Books similar to Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego Zarys ideologii ONR "Falanga" with cheap shipping within USA and to Canada.

Among them books by Eugeniusz Walczak, Gertrud Pickhan, Przemysław Hauser.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego Zarys ideologii ONR "Falanga"?


Chłopskie Stronnictwo Radykalne [Oprawa Miękka]
Eugeniusz Walczak

Celem tego wydawnictwa jest pełniejsza prezentacja dziejów ruchu ludowego, oraz przyczyny powstania Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego jako partii powstałej w czasie tzw. republiki tarnobrzeskiej.

Pod Prąd Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bu.. [Oprawa Miękka]
Gertrud Pickhan

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych reprezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Jako wspólnota oparta

Dwa dwudziestolecia Geopolityka, państwo, społecze.. [Oprawa Miękka]
Przemysław Hauser , Witold Mazurczak

Tematem książki są dwa dwudziestolecia - czas II Rzeczypospolitej i czas III Rzeczypospolitej - ich geopolityka, państwo, społeczeństwo - przedstawione w formie rozpisanego na głosy studium porównawc

Kraj a emigracja Ruch ludowy wobec wychodźstwa chł.. [Oprawa Twarda]
Jerzy Mazurek

Praca jest wynikiem wieloletnich badań nad problemem chłopskiego wychodźstwa z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej. W latach 1869-1939, a więc w okresie masowej emigracji do Brazylii i Argenty

Działalność i myśl społeczno polityczna obozu naro.. [Oprawa Miękka]
Krzysztof Kawęcki

„Konflikt pogłębiał się. 25 marca 1934 roku istniejąca sytuacja była omawiana na zebraniu komisji organizacyjnej Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Przebieg zebrania był burzliwy a wobec niemoż

Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929 [Oprawa Miękka]
Olaf Bergmann

W odrodzonej po ponad 120 latach Polsce międzywojennej nie brakowało najróżniejszych konfliktów, ale z pewnością do jednego z najistotniejszych należał antagonizm polsko-żydowski. Po polskiej stroni

Falanga Ruch Narodowo - Radykalny [Oprawa Twarda]
Szymon Rudnicki

„Książkę prof. Szymona Rudnickiego uważam za bardzo ważną w ramach badań nad II Rzeczpospolitą, zauważam jednocześnie, że w ostatnich latach niewiele wartościowych prac o tej państwowości się publiku

Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemi.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Kloc

Niniejsza książka składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w sposób tematyczny. Każdy podrozdział został podzielony na dwie części: w pierwszej przeanalizowano dzieła literackie, w drugiej analogiczn

Piłsudski i sanacja prawda i mity [Oprawa Miękka]

„Piłsudski i sanacja – prawda i mity” książka zawierająca 11 referatów z konferencji historycznej, która miała miejsce 12 maja 2018 r. w Warszawie oraz 4 aneksy. Referaty wygłosili: Prof. Jan

O jedenastej - powiada aktor - sztuka jest skończo.. [Oprawa Miękka]
Stanisław Cat-Mackiewicz

Polityka zagraniczna jest wielką szachownicą, na której zamiast figur z kości słoniowej stoją w polach żywe narody. (…) Naród może być tak przez swego ministra pchnięty, że śmierć i pożar przebiegną

Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce.. [Oprawa Twarda]
Tomasz Chłopecki

"Poprzedzające wybuch II wojny światowej pięć lat to pod wieloma względami niezwykle interesujący okres dziejów naszego państwa. Nic w tym dziwnego. Jest to czas, w którym losy Polski i Europy oraz m

Sowietyzacja Polski w 1920 roku Tymczasowy Rewoluc.. [Oprawa Miękka]
Michał Klimecki

Do decyzji utworzenia na ziemiach centralnej Polski radzieckiej republiki bolszewiccy przywódcy powrócili latem 1920 roku w czasie sukcesów armii Frontu Zachodniego Michaiła N. Tuchaczewskiego. Bezp

