Books similar to Zbliżenia

Books similar to Zbliżenia with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Krzysztof Migdalski, Zofia Zaleska, Jagoda Cieszyńska-Rożek.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Zbliżenia?


Second Position Effects in the Syntax of Germanic .. [Oprawa Miękka]
Krzysztof Migdalski

Niniejsza praca bada mechanizm drugiej pozycji w składni, odnosząc się do efektu klitycyzacji Wackernagela w językach słowiańskich oraz zjawiska „Verb Second” (V2) w językach germańskich. Oba te mech

Przejęzyczenie Rozmowy o przekładzie [Oprawa Miękka]
Zofia Zaleska

„Ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze”. To zdanie ze starej krakowskiej anegdoty doskonale oddaje trud pracy nad przekładem literackim. W raju, jak chętnie myślimy, wszyscy z pewnością

Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci Z p.. [Oprawa Miękka]
Jagoda Cieszyńska-Rożek

Książka napisana dla logopedów, terapeotów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców i dziadków wszystkich dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych. Przedstawione zostało nowe podejście w diag

Styl Josepha Conrada a język polski i wielojęzyczn.. [Oprawa Twarda]

Niniejszy zbiór studiów mocno osadzony jest w relewantnych publikacjach teoretycznych z dziedziny językoznawstwa oraz przyswajania języka obcego. Pozostaje mieć nadzieję, iż przybliży polskiemu czyte

Przekład ustny środowiskowy [Oprawa Miękka]
Małgorzata Tryuk

Tłumacze środowiskowi przeważnie interweniują wszędzie tam, gdzie występuje konieczność komunikacji miedzy członkami mniejszości językowych (uchodźcami, imigrantami) i przedstawicielami organów i ins

Poznańskie Spotkania Językoznawcze Tom 17 Jan Pawe.. [Oprawa Miękka]

Obraz szatana w niepublikowanych listach młodzieży do redakcji czasopisma "Miłujcie się!" Językowy obraz Jana Pawła II w prasowych nekrologach Jan Paweł II wobec kultur afrykańskich Konceptualizac

Współczesne teorie przekładu Antologia [Oprawa Miękka]

Antologia Współczesne teorie przekładu to pierwszy w Polsce obszerny zbiór rozproszonych dotąd tekstów z zakresu translatologii. Artykuły dwudziestu trzech wpływowych badaczy, pisane na przestrzeni s

Od drzewa do labiryntu Studia historyczne o znaku .. [Oprawa Miękka]
Umberto Eco

Tom obejmuje teksty z pierwszej dekady XXI wieku skupione wokół kwestii znaku i znacze-nia. Nie jest to jednak tylko zbiór rozpraw z dziedziny semiotyki czy semiologii. Umberto Eco (ur. 1932), włoski

Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech Pojęcia,.. [Oprawa Miękka]
Zofia Bilut-Homplewicz , Waldemar Czachur , Marta Smykała

Biblioteka opracowań tekstologicznych wzbogaca się o niezwykły tom, prezentujący najważniejsze wątki badawcze i postawy metodologiczne oraz dokonania polskiej tekstologii. Czytelnik znajdzie tu boga

Rymy niepoetyckie czyli poezja która nie jest poez.. [Oprawa Miękka]
Teresa Skubalanka

Książka o rymach niepełniących funkcji poetyckiej stanowi opracowanie jednego z wielu aspektów ekspresywności językowej. Autorka ukazuje różne sposoby wyrażania tej ekspresywności w takich zakresach

Filozofia myślenia [Oprawa Twarda]
Adolf E. Szołtysek

W monografii FILOZOFIA MYŚLENIA podejmowana jest próba wskazania ontologicznego podłoża, stanowiącego warunek możliwości konstytucji człowieczej duchowości, w tym przede wszystkim duchowego rozumu, w

Wielojęzyczność Kontakty językowe w rozwoju kultur.. [Oprawa Miękka]

Studia zawarte w tym tomie mają na celu ukazanie wzajemnych kontaktów, zachodzących w dziejach języków słowiańskich, oraz historii kontaktów poszczególnych języków słowiańskich z innymi językami euro

Teoria literatury w świetle językoznawstwa [Oprawa Miękka]

Lingwistyka wpływa na teorię literatury, musi wpływać, skoro tworzywem dzieła literackiego jest język - to stwierdzenie raczej banalne; jak jednak wpływa i jakie efekty pozostawia w literaturoznawstw

Między językiem ojczystym a obcym [Oprawa Miękka]
Ewa Lipińska , Anna Seretny

Publikacja dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza, o charakterze naukowym, ukazuje specyfikę polszczyzny jako języka edukacyjnego na obczyźnie na przykładzie Chicago. Zainteresuje badaczy, dz

Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu [Oprawa Miękka]
Krzysztof Hejwowski

Książka o teorii i praktyce przekładu!! Czy tłumaczenie może dorównać oryginałowi? Czy tłumaczyć może każdy, kto zna język obcy? Czy tłumaczenie musi być dosłowne? Czy tłumaczenie jest w ogóle możliw

Ciało i duch w języku i kulturze [Oprawa Miękka]

Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, j

Slawistyka u progu nowego wieku [Oprawa Miękka]

Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki:

Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottod.. [Oprawa Miękka]
Ewa Lipińska , Anna Seretny

Jest to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że sta

Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europej.. [Oprawa Miękka]
Umberto Eco

Umberto Eco (ur. 1932), włoski badacz języka jako semiolog i jego beneficjent jako powieściopisarz, w tej książce snuje opowieść atrakcyjną zarówno naukowo, jak i literacko. Poszukiwanie uniwersalneg

Słowa klucze Różne języki - różne kultury [Oprawa Miękka]
Anna Wierzbicka

Prezentowana książka to pierwszy pełny przekład polski "Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese", wydanej przez Oxford University Press w 1997 r

Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydakt.. [Oprawa Miękka]
Joanna Dybiec-Gajer

Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań. Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponują

Powiedzieć świat Kognitywna analiza tekstów litera.. [Oprawa Miękka]
Dorota Korwin-Piotrowska

Spis treści: 1. W stronę kognitywnej analizy tekstu 1.1. Kognitywizm - sfera pojęciowych napięć 1.2. Od kognitywnej analizy tekstu do poetyki kognitywnej (i z powrotem) 1.3. propozycje badawcze

Metafory metatekstowe [Oprawa Miękka]
Dorota Piekarczyk

Niniejsza monografia poświęcona została rozważaniom na temat form, znaczeń i tekstotwórczych funkcji wyrażeń, jakie są/mogą być użyte metaforycznie w roli metatekstowej (tytułowe metafory metatekstow

Terminologia języka prawnego i strategie translato.. [Oprawa Miękka]
Joanna Krzywda

Tematem książki jest tłumaczenie prawnicze. Autorka omawia najważniejsze problemy związane z tym typem tłumaczenia, począwszy od zagadnienia nieprzekładalności, poprzez ekwiwalencję, a skończywszy na

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.