakkolwiek warunkowe zwolnienie

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym Pr.. [Oprawa Twarda]
Joanna Dzierżanowska , Joanna Studzińska

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Czytelnika może szczególnie zainteresować: - zaprezentowanie stanowiska doktryn

Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u prog.. [Oprawa Twarda]
Sławomir Steinborn

W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych [Oprawa Twarda]
Ryszard A. Stefański

W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału

Sytuacja procesowa uczestników postępowania karneg.. [Oprawa Miękka]

Opracowanie stanowi wieloautorską monografię poświęconą sytuacji procesowej wybranych uczestników procesu karnego, w jego nowym kształcie normatywnym wynikającym z nowelizacji Kodeksu postępowania ka

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzyst.. [Oprawa Twarda]

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym to publikacja stanowiąca swego rodzaju raport z międzynarodowych badań prawnoporównawczych poświęconych wykorzystaniu w proces

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z or.. [Oprawa Miękka]
Stefan Jaworski

Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, z

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji praw.. [Oprawa Twarda]
Ewa Kruk

Monografia poświęcona jest problematyce skargi jako głównemu przejawowi prawa do oskarżania. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie prawnym akt oskarżenia i jego surog

Prawo karne nieletnich Od opieki do odpowiedzialno.. [Oprawa Miękka]
Barbara Stańdo-Kawecka

Praca Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności ma charakter prawnoporównawczy. Ukazuje ewolucję prawa karnego nieletnich od czasu jego wyodrębnienia się z prawa karnego dorosłych oraz a

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej sp.. [Oprawa Miękka]
Justyna Kusztal

Kusztal Justyna SYSTEM RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE W POLSCE I W NIEMCZECH Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinne.. [Oprawa Miękka]
Aneta Paszkiewicz

"Praca ma na celu przedstawienie problemu podmiotowego traktowania wychowanka w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Nadzór ten jest przeze mnie ujmowany przede wszystkim jako oddziaływanie wychowa

Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzi.. [Oprawa Miękka]
Zofia Ostrihanska , Aneta Paszkiewicz

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996–1998,

Seksuologia sądowa [Oprawa Miękka]
Zbigniew Lew-Starowicz

Jest to monografia z zakresu seksuologii sądowej autorstwa wybitnego seksuologa i znawcy tematu. Przedstawiono w niej szerokie spektrum patologii seksualnej i specyfikę pracy biegłego seksuologa, cor

Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna [Oprawa Miękka]
Teodor Szymanowski , Jerzy Migdał

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. Autorzy zawarli w nim również informacje o międzynarodowych konwencjach i s

Czekając na wokandę Warunkowe przedterminowe zwoln.. [Oprawa Miękka]
Paulina Wiktorska

Książka stanowi kompleksową analizę instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia części kary pozbawienia wolności. Rozwiązania obowiązujące w polskim prawie karnym, zostały opisane z

Zasada legalizmu w procesie karnym Tom 2 [Oprawa Twarda]

Zamieszczone w niniejszej publikacji opracowania są rezultatem ogólnopolskiej konferencji poświęconej zasadzie legalizmu, która odbyła się w dniach 15–16 maja 2014 r. w Nałęczowie. Konferencja został

Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym [Oprawa Miękka]
Miłosz Kościelniak-Marszał

Publikacja kierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu procedury karnej oraz osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa karnego, w szczególności sędzió

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach.. [Oprawa Twarda]

Opracowanie stanowi interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary z perspektywy analizy dogmatycznej w płaszczyźnie prawa karnego materialnego i wynikających

Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w.. [Oprawa Twarda]
Maciej Fingas

W monografii omówiono aktualny zakres oraz optymalny kształt uprawnień sądu odwoławczego do wydania orzeczenia reformatoryjnego w polskim procesie karnym. Kompleksowo przedstawiono przesłanki do zmia

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików [Oprawa Miękka]
Tommy Hellsten

Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zrozumieć trudne konsekwencje pochodzenia z rodziny dotkniętej alkoholizmem oraz walczyć o uzdrowienie swojego życia. Napisana w ciepły, bezpośred

Pamiętnik narkomanki [Oprawa Miękka]
Barbara Rosiek

Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, później kobiety, która przeszła przez piekło uzależnienia i której, jako jednej z nielicznych, udało się przezwyciężyć nałóg. Jest lekturą prze

My dzieci z dworca ZOO Szokująca relacja piętnasto.. [Oprawa Miękka]
F. Christiane

Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. Christine F. opowiada swoją historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z któ

Kokaina [Oprawa Miękka]
Barbara Rosiek

Książka wprowadza czytelnika w brutalny świat nałogu - świat rządzący się swoimi prawami, gdzie ciało staje się towarem, za który można kupić upragnioną działkę - świat pozbawiony miłości i zrozumien

Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z ni.. [Oprawa Miękka]
Maciej Siwicki

Prezentowana książka jest w polskiej literaturze przedmiotu jedynym monograficznym opracowaniem poświęconym oszustwom i innym związanymi z nimi przestępstwom w handlu internetowym oraz bankowości ele

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.