Oskar Halecki a Liga Narodów Poglądy i działalność.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Maciej Brzeziński

W książce przedstawiono mało znaną, a istotną sferę działalności Oskara Haleckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najbardziej znanych na forum międzynarodowym historyków polskich XX

Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego [Oprawa Twarda]
Zenon Kaczyński , Paweł Popiel , Anna Przybylska

Oddawane do rąk Czytelników "Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego" jest kolejną ważną publikacją, która z pewnością będzie pomocna w poznaniu usystematyzowaniu dotychczasowej wiedzy o faktac

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP Z działalności.. [Oprawa Miękka]
Tadeusz Dubicki

Kolejny tom pracy zbiorowej, która stanowi zbiór artykułów autorstwa badaczy wywodzących się z kilku ośrodków akademickich, archiwistów, pracowników IPN, jest przybliżeniem czytelnikowi tej tematyki

Dzieci modernizmu Świadomość kultura i socjalizacj.. [Oprawa Twarda]
Kamil Kijek

Z recenzji profesora Szymona Rudnickiego: "Książka Kamila Kijka spełnia wszelkie warunki bardzo dobrej monografii. Praca ta, z pogranicza historii i socjologii, zawiera znacznie więcej treści niż t

Wołyń komunizm nacjonalizm terroryzm Wojewoda woły.. [Oprawa Twarda]
Marcin Łukasz Majewski

Wdrażanie w województwie wołyńskim nowego programu narodowościowego stawiało przed wojewodą wołyńskim oraz podległymi mu organami konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię bezpieczeństwa wew

Koniec systemu władzy [Oprawa Miękka]
Paweł Kowal

W oparciu o bogatą i zróżnicowaną bazę źródłową autor ukazuje w książce drogę obozu władzy późnych lat 80. XX w. do Okrągłego Stołu i do przegranych wyborów w czerwcu 1989 r. Autor analizuje ten okre

Rządy bez ziemi Struktury władzy na uchodźstwie [Oprawa Twarda]

Celem międzynarodowego zespołu autorskiego, skupiającego historyków z Austrii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii (a uwzględniając kraj pochodzenia — także z

Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu zarys monog.. [Oprawa Twarda]
Włodzimierz Bolecki

Józef Mackiewicz był najbardziej „wyklętym” polskim pisarzem XX wieku. Był bezwzględnym krytykiem i nieprzejednanym demaskatorem systemu komunistycznego we wszystkich jego wcieleniach. Stworzył najba

Krytyka i kryzys [Oprawa Miękka]
Reinhart Koselleck

Krytyka i kryzys prezentuje patogenezę nerwicy, w którą zachodnioeuropejskie mieszczaństwo popadło w momencie swojego powstania - nerwicy polegającej na wewnętrznym konflikcie polityki i moralności,

Samorząd terytorialny w działalności obozu narodow.. [Oprawa Twarda]
Izabela Iwanowicz

Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytorycznie i poszerzającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej historiografii funkcjonowania samorządu terytorialnego w działalności obozu narodowego

Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach.. [Oprawa Miękka]
Maria Pasztor

Książka jest pionierską próbą odpowiedzi na pytanie, co naprawdę o Polsce międzywojennej myślały francuskie elity polityczne w latach 20-tych XX wieku. Na podstawie nigdy wcześniej nie wykorzystywan

Józef Piłsudski Źródła z lat 1914–1918 w Austriack.. [Oprawa Twarda]
Jerzy Gaul

Upamiętnienie I wojny światowej trudno sobie wyobrazić bez przypomnienia postaci Józefa Piłsudskiego. Od 1901 do 1918 r. jego działalność polityczna i wojskowa związana była w dużym stopniu z Galicją

Subscribe to newsletters

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
This field is required
I hereby agree with the terms of service
This field is required

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